Croatica XXIIV/XXIV (1992/1993) — 37/3889 Izvorni znanstveni članak
Anica Nazor

HRVATSKOGLAGOLJSKE INKUNABULE
U povodu 500. obljetnice brevijara Blaža Baromića
(1493—1993)

'UDK 093(497.5)1493" + 003.349.12

 

Hrvatskoglagoljske inkunabule samo su dio tiskarske produkcije
Hrvata u 15. stoljeću. K tomu one su jedinstven primjer upotrebe
najstarijega slavenskoga pisma (glagoljiće) u tisku već u prvom raz-
doblju evropskoga tiskarstva. U liturgijskim, poglavito brevijarskim
inkunabulama, ima najstarijih slavenskih prijevoda pojedinih bib-
lijskih tekstova, a u kalendarima 14. veljače zabilježena je svetkovina
slavenskih učitelja sv. Ćirila i Metodija. U Baromićevu Brevijaru hr-
vatskom iz 1493. godine taj blagdan u kalendaru nosi oznaku diup-
leks, što znači da je blagdan većeg stupnja i u sanktoralu ima službu
(oficij) u čast sv. Ćirila i Metodija s odlomcima iz životopisa Kon-
stantina-Ćirila. Ovdje je potanko opisana svaka glagoljska inkuna-
bula, zabilježeni sačuvani originalni primjerci i njihovo nalazište.