Shown 1-100 from 541 records
Znanstveni skup »Šimun Kožičić Benja i njegova glagoljska tiskara u Rijeci (1530.–1531.)« (Rijeka, 16. rujna 2011.) Blanka Ceković
3
Značenje glagoljice u kulturi hrvatskoga naroda u Istri Josip Bratulić
Značenje glagoljice u kulturi hrvatskoga naroda u Istri Josip Bratulić
5
Zbirke glagoljskih spomenika u zagrebačkoj biskupiji Anica Nazor
Zbirke glagoljskih spomenika u zagrebačkoj biskupiji Anica Nazor
7
Zamjenice u hrvatskoglagoljskim fragmentima 12. i 13. st. Milan Mihaljević
10
Zamjenice Milan Mihaljević
12
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje (uz pripremanje kritičkog izdanja Misala Hruackoga) / Mateo Žagar
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje (uz pripremanje kritičkog izdanja Misala Hruackoga) / Mateo Žagar
14
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje (uz pripremanje kritčkog izdanja "Misala hruackoga") / Mateo Žagar
15
V. Štefanić : Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademije. Zagreb, Izdanje Historijskog instituta JAZU, 1969-1970. I dio, 300 str. II dio, 297 str. + table sa 133 faks. [prikaz] / Josip Bratulić
16
Vremenski prilozi staroslavenskom jeziku i hrvatskoglagoljskim tekstovima Tanja Kuštović
17
18
Vjekoslav Štefanić, Jedna hrvatskoglagoljska inkunabula iz godine 1491. Prilog izučavanju glagoljaškog kalendara; Lj. Gregov, Kalendar prvog tiskanog glagoljskog misala. Izvadak iz doktorske disertacije "Prvi tiskani glagoljski misal" [prikaz] / Josip Hamm
21
Vinodolski zakon (1288.) najstariji zakonski tekst na hrvatskom jeziku / Josip Bratulić
Vinodolski zakon (1288.) najstariji zakonski tekst na hrvatskom jeziku / Josip Bratulić
22
Uzročne konstrukcije u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku Milan MIhaljević
28
Ustanovljivanje kurzivne glagoljice u XIV. stoljeću Mateo Žagar
Ustanovljivanje kurzivne glagoljice u XIV. stoljeću Mateo Žagar
31
Ulom'ci Svetago pisanie Vet'hago i Novago zaveta s'bral' iz' sloven'skih rukopis' i pečatlenih' knig' Ivan' Br'čić'.
Ulom'ci Svetago pisanie Vet'hago i Novago zaveta s'bral' iz' sloven'skih rukopis' i pečatlenih' knig' Ivan' Br'čić'.
33
Udvojeni suglasnici (geminate) u hrvatskoglagoljskim tekstovima Milan Mihaljević
34
Trviž u Istarskom razvodu Josip Bratulić
Trviž u Istarskom razvodu Josip Bratulić
35
Trokutasta glagoljica Marica Čunčić
Trokutasta glagoljica Marica Čunčić
37
The Corpus of the Croatian Church Slavonic Texts and the Current State of Affairs Concerning the Dictionary of the Croatian Redaction of Church Slavonic Compiling Vida Vukoja
48
51
Tekstološke odrednice hrvatskoglagoljske Muke Kristove Vesna Badurina-Stipčević
52
Što nam o dvojini pričaju Suzana i starci? Jasna Vince
53
Što je opat Držiha naučio od opata Maja? Marica Čunčić
Što je opat Držiha naučio od opata Maja? Marica Čunčić
54
Šimun Kožičić, Od bitija redovničkoga knjižnice, Rijeka, 1531. Pretisak priredila Anica Nazor. Rijeka 2009. : [prikaz] / Ivana Eterović
59
Šimun Kožičić bitan čimbenik hrvatskoga (riječkog) identiteta i kulturnoga i turističkoga branda grada Rijeke / Juraj Lokmer
60
Sveti Pavao u Kopru i druge glagoljaške ludorije Milan Mihaljević
63
Struktura Jagićeve glagoljske paleografije Mateo Žagar
Struktura Jagićeve glagoljske paleografije Mateo Žagar
64
Strossmayerova nastojanja oko glagoljskih liturgijskih knjiga Stjepan Damjanović
Strossmayerova nastojanja oko glagoljskih liturgijskih knjiga Stjepan Damjanović
65
Stjepan Ivšić kao istraživač hrvatskoglagoljske baštine Stjepan Damjanović
Stjepan Ivšić kao istraživač hrvatskoglagoljske baštine Stjepan Damjanović
67
Staroslavenski u službi hrvatske kulture Stjepan Damjanović
Staroslavenski u službi hrvatske kulture Stjepan Damjanović
69
Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim tekstovima Stjepan Damjanović
Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim tekstovima Stjepan Damjanović
70
Spovid općena [stumačiju s knigь latinskihь počtuvani g[ospo]d[i]nь Êkovь Blažoloviĉ].
75
Spovid općena oslikala i likovno uredila ovitak Vjera Reiser; predgovor Anica Nazor
Spovid općena oslikala i likovno uredila ovitak Vjera Reiser; predgovor Anica Nazor
76
Spovid općena latinička transkripcija glagoljskog teksta tiskanog god. 1496. u Senju / priredila Anica Nazor.
Spovid općena latinička transkripcija glagoljskog teksta tiskanog god. 1496. u Senju / priredila Anica Nazor.
77
Smerena, tiha i umilena Blažena Djevica Marija u hrvatskim glagoljskim tekstovima Marica Čunčić
Smerena, tiha i umilena Blažena Djevica Marija u hrvatskim glagoljskim tekstovima Marica Čunčić
78
Slova ostavlena i pogrišena Stjepan Damjanović
Slova ostavlena i pogrišena Stjepan Damjanović
79
Senjske glagoljske isprave Josip Bratulić
Senjske glagoljske isprave Josip Bratulić
89
92
Senj i lokacija njegove glagoljske tiskare krajem 15. stoljeća Mile Bogović
Senj i lokacija njegove glagoljske tiskare krajem 15. stoljeća Mile Bogović
94
Rezultati i perspektive istraživanja Bašćanske ploče Stjepan Damjanović
Rezultati i perspektive istraživanja Bašćanske ploče Stjepan Damjanović
99
Reforma glagoljičkog pisanja u 13. stoljeću u svjetlu latiničkih reformi Mateo Žagar
Reforma glagoljičkog pisanja u 13. stoljeću u svjetlu latiničkih reformi Mateo Žagar
100
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/