josip bratulić

O ČITANJU
BAŠČANSKE PLOČE

Povijest čitanja i odgonetavanja teksta s Baščanske ploče
uzbudljiva je i poučna kao i sam tekst, koji se dobrohotnom
i radoznalom čitaocu otvara kao uznosito otkriće.

Da uzmognemo spoznati kako je otkrivanje svake poje-
dine riječi, ili čak slova bilo pravo ushićenje, i kako se napeto
očekivalo odgonetavanje svakog novog dijela ploče, potrebno
je prenijeti se u razdoblje hrvatskoga romantizma i historici-
zma. Tada je svijest o dubokim i zapretanim korijenima na-
šega povijesnog pamćenja bila važan činilac i u dnevnoj po-
litici, kao odgovor tuđinu i tadašnjem apsolutizmu koji je pri-
tiskivao svijesti naših intelektualaca. Imena naših knezova i
kraljeva počela su prodirati u knjige, časopise, udžbenike, na
sveučilišna predavanja, te su tako naši vladaoci iz dubokog
srednjovjekovlja postali saveznicima našim intelektualcima 19.
st. u njihovoj borbi i otporu. No ta su imena bila i dokaz o
veličini našega etničkoga prostora, o njegovoj uređenosti, kad
su Hrvati imali vladare, vlastite biskupe, uređenu narodnu dr-
žavu, i zajednicu kulturnih dobara, te je tada naš narod bio