Shown 121-150 from 541 records
Prilog istraživanju ličkih glagoljskih rukopisa : Muka svete Margarite u Pariškom zborniku Slave 73 (1375) / / Vesna Badurina-Stipčević
121
Prijevodni obrasci, konceptualizacija i značenje leksema hrvatske crkvenoslavenske osnove smêr- u nebiblijskim tekstovima / Vida Vukoja.
122
Preslavizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima / Milan Mihaljević, Marinka Šimić
123
Predikatni nominativ i njegove inačice u hrvatskom crkvenoslavenskom i starohrvatskom jeziku / Jasna Vince Marinac
125
Pravilna visina slova Kijevskih listića / Marica Čunčić
Pravilna visina slova Kijevskih listića / Marica Čunčić
127
Povijest hrvatske književnosti / Branko Vodnik.
Povijest hrvatske književnosti / Branko Vodnik.
129
Povijesni, društveni i kulturnoambijentalni uvjeti nastanka i razvoja hrvatskoga glagoljaškog tiska (u povodu 500. obljetnice prvotiska Misala 1483) / Eduard Hercigonja
131
Postanak i razvoj glagoljice na hrvatskom prostoru do 1248. godine : ključna uloga redovništva pri očuvanju i prenošenju glagoljice i staroslavenskog bogoslužja / / Mile Bogović
135
Posljedice politizacije glagoljice u 19. stoljeću / Mile Bogović
Posljedice politizacije glagoljice u 19. stoljeću / Mile Bogović
136
Poredbena metoda i filološke analize ranonovovjekovnih hrvatskoglagoljskih liturgijskih tekstova / Ivana Eterović
Poredbena metoda i filološke analize ranonovovjekovnih hrvatskoglagoljskih liturgijskih tekstova / Ivana Eterović
137
Podsjetnik na djelo Vinka Premude / Tanja Kuštović
Podsjetnik na djelo Vinka Premude / Tanja Kuštović
139
Počeci hrvatskoga tiskarstva / Josip Bratulić
Počeci hrvatskoga tiskarstva / Josip Bratulić
141
Pismo i fonemski sustav / Milan Mihaljević
146
Pismenost u srednjovjekovnoj Hercegovini / Marinka Šimić
147
Pisana riječ u Hrvatskoj / Josip Bratulić
Pisana riječ u Hrvatskoj / Josip Bratulić
149
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/