Croatica 42/43/44/1995-6. Izvorni znanstveni članak

Anica Nazor
(Staroslavenski zavod, Zagreb)

JOŠ JEDAN GLAGOLJSKI TEKST
LEGENDE O 12 PETAKA

UDK 886.2.07

 

Nacrtak

 

U hrvatskoj su književnosti bila poznata dva teksta apokrifne Legen-
de o 12 petaka (oba u glagoljskim zbornicima iz 16 . stoljeća). Danas se
zna za još jedan stariji glagolj: 5. stoljeća i za glagoljski popis
12 petaka iz 1375. godine. Novootkriveni tekstovi ovdje su priređeni u
latinici.