Mateo Žagar, Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje
FLUMINENSIA, god. 24 (2012) br. 1, str. 111-123 111

 

Mateo Žagar

ZADACI I PERSPEKTIVE ISTRAŽIVANJA JEZIKA
GLAGOLJSKIH TISKANIH IZDANJA

ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE

(uz pripremanje kritičkog izdanja Misala hruackoga)

dr. sc. Mateo Žagar, Filozofski fakultet, Zagreb, izvorni znanstveni članak

 

UDK 811.163.1:264-12
003.349.12:264-12

Ovim radom nastojim

hruackoga Šimuna Kožii
obradu jezika hrvatskoglagoljskih tekstova XVI. st, kao i teškoće koje izaziva izrazito
autorski pristup uređivanju biblijskoga teksta koji je provodio Š. Kožičić Benja. U
dosadašnjem istraživanju prepoznali smo neke njegove namjere: izrazitu usmjerenost

vokazati strategije priredivanja kritičkoga izdanja Misala
a Benje. Navedeni su osnovni problemi vezani za kritičku

    

prema doslovnu poravnavanju teksta prema Vulgati, čvrsto određen omjer između
crkvenoslavenskih i hrvatskih oblika i riječi, te skrb za razumljivost. Jasno se pokazalo
kako se Posveta Tomi Nigeru iz Knižica odi žitić svojim sadržajem zapravo tiče prije-
voda liturgijskih tekstova, poglavito Misala. Kožičićeve se intervencije također tumače
kao otklon od trojne artikulacije hrvatskoga jezika u glagoljskim tekstovima, kakva je
vrijedila od druge polovice XIV. st. Zaključujese kako je Kožičić funkciju svoga ,hrvatskoga
jezika" identificirao s funkcijom latinskoga (na drugom kulturološkom polu), te kako
isticanje njegove hrvatske dimenzije u naslovu uopće nije značilo naglašavanje elemenata
hrvatskoga jezika u odnosu na crkvenoslavenske.

 

Ključne riječi: hrvatski crkvenoslavenski jezik; hrvatski jezik; Šimun Kožičić Benja;
glagoljski tisak; hrvatski misali jezično interferiranje

 

Uz velik interes koji posljednjih desetljeća prati djelo Šimuna Kožičića Benje i nove
spoznaje, a s obzirom na modernije intervencije u konceptualiziranje hrvatskoga
glagoljaštva u cjelini (u protegu od IX. do XX. st), kao jedno od važnih pitanja koja je
preostalo istražiti jest jezična koncepcija u njegovih šest otisnutih djela, svih