zI

 

Prethodno sa: ć-rgc
UUDK 003.49:808.62 (091) "

Ur. 23.X.1990.

 

JEZIK BAŠČANSKE PLOČE

Stjepan Damjanović
Fllozofski fakultet Zagreb

U velikom broju studija i napisa o Baščanskoj ploči autori se osvrću i na njezin jezik,
ali u pravilu kratko, jednom ili dvjema rečenicama. Najveći dio napora usmjeren je
na rekonstruiranje nečitljivih mjesta, a nimalo zanemariv čitljivi dio samo je iznimno
potakao na jezičnu analizu. Najčešće se samo konstatira da je ploča pisana
hrvatskim jezikom, dok su filološki spremniji istraživači izbjegavali takva imenovanja
uočivši odmah da na ploči supostoje i staroslavenski i starohrvatski jezični elementi.
Nije bilo pokušaja da se analizom odredi koji je jezični sloj temeljan, a koji se
naslojava pa se prema prvom dojmu određivalo je li riječ o "hrvatskom je ili pak
o *staroslavenskom jeziku u koji su ušle i poneke hrvatske jezične oso
Analiza nekih jezičnih pojedinosti (poluglasi i á;? pokazuje da je temeljni sloj
staroslavenski. Autor se ipak ne odlučuje da uz Baščansku ploču upotrijebi termin
*hrvatska redakcija smmslavsnskcq jezika“ jer smatra da su nužne nove analize i
nova određenja. požmovu 'kao što su *redakcija", "recenzija“ i sl. da bi se sa sigurnošću
'moglo reći je li riječ o hrvatskoj redakciji staroslavenskoga jezika ili o nekom drugom
oobliku staroslavenskog-starohrvatskoga interteriranja.

(RADOSLAVU KATIČIĆU, ZA NJEGOV 60. ROĐENDAN)

  

  

 

Uistinu impozantna literatura o Baščanskoj ploči ! nerijetko se dotiče i jezika kamene
kraljevske darovnice, ali najčešće samo kako bi konstantirala da je ploča pisana hrvatskim jezikom
i da je ona najstariji spomenik našega jezika. Kada su autori bili jače obuzeti rodoljubljem ili su

1 — Otome svjedočizbomik Baščanska ploča ki (Zagreb-Krk« -Rijeka 1988, uredili A. Mohorovičić | P.
Strčić). Velik |e broj bibliografskih jedinica napisan i one se bave različitim aspektima pručavanja
Baščanske ploče. Zbornik omogućuje da vidimo u čemu se i koliko napredovalo, a kada je pisanje
bilo samo ponavljanje već poznatoga. Naravno, i takvo ponavljanje ima kadšto smisla.