NOVA CROATICA » Zagreb, VI (2012) 6

UDK 811-163.1 Damjanović, S.

 

STAROSLAVENSKE POČETNICE | ČITANKE
U XIX. I XX. STOLJEĆU

Josip Bratulić

U osvitku slavenske prosvjete, 863. godine, kada su krenuli u misiju među
Slavene u Moravskoj, Sveta braća Konstantin Ćiril i Metod, nosili su knjige
na novoizumljenom pismu koje je sastavio jedan od njih - Konstantin
Filozof. Opće je mišljenje da je to bila glagoljica, kakva se sačuvala u
najstarijim kodeksima, i koja je imala opći izgled oblosti, te se u slavističkoj
znanosti zove obla; nekoć se nazivala i bugarskom, dok nije i u Hrvatskoj
pronađeno spomenika takvoga, obloga, ali i prijelaznoga pisma. Pismom,
riječju Božjom, Evanđeljem, a riječ je tada u slavenskom govoru glasila
“slovo"', Sveta su braća u sinonimnu svezu dovela Riječ Božju, Drugu Božan-
sku Osobu, Sofiju- Mudrost, Isusa Krista i Slavene — koji će — prema njima
— ispuniti povijest, eshaton, u ponovnom svečanom dolasku Isusovu na svijet,
kad se ispune Pisma, tj. Apokalipsa. Riječ je istoznačnici za grčku riječ
logos-Logos, odnosno latinsku verbum-Verbum. I Logos i Verbum ozna-
čavaju Krista. Konstantin Ćiril etimologijski je naziv za Slavene (“Slovjene"')
povezao s narodom koji je pozvan u kršćansku ekumenu. I prve starosla-
venskim jezikom zapisane riječi bile su: Iskoni b€ Slovo i Slovo bć u Boga
i Bog bć Slovo.

Konstantin Ćiril i njegov brat Metod htjeli su prosvijetliti ne samo
posvećenike, službenike oltara, nego sve ljude koji su prihvatili kršćanstvo
kao novu životnu vrednotu. Napuštanje poganstva moralo bi, prema Ćirilu,

   

91