UDK 371.3
UDK 811.163.42 ISSN 1845-8793 HRVATSKI, god. , br. 2, Zagreb, 2007.

Izvorni znanstveni rad.
Prihvaćen: 15. prosinca 2007.

 

TRI NAJSTARIJE TISKANE HRVATSKE POČETNICE

Stjepan Damjanović
Filozofski fakultet
Zagreb

SSAŽETAK: U ovome radu su predstavljene tri najstarije tiskane hrvatske počet-
nice koje su izniman spomenik hrvatske kulture.

Ključne riječi: hrvatska početnica, ćirilometodska tradicija, hrvatski glagoljaši,
hrvatska kultura.

ĆIRILOMETODSKA TRADICIJA | HRVATSKI GLAGOLJAŠI

Poznato je da su slova u glagoljici i staroj ćirilici imala svoja imena:
tako se prvo slovo a (7fi &) zove azp, drugo buky itd. Manje je poznato
da ta imena slova daju smislenu poruku pa azb buky v&d€ glagoljo dobro
estb živ6ti 36lo zemli (dakle nazivi za početak azbuke: a, b, v, g, d, e, ž,
3, z) poručuju: ja koji znam slova govorim da je dobro živjeti na zemlji.
Poruka je posve kršćanska, u skladu sa svjetonazorom tvorca glagoljice
Konstantina Filozofa, kojega znamo pod imenom Sveti Ćiril. Njegov nadi-
mak Filozof kazuje nam da se uspješno bavio filozofijom (predavao ju je
na tada najvažnijoj i najvišoj školi na Istoku — Magnauri). Naravno, rečena
poruka služila je i kao mnemotehničko sredstvo, dakle za lakše pamće-
nje poretka slova u azbuci. Za Konstantina Filozofa kršćanstvo i prosvjeta
nerazdruživo su povezani pa će iz njegove književne škole izići i tzv. az-
bučne molitve, tj. pjesme koje su tako strukturirane da imaju akrostih, a
taj akrostih nije ništa drugo nego — azbuka! Npr.

Azb slovomb simb molju se Bogu
Bože vseja tvari i zižditelju
Vidmyim» i nevidimyim»b
Gospoda Duha posbli... itd.