A. Nazor: Ante Glavičić i glagoljska tiskara u Senju Senj. zb. 40, 19-24 (2013.)

 

ANICA NAZOR

ANTE GLAVIČIĆ I GLAGOLJSKA TISKARA U SENJU

    

Anica Nazor UDK: 069-05 Glavičić, A.

Prisavlje 8 655.11(497.5 Senj)"I4/1

'HR 10000 Zagreb Izlaganje sa znanstvenog skupa
Ur.:2013-05-20

 

Arheolog. muzealac, konzervator, istraživač prof. Ante Glavičić jedan je od onih
Senjana, koji je poticao istraživanja kulturne povijesti svojega grada. Na srcu'mu je
glagoljaštvo Senja, napose glagoljska tiskara utemeljena u gradu već u XV. stoljeću, koja
je ostvarila zapažen izdavački program. Program se sastoji od liturgijskih i još više od
neliturgijskih knjiga, namijenjenih glagoljašima za obavljanje bogoslužja i za pouku.
Najprije je (1494.) iz tiska izašao Misal, potom (1496.) Špovid općena (Confessionale
 generale Michela Carcana), Naručnik plebanušev (1507; Manipulus curatorum Guida de
monte Rocherii), Transit sv. Jerolima (1508; Transito de sancto Girolamo), Mirakuli
blažene Deve Marije (1508; Miracoli della gloriosa Vergine Maria), Korizmenjak (1508;
 Quadragesimale Roberta Caracciola).

"Senjska su glagoljska izdanja vrijedni i važni kulouropovijesni, jezični, književni i
dakako, tipografski spomenici. Očuvalo se vrlo malo originalnih primjerska (primjer
Spovidi općene je jedinstven), pa bi ih trebalo ponovno izdati, to jest nastaviti s njihovi
izdavanjem faksimila i kritičkih izdanja ondje gdje je suo prof. Ante Glavičić. Na
nasljednicima je da oživotvore Glavičićeva nastojanja da se za Senj_izradi replika
tiskarske preše iz 15. stoljeća na kojoj bi se mogla otiskivati pokoja stranica Misala kao
senjski kulturni suvenir.

Ključne riječi: Ante Glavičić, glagoljska tiskara, Senj

 

        

    

  

 

 

Arheolog, muzealac, konzervator, istraživač, prof. Ante Glavičić, jedan
je od onih Senjana, koji je poticao istraživanja kulturne povijesti svojega grada.
Na srcu mu je bilo glagoljaštvo Senja, napose glagoljska tiskara utemeljena u

   

19