GRUZIJA

Mateo Žagar
Gruzijska epizoda glagoljske paleografije

Ovaj je članak posvećen jednoj od danas prevladanih teorija o podrijetlu glagoljskog
pisma. lako sličnosti pojedinih glagoljičkih slova s ponekima iz povijesnih alfabeta još
uvijek provociraju posebno laičku, ali i pokoju znanstvenu misao, golema većina
suvremenih paleografa smatra npr. gruzijsku, albansku, hazarsku, tzv. zapadnu (latinič-
ku) teoriju itd. »slijepim stazama« glagoljske paleografije. Želja nam je ovom prilikom
podsjetiti na traganje za mogućim pismovnim vezama starijega, gruzijskog pisma i mlade
— glagoljice. Čak i iznevjerena očekivanja, konstrukcije mogućih odnosa, često muko-
trpna potraga za filološkom istinom, unatoč i pogrešnu tragu, vrijedni su — iskreno
vjerujemo — sjećanja. S vremena na vrijeme mogu pripomoći i trasiranju pravoga puta.
Gruzijska teorija tako će na primjer potvrditi iznimnu obrazovanost tvorca glagoljice
Konstantina Filozofa, podsjetiti na kulturološko ozračje Bizantskoga Carstva i okolnih
zemalja kamo se grčka pismovnost širila, te fokusirati — i podvrći kritici — segmente
pisma i pisanja relevantne za procjenu međupisamskih utjecaja.

 

 

Kada koje pismo, kao glagoljičko, ima zagonetno podrijetlo, kada se oblici
njegovih slova ne mogu očigledno i izravno povezati ni sa kojim danas nam
poznatim pismima, paleografima u tumačenju izvorišta preostaju dva puta:
ili pokušati protumačiti oblikovni pismovni model kreativnim autorskim
djelom velikoga filološkog uma (tzv. endogena skupina teorija), ili im pak
valja ustrajavati u iskanju morfološke sličnosti, barem na primjerima
pojedinih slova, s nekim drugim obično civilizacijski bliskim alfabetima
(egzogena skupina). Moguća su također, a suvremenoj se paleografiji čine
i najprimjerenijima, kombinirana polazišta: vjeruje se, naime, da je Kon-
stantin kao kreator glagoljice, inače osobit poznavalac pisama mnogih
istočnih, posebice bizantskoj kulturi, bliskih civilizacija (kao profesor
filozofije i diplomat), uključio poneka slova (manje ili više izmijenjena,
odnosno prilagođena novom oblikovnom modelu) ili elemente pokojeg od
njih, iz npr. grčkoga pisma, hebrejskoga odnosno samaritanskoga, sirijsko-
ga, koptskoga (...), naposljetku možda i iz gruzijskoga. Uza svu silu primje-
ra, koji se navode u danas već jedva preglednoj literaturi, velik broj
oprimjerenih sličnosti može se brzo otkloniti, no ima i takvih koje su doista
provokativne, pa gdjekad i očigledne (usp. npr. samaritanskiuw/shin/ : glag.
W /ša/,' samaritanski 4 /he/ : glag. 3 /est »/, grčki € /epsilon/ : glag3 /est p/,

 

1 Zbog računalnih ograničenosti ovdje smo se koristili primjerima uglate glagoljice, premda
bi metodološki bilo primjerenije upisati obli tip glagoljičkih slova.

 

259