CROATICA ET SLAVICA IADERTINA, ZADAR, 2013

UDK 811.163.1(091)
235.3 Cyrillus, sanctus
235.3 Methodius, sanctus
Pregledni članak
Primljen: 25. 03. 2013.
Prihvaćen za tisak: 28. 10. 2013.
STJEPAN DAMJANOVIĆ
Filozofski fakultet
Ivana Lučića 3, HR - 10000 Zagreb

JEDANAEST I POL STOLJEĆA NEZABORAVA

Prošlo je 1150 godina od dolaska Svete Braće među moravske Slavene. Taj
događaj pamti se do naših dana ne samo kao povijesni podatak, nego se riječi i
postupci dvojice solunskih Grka očitavaju kao inspirativne poruke. | suvremeni nam
moralni i kulturološki autoriteti to djelo u koječemu postavljaju za uzor. To znači
da postupci i riječi dvojice solunskih Grka do naših dana sudjeluju u oblikovanju
ljudskih stavova. S druge strane, počeci književnosti svakoga slavenskoga naroda
povezani su, u različitoj mjeri i na različite načine, s tim djelom, a to uvelike vrijedi
i za početke njihovih književnih jezika. Ćirilometodsko djelo jedan je od najvažnijih
izvorišta prevažne djelatnosti hrvatskih glagoljaša, izvorište moralnih stavova,
književnojezičnih koncepcija, kulturnih stremljenja i dr.

 

 

 

 

KIJUČNE kuJiči: Sveta braća, staro(crkveno)slavenski jezik, trojezična hereza, srednjovjekovne
slavenske književnosti, hrvatsko glagoljaštvo.

Kada je papa Ivan Pavao II. 1980. proglasio svete Ćirila i Metoda suzaštitnicima
Europe, nesumnjivo je htio upozoriti da Europa ima i svoje istočno krilo ili
svoje drugo plućno krilo. Priključio ih je Svetom Benediktu, onome dakle svecu
čiji su sljedbenici najviše učinili za onaj dio kulture koji nazivamo zajedničkom
zapadnoeuropskom baštinom. Papa je tom prilikom (31. prosinca 1980.) napisao:

 

   

Moja je najdublja želja da - dobrotom presvete trojice i zagovorom Bogorodice i svil
svetih - otpadne sve što razjedinjuje Crkvu, narode i zemlje, a različiti oblici predaja i
kultura pridonesu uzajamnom nadopunjavanju u onom bogatstvu koje je plod složnih
duša. Neka svijest o tom duhovnom bogatstvu, koje se različitim putovima namrlo u
baštinu pojedinih naroda europskoga kontinenta, omogući da naši suvremenici ustraju u
dužnom poštovanju opravdanih zabljeva i prava drugih naroda i u nastojanju oko mira.
'Neka nipošto ne sustanu pridonositi općem boljitku sviju i raditi na sretnoj budućnosti
svih ljudi na Zemlji. (Ivan Pavao I. 1980.).

  

Kada sam čuo za Papinu odluku, sjetio sam se slike koja se nalazi u đakovačkom
biskupskom domu i koja se zove Hadrijan II. odobrava djelo Svete Braće. Sliku je
dao izraditi Strossmayer, a ostvario ju je 1862. rimski slikar Nikola Consoni po
uputama biskupovim i Franje Račkoga. Na slici (ulje na platnu) nalaze se papa
Hadrijan II, sveti Benedikt, sveti Ćiril i Metod i biskup Strossmayer. Dakle na slici
kojuje dao izraditi Strossmayer nalazi se poruka koju će anticipirati papinske odluke
više od sto godina kasnije. Takvi su biskupovi vidoviti potezi mogli izaći samo iz