Croatica XVIII (1987) — 26/27/28 Zagreb Izvorni znanstveni članak

Anica Nazor

JOŠ JEDNA GLAGOLJSKA VERZIJA LEGENDE O
SVETOM NIKOLI

UDK 886.2(091)

 

Članak sadrži glagoljski tekst legende o sv. Nikoli, bisku-
pu i ispovjedniku, u latiničkoj transliteraciji, koji je autorica
našla u sienskom glagoljskom rukopisu iz prve četvrti 17.
st. (Siena, Biblioteca Comunale, sign. F.V.6, f. 137—138, orig.
pag. f. 139—140). Legenda je završni dio propovijedi na sve-
čev blagdan 6. prosinca i pripada kraćoj verziji, tzv. ve
blagdanarskog tipa, ali je različita od iste legende u glago
skom Blagdanaru popa Andrije iz 1506. godine.

 

 

    

  

lj