Shown 91-120 from 668 records
Distributivnost i gramatički broj u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku Jasna Vince
91
Divkovićeva djela u glagoljskim rukopisima 17. i 18. stoljeća  Anica Nazor
Divkovićeva djela u glagoljskim rukopisima 17. i 18. stoljeća Anica Nazor
92
Događaj razmjera Branko Fučić, Glagoljski natpisi, Zagreb 1982, Djela Jugoslavenske akademije znanosti i umjestnosti, knjiga 57, str. 420 : [prikaz] / Anica Nazor
94
Doprinos Branka Fučića istraživanju glagoljskih natpisa  Anica Nazor
Doprinos Branka Fučića istraživanju glagoljskih natpisa Anica Nazor
95
Doprinos Josipa Leonarda Tandarića istraživanju glagoljaštva Vida Lučić
96
Dva teksta Očenaša u glagoljskom Pariškom zborniku Slave 73. Anica Nazor
104
Dva tisućljeća pisane riječi u Istri  Josip Bratulić
Dva tisućljeća pisane riječi u Istri Josip Bratulić
105
Dvojina u jeziku tekstova hrvatskoglagoljičke neliturgijske književnosti XV. stoljeća (raščlamba građe iz Petrisova zbornika od 1468. i primjera iz 'acta croatica') / Eduard Hercigonja.
107
Euchologium glagolski spomenik manastira Sinai brda : (sa snimkom) / izdao Lavoslav Geitler.
109
110
Filološka proučavanja hrvatskih protestantskih tekstova Tanja Kuštović
115
Fonološka adaptacija imena u Kožičićevu Misalu hruackom  Tanja Kuštović
Fonološka adaptacija imena u Kožičićevu Misalu hruackom Tanja Kuštović
119
Fonološki sustav najstarijih hrvatskoglagoljskih fragmenata Milan Mihaljević
120
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/