Prikazi. NU 52/2, 2015.,str. 267-337

 

svoja istraživanja, a s obzirom na sveobuhvatne vrline ove knjige, fenomenalan spoj
sadržaja i forme, uz autoricu vrijedi istaknuti barem dio ostalih koji su zaslužni za
njen uspjeh, primjerice dizajnere (i prelamače) Marka Hrastovca, Luku Reichera i
Almu Šavar, dizajnera ovitka Darija Devića, art-direktoricu Lanu Grahek, urednika
građe i oblikovanja Damira Bralića, urednice izdanja Višnju Rogošić i Miroslavu
Vučić i brojne druge uredničke i tehničke radnike.

Nikica Gilić

Glagoljaška Muka Kristova, odabrane
kulturološko-filološke studije, ur. Anto-
nija Zaradija Kiš i Mateo Žagar, Hrvatska
sveučilišna naklada, Institut za etnologiju
i folkloristiku, Državni arhiv u Pazinu, Za-
greb 2014., 237 str.

 

U godini 2014. izišla je pred čitatelje knjiga koja okuplja kulturološko-filološke
studije čija je tema Muka Kristova u hrvatskoglagoljskim tekstovima od 14. do 15.
stoljeća. Knjigu su objavila tri nakladnika: Hrvatska sveučilišna naklada, Institut za
etnologiju i folkloristiku i Državni arhiv u Pazinu. Oni su, zajedno s urednicima i
autorima tekstova, doprinijeli da nam dokumente iz vremena srednjega vijeka aktu-
aliziraju u ovom našem 21. stoljeću. Svi obrađeni tekstovi nastali su u razdoblju koje
nazivamo “zlatnim dobom hrvatskoga glagoljaštva" kada su, kako stoji u predgovoru
ove knjige, “jezik i pismo bili ključni nositelji hrvatskoga identiteta: slavenskoga
prema okružujućem latinitetu, a katoličkoga (po posebnoj uglatoj glagoljici) prema
slavenskoj pismenosti koja se njegovala u okvirima pravoslavnih slavenskih crkava",

Tijekom francusko-španjolskoga pasionskoga susreta u samostanu Monserrat
1982. godine oblikovana je ideja o europskom povezivanju njegovatelja Muke
Kristove, a dvije godine kasnije ustanovljena je međunarodna udruga Europassion.
Njen je utemeljitelj i počasni predsjednik bio gospodin Maurice Clos (1911.-2009.).
Hrvatska udruga Pasionska baština utemeljena je 1991. godine, a članica Europa-
ssiona postaje 1998. godine. To je ujedno i godina od kada se na ovim prostorima
održavaju znanstveni skupovi s temom pasionske baštine, svake druge godine. Do
sada su održani skupovi na Hvaru i Korčuli, Zadru i Preku, Krku, Vukovaru, Boki
kotorskoj, Sarajevu, Vitezu, Buškom blatu, Somboru i Pazinu. U knjizi Glagoljaška
Muka Kristova okupljeni su tekstovi koji su objavljeni u zbornicima s tih skupova, s
iznimkom dvaju tekstova.

Knjiga započinje tekstom Vesne Badurine-Stipčević pod nazivom “Mjesto Kri-
stove Muke - GOLGOTA u hrvatskogagoljskim bibilijskim prijevodima", koji je kraća
verzija studije Toponim Kalvarije u hrvatskim biblijskim prijevodima. Autorica daje
pregled prikaza Kristove Muke kako je vide evanđelisti Matej, Marko, Luka i Ivan.
Posebno je obrađena armejska riječ Golgota - “lubanja" - koja se prevodi nazivom

 

330