Shown 151-180 from 712 records
151
Prinos tipologiziranju pisma i pisanja dubrovačkih srednjovjekovnih ćiriličkih isprava  Mateo Žagar
Prinos tipologiziranju pisma i pisanja dubrovačkih srednjovjekovnih ćiriličkih isprava Mateo Žagar
153
Prinos Šimuna Kožičića Benje uređenju jezika hrvatskoglagoljske neliturgijske književnosti na fonološkom i grafemskom sustavu Knižica od žitija rimskih arhierjeov i cesarov Mateo Žagar
154
Prinos Branka Fučića istraživanju Bašćanske ploče  Boris Kuzmić, Tanja Tomašić
Prinos Branka Fučića istraživanju Bašćanske ploče Boris Kuzmić, Tanja Tomašić
155
Priměri starohèrvatskoga jezika iz glagolskih cirilskih književnih starinah  sastavljeni za sedmi i osmi gimnazijalni razred  / Vatroslav Jagić
Priměri starohèrvatskoga jezika iz glagolskih cirilskih književnih starinah sastavljeni za sedmi i osmi gimnazijalni razred / Vatroslav Jagić
158
Prilozi u Istarskom razvodu  Tanja Kuštović
Prilozi u Istarskom razvodu Tanja Kuštović
159
Prilog istraživanju ličkih glagoljskih rukopisa Muka svete Margarite u Pariškom zborniku Slave 73 (1375) / Vesna Badurina-Stipčević
162
Prijevodni obrasci, konceptualizacija i značenje leksema hrvatske crkvenoslavenske osnove smêr- u nebiblijskim tekstovima Vida Vukoja.
163
Preslavizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima Milan Mihaljević, Marinka Šimić
165
Predikatni nominativ i njegove inačice u hrvatskom crkvenoslavenskom i starohrvatskom jeziku Jasna Vince Marinac
168
Predgovor k mojim spomensnopčićima "Glagolica i Gross-Oesterreich" / [Alojsij Boroša].
169
Pravilna visina slova Kijevskih listića  Marica Čunčić
Pravilna visina slova Kijevskih listića Marica Čunčić
171
Povjestne crte o samostanskom III redu sv. o. Franje po Dalmaciji, Kvarneru i Istri i poraba glagolice u istoj redodržavi : sa prilozima / / sakupio i priobćio Stjepan Ivančić.
173
Povjestna kleveta nabacena [!] na svećenstvo glagolaško bivše župe Poljica na izmaku XVIII. vieka / opovrgnuta uslied odkritih vjerodostojnih izvora po Petru Škarici Podgradjaninu.
174
Povijest hrvatske književnosti Branko Vodnik.
Povijest hrvatske književnosti Branko Vodnik.
175
Povijesni, društveni i kulturnoambijentalni uvjeti nastanka i razvoja hrvatskoga glagoljaškog tiska (u povodu 500. obljetnice prvotiska Misala 1483) Eduard Hercigonja
177
Poviest glagolice i nje izvori : sa slikom ss. Ćirila i Metoda : (knjiga obsiže sa prilozim 640 strana).
179
Poučni članci iz starohrvatske glagolske knjige priopćio Rudolf Strohal.
180
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/