anica nazor

GLAGOLJSKI RUKOPISI
U KORICAMA
I HRPTOVIMA KNJIGA

Na prošlom (četvrtom) Ročkom glagoljaškom bijenalu
govorili smo o glagoljskim rukopisima koji su se sačuvali
izvan domovine, uglavnom u knjižnicama i arhivima Evrope,
kamo su stizali raznim ponajviše nepoznatim putovima. Ovaj
ćemo put govoriti o glagoljskim rukopisima koji su se saču-
vali u koricama i hrptovima starih knjiga ili kao njihovi omo-
ti, odakle su kasnije skinuti.

Pergamenu starih rukopisa, pa tako i glagoljskih, rado
su upotrebljavali kao omot drugim knjigama, posebice u kas-
nijim stoljećima kada rukopisne (glagoljske) knjige nisu bile
u upotrebi. Prof. Vjekoslav Štefanić konstatira da »najveći
dio dosadašnjih glagoljskih fragmenata kodeksa, što se čuva-
ju po javnim bibliotekama, potječe s korica ili hrptova starih
knjiga«. Recimo odmah da je od oko sto i šezdeset fragme-
nata koji su pohranjeni u Arhivu JAZU u Zagrebu, svakako
najbogatijoj zbirci glagoljskih rukopisa, njih oko devedeset
skinuto s korica ili iz hrptova starih knjiga. Na otoku Krku
Čuva se tridesetak odlomaka (listova i dvolista) i preko polo-
vica ih je skinuto s korica. U Ljubljani u Narodnoj in uni-

s