Croatica XXIII/XXIV (1992/1993) — 37/38/39 Zagreb Izvorni znanstveni članak
Stjepan Damjanović

HRVATSKI GLAGOuAšl 1 POČECI HRVATSKOGA
KNJIŽEVNOG JEZIKA

'UDK 808.62(091 + 003.349.12

 

Od IX. (X.) do početka XVI. stoljeća hrvatska se kultura služila
trima pismima: glagoljicom, zapadnom ćirilicom (bosanicom) i la-
tinicom, ostvarujući kroza sve tekstove organsku cjelovitost koja će
se izgubiti u XVI, a obnoviti u XIX. stoljeću. Tako se tek od Ljudevita
Gaja može jedan književni jezik zvati standardnim, za razliku od
pojma književni jezik. U raspravi se posebno opisuju glagoljaški
amalgamirani tekstovi, koji sadrže elemente crkvenoslavenskoga je-
zika i hrvatskih narodnih idioma, u prvom redu čakavštine, ali i kaj-

kavšine.