Stjepan DAMJANOVIĆ, Zagreb

HRVATSKOGLAGOLJSKI ZBORNICI

Zbornici su najpopularniji tip glagoljaške rukopisne knjige od 14. do 16. stoljeća, ali
živjeli su i prije i poslije toga vremena. Spominjem kao zanimljivost da glagoljični
Grdovićev zbornik s poč. 18. stoljeća ima 769 folija (= 1.538 stranica ) i težak je
nešto manje od 20 kg!

Iz vremena prije kraja 14. st. sačuvali su nam se samo odlomci: najstariji je tzv.
Budimpeštanski odlomak iz 12. st. u kojem nam se sačuvao dio legende o sv. Stilitu.
Pazinski fragmenti s početka 14. st. pokazuju da je propalo uistinu veliko blago:
riječ je o 10 folija nekada velikoga zbornika, u kojima su nam sačuvani dio Legende
o sv. Eustahiju, odlomci Apokrifa o drvetu krsnom, odlomci Uspenja Bogorodice,
Nikodemova evanđelja, Mučenja Jakova Perzijanca i dr. Svojedobno najbolji pozna-
vatelj naše srednjovjekovne glagoljaške književnosti Stjepan Ivšić upozoravao je da
su spomenuti i drugi sačuvani nam fragmenti dijelovi velikih zbornika (velikih i po
knjižnom formatu i po broju stranica ) s kojima je propao vrlo obilat sadržaj. Neki
se tekstovi i u ovako fragmentarno očuvanoj tradiciji javljaju po nekoliko puta što
svjedoči o njihovoj iznimnoj popularnosti (npr. Poslanica o poštovanju nedjelje dese-
tak puta), a neki su najstariji slavenski predstavnici dotične teme: npr. spomenuti
dio legende o sv. Stilitu, apokrif Poslanica o poštovanju nedjelje), gotovo svi su među
najstarijima. Iz toga prvoga razdoblja (koje završava krajem 14. stoljeća) spomenut
ćemo u ovoj prilici najstariju sačuvanu zbirku pučkoga duhovnoga pjesništva, tzv.
Parišku pjesmaricu.

U njoj su sačuvane tematski i sadržajno različite pjesme, lijepa marijanska_O
Marija, božja mati, božićna Bog se rodi u Vitliomi, pasionska Pjesan ot muki Hrstovi,
dvije pjesme koje su se pjevale na oproštaju s mrtvacem (Bratja, brata sprovodimo,

 

  

Tu mislimo, bratja, ča smo), rimovana legenda o sv. Jurju zmajoubojici, koja uje-
dinjuje elemente hagiografske i viteške poezije te potresna, izrazito angažirana
dvanaesteračka pjesma Svit se konča, pobuna protiv moralnoga posrtanja svećen-
stva itd. Zanimljivo je da_je sedam od deset sačuvanih pjesama napisano u obliku
osmeračkih distiha, što vjerojatno znači da osmerac u to vrijeme počinje prevlada-
vati u hrvatskome pjesništvu.

S kraja toga razdoblja sačuvan je i cjelovit Zbornik Gregora Borislavića iz 1375.
On sadrži liturgijske i neliturgijske sadržaje (dijelove misala, brevijara, rituala, mo-
litve, apokrifnu Legendu o 12 petaka, legendu o mučeništvu sv. Margarete itd.).
Borislavićev zbornik najstariji je sačuvani cjeloviti zbornik glagoljaške tradicije i on
najavljuje puno bolje sačuvano zborničko bogatstvo s kraja 14. te tijekom cijeloga
15..i 16. stoljeća.