Slavenski jezik o liturgöt 
u Istri. 
na jeanu mierpeiaciju, 
Prdtampano iz j^Naše Sloge". 
^ffi^ 
T R S T 
Tiekara Doleuc. — Naklada »Naše Sloge". л јј^