OCJENE 1 PRIKAZI SLOVO 61 (2011)

Ćokovac i njegov benediktinski samostan) knjiga nudi i 25 snimaka važnih
tekstova te uz njih opsežne i brižljivo dotjerane opise njihova sadržaja kao
i kulturne i književnojezične važnosti. Tako su obrađeni Kločev glagoljaš,
Bečki listići, Mlađi glagoljski pripis Kijevskih listića, Grškovićev odlomak
Apostola, Illirico 4, Prvi vrbnički brevijar, Egzorcizmi iz prve pol. 14. st.,
Regula svetoga Benedikta, Brevijar Vida Omišljanina, Ivančićev zbornik,
Glagoljična listina iz Like (1469.), ćirilična Oporuka Radoslavca Vladišića,
Hrvojev misal, Hvalov zbornik, Beramski brevijar, Drugi novljanski bre-
vijar, Klimantovićev zbornik, Petrisov zbornik, Pismo bana Nikole Šubića
Zrinskog, Češka glagoljska Biblija, Naslovnica Postelove knjige Linguarum
duodecim..., Kuzmićev zbornik, Kraljićev rječnik, Poslanica o nedjelji u
tekstu propovijedi iz 19. stoljeća, Zapis Bare Pifrovića iz 1636. Snimci i
opisi snimaka djelotvorno obogaćuju sadržaj knjige i daleko od toga da bi
bili samo ilustrativni materijal.

Stožerni činitelj naše narodne opstojnosti, glagoljaštvo, u ovome djelu
prikazuje autor koji već dugo i s pravom uživa ugled iznimnoga filologa i
poznavatelja hrvatskih kulturnih procesa, posebice onih povezanih s hrvat-
skim glagoljaštvom. Jezikoslovna opremljenost, poznavanje starijih i novi-
jih pogleda na književnost, odlični kulturološki uvidi, dugotrajno i temeljito
bavljenje glagoljaškim fenomenom, sve to oplemenjeno snažnim autorovim
uvjerenjem da se bavi nečim vrijednim svake pažnje — urodilo je knjigom
koju s pouzdanjem i s opravdanom nadom može uzeti svatko komu je hrvat-
ska kultura zanimljiva i važna.

STJEPAN DAMJANOVIĆ

ŠIMUN KOŽIČIĆ, Od bitija redovničkoga knjižice, Rijeka, 1531. Pretisak
priredila Anica NAZOR, Državni arhiv u Rijeci — Družba »Braća hrvatskoga
zmaja«, Stol riječko-bakarski, Rijeka 2009. Pretisak — 28 str. + transkripcija
= 133 str.

Povodom 450. obljetnice smrti modruškoga biskupa Šimuna Kožičića
Benje održan je 1988. godine znanstveni skup Šimun Kožičić Benja i njego-
vo doba. Izlaganja sa spomenutoga skupa, objavljena u Zborniku radova o
Šimunu Kožičiću Benji prije dvadeset godina, do danas su ostala temeljnim

338