Shown 1-100 from 712 records
Živila glagoljica!
4
Znanstveni skup »Šimun Kožičić Benja i njegova glagoljska tiskara u Rijeci (1530.–1531.)« (Rijeka, 16. rujna 2011.) Blanka Ceković
6
Značenje glagoljice u kulturi hrvatskoga naroda u Istri Josip Bratulić
Značenje glagoljice u kulturi hrvatskoga naroda u Istri Josip Bratulić
8
Zbirke glagoljskih spomenika u zagrebačkoj biskupiji Anica Nazor
Zbirke glagoljskih spomenika u zagrebačkoj biskupiji Anica Nazor
11
Zamjenice u hrvatskoglagoljskim fragmentima 12. i 13. st. Milan Mihaljević
17
Zamjenice Milan Mihaljević
19
Zakon vinodolski : od leta 1280. : s priloženim izgledom glagolskoga pisma u rukopisu / (priopćen od Ant. Mažuranića).
20
Zakon' vinodol'skij faksimile i karta horvatskago berega Adriatičeskago morja / sostavlennyja A. M. Evreinovoj.
Zakon' vinodol'skij faksimile i karta horvatskago berega Adriatičeskago morja / sostavlennyja A. M. Evreinovoj.
22
Za glagolicu : Pokrajinski sastanak u Splitu dneva 6. srpnja 1902.
25
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje (uz pripremanje kritičkog izdanja Misala Hruackoga) / Mateo Žagar
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje (uz pripremanje kritičkog izdanja Misala Hruackoga) / Mateo Žagar
26
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje (uz pripremanje kritčkog izdanja "Misala hruackoga") / Mateo Žagar
27
Vь blagopolučьni dьnь 4 ijunie 1880 vьnže presvetьli i prečьstьni gospodь Frane Feretiĉ sede na stolьcь biskupii krьčьkoi [vьsklikь] / / [potpisano] D. P. [Dragutin Parčić]
Vь blagopolučьni dьnь 4 ijunie 1880 vьnže presvetьli i prečьstьni gospodь Frane Feretiĉ sede na stolьcь biskupii krьčьkoi [vьsklikь] / / [potpisano] D. P. [Dragutin Parčić]
28
V. Štefanić : Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademije. Zagreb, Izdanje Historijskog instituta JAZU, 1969-1970. I dio, 300 str. II dio, 297 str. + table sa 133 faks. [prikaz] / Josip Bratulić
29
Vremenski prilozi staroslavenskom jeziku i hrvatskoglagoljskim tekstovima Tanja Kuštović
30
Vrbnički statut
Vrbnički statut
31
32
Vjekoslav Štefanić, Jedna hrvatskoglagoljska inkunabula iz godine 1491. Prilog izučavanju glagoljaškog kalendara; Lj. Gregov, Kalendar prvog tiskanog glagoljskog misala. Izvadak iz doktorske disertacije "Prvi tiskani glagoljski misal" [prikaz] / Josip Hamm
35
Vinodolski zakon (1288.) najstariji zakonski tekst na hrvatskom jeziku / Josip Bratulić
Vinodolski zakon (1288.) najstariji zakonski tekst na hrvatskom jeziku / Josip Bratulić
36
Vinodolski zakon
Vinodolski zakon
37
Vesperal rimsko-slovenski večernje na nedělje i svetce po vse lěto, po crkvenim kńigam glagolskim : s priloženijem jutrń i časov velih blagdan i drugih molitav.
40
Uzročne konstrukcije u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku Milan MIhaljević
45
Ustanovljivanje kurzivne glagoljice u XIV. stoljeću Mateo Žagar
Ustanovljivanje kurzivne glagoljice u XIV. stoljeću Mateo Žagar
48
Ulom'ci Svetago pisanie Vet'hago i Novago zaveta s'bral' iz' sloven'skih rukopis' i pečatlenih' knig' Ivan' Br'čić'.
Ulom'ci Svetago pisanie Vet'hago i Novago zaveta s'bral' iz' sloven'skih rukopis' i pečatlenih' knig' Ivan' Br'čić'.
50
51
Udvojeni suglasnici (geminate) u hrvatskoglagoljskim tekstovima Milan Mihaljević
52
Trviž u Istarskom razvodu Josip Bratulić
Trviž u Istarskom razvodu Josip Bratulić
53
Trokutasta glagoljica Marica Čunčić
Trokutasta glagoljica Marica Čunčić
55
Tri glagoljske listine iz Istre iz XV. vijeka / priopćio Ivan Milčetić.
58
Transit svetog Jerolima / Silvestar Bedričić
Transit svetog Jerolima / Silvestar Bedričić
61
The Corpus of the Croatian Church Slavonic Texts and the Current State of Affairs Concerning the Dictionary of the Croatian Redaction of Church Slavonic Compiling Vida Vukoja
68
72
Tekstološke odrednice hrvatskoglagoljske Muke Kristove Vesna Badurina-Stipčević
73
75
Što nam o dvojini pričaju Suzana i starci? Jasna Vince
76
Što je opat Držiha naučio od opata Maja? Marica Čunčić
Što je opat Držiha naučio od opata Maja? Marica Čunčić
77
Šimun Kožičić, Od bitija redovničkoga knjižnice, Rijeka, 1531. Pretisak priredila Anica Nazor. Rijeka 2009. : [prikaz] / Ivana Eterović
82
Šimun Kožičić bitan čimbenik hrvatskoga (riječkog) identiteta i kulturnoga i turističkoga branda grada Rijeke / Juraj Lokmer
83
Sveti Pavao u Kopru i druge glagoljaške ludorije Milan Mihaljević
86
Struktura Jagićeve glagoljske paleografije Mateo Žagar
Struktura Jagićeve glagoljske paleografije Mateo Žagar
87
Strossmayerova nastojanja oko glagoljskih liturgijskih knjiga Stjepan Damjanović
Strossmayerova nastojanja oko glagoljskih liturgijskih knjiga Stjepan Damjanović
88
Stjepan Ivšić kao istraživač hrvatskoglagoljske baštine Stjepan Damjanović
Stjepan Ivšić kao istraživač hrvatskoglagoljske baštine Stjepan Damjanović
90
Statuta lingua croatica conscripta = Hrvatski pisani zakoni: Vinodolski, Poljički, Vrbanski a donekle i svega Krčkog otoka, Kastavski, Veprinački i Trsatski / / uredili Fr. Rački, V. Jagić i I. Črnčić.
92
Staroslavenski u službi hrvatske kulture Stjepan Damjanović
Staroslavenski u službi hrvatske kulture Stjepan Damjanović
93
Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim tekstovima Stjepan Damjanović
Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim tekstovima Stjepan Damjanović
94
Staroslavenska misa mješoviti zbor / Rudolf Taclik.
Staroslavenska misa mješoviti zbor / Rudolf Taclik.
96
Staroslavenska misa Franjo Dugan.
Staroslavenska misa Franjo Dugan.
97
Staroslavenska misa B dur : muški zbor / Ivo Muhvić.
Staroslavenska misa B dur : muški zbor / Ivo Muhvić.
98
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/