3. Bratulić: Školovanje i obrazovanje glagoljaša Senj. zb. 41, 461-464 (2014.)

 

JOSIP BRATULIĆ

ŠKOLOVANJE I OBRAZOVANJE GLAGOLJAŠA

losip Bratulić UDK: 37(091)
Jurjevska 31a 272091)
HR 10000 Zagreb Esej

Ur: 2014-12-18

O školovanju i obrazovanju glagoljaša malo je do danas pisano!. Nešto je
bolje osvijetljeno školovanje glagoljaša trećoredaca zaslugom o. Petra Runje,
franjevca trećoreca, a na temelju obilno istražene arhivske građe. O popovima
glagoljašima nešto napomena moguće je naći posijano u raspravama Ivana
Milčetića, Rudolfa Strohala i Vjekoslava Štefanića. Ni dokumentacija o
školovanju, na žalost, nije za starija razdoblja sačuvana, pa je potrebno od sitnih
podataka sastaviti sliku o školovanju i obrazovanju glagoljaša, posebice prije
'Tridentskog koncila. Za kasnija razdoblja, o čemu govore i vizitacije iz 17. 1 18.
stoljeća, te o školovanju na Krku, u Zadru — u Zmajevićevu kolegiju i u Priku
kod Omiša nešto je više pisano, jer su i podaci sačuvaniji, ali to je već suton
glagoljaštva i njihova utjecaja na duhovni život u našim krajevima.

Školovanje i obrazovanje glagoljaša možemo podijeliti u tri razdoblja:
prvo je i najstarije, a odnosi se na djelatnost Svete braće, Ćirila i Metoda. Iz
Žitja možemo zaključiti da su u Moravskoj i na Blatnom jezeru, na dvoru kneza
Kocelja, Sveta braća imala svoje učenike koje su podučavali u čitanju i pisanju,
latinskom i grčkom jeziku, osnovama kršćanske filozofije i teologije,
kanonskoga prava i liturgije da bi se mogli učenici rediti za svećenike. Takvu je

   

   

' Ovaj kratak tekst bio je predviđen za "okrugli stol" s raspravom o Ilirskom kolegiju u
Fermu, koja se trebala održati davno, prije tridesetak godina, dok sam još bio nastavnik na
 Zagrebačkoj slavističkoj školi koja se održavala u Dubrovniku i Zagrebu. Ne znam da li se skup
održao. Da sam bio pozvan, bio bih iz Dubrovnika krenuo preko mora. U doba kad je kolegij
djelovao oko grada Ferma bile su brojne kolonije Hrvata koji su pred Turcima pobjegli u
sigurnije krajeve, u Ialiju

 

461