Shown 151-180 from 668 records
Predikatni nominativ i njegove inačice u hrvatskom crkvenoslavenskom i starohrvatskom jeziku / Jasna Vince Marinac
152
Predgovor k mojim spomensnopčićima : "Glagolica i Gross-Oesterreich" / / [Alojsij Boroša].
153
Pravilna visina slova Kijevskih listića / Marica Čunčić
Pravilna visina slova Kijevskih listića / Marica Čunčić
155
Povjestne crte o samostanskom III redu sv. o. Franje po Dalmaciji, Kvarneru i Istri i poraba glagolice u istoj redodržavi : sa prilozima / / sakupio i priobćio Stjepan Ivančić.
157
Povjestna kleveta nabacena [!] na svećenstvo glagolaško bivše župe Poljica na izmaku XVIII. vieka / opovrgnuta uslied odkritih vjerodostojnih izvora po Petru Škarici Podgradjaninu.
158
Povijest hrvatske književnosti / Branko Vodnik.
Povijest hrvatske književnosti / Branko Vodnik.
159
Povijesni, društveni i kulturnoambijentalni uvjeti nastanka i razvoja hrvatskoga glagoljaškog tiska (u povodu 500. obljetnice prvotiska Misala 1483) / Eduard Hercigonja
161
Poviest glagolice i nje izvori : sa slikom ss. Ćirila i Metoda : (knjiga obsiže sa prilozim 640 strana).
163
Poučni članci iz starohrvatske glagolske knjige / priopćio Rudolf Strohal.
164
Postila to est Kratko istlmačenĵe vsihь nedelskihь evangeliovь i poglaviteihь prazdnikov skrozi vse leto sada naiprvo hrvatskimi slovi štampana ... = Kurtze Ausslegung ueber die Sonntags unnd der fuernembsten Fest Evangelia durch das gantz Jar jetzt erstlich in Crobatischer Sprach mit Crobatischen Buchstaben getruckt.
Postila to est Kratko istlmačenĵe vsihь nedelskihь evangeliovь i poglaviteihь prazdnikov skrozi vse leto sada naiprvo hrvatskimi slovi štampana ... = Kurtze Ausslegung ueber die Sonntags unnd der fuernembsten Fest Evangelia durch das gantz Jar jetzt erstlich in Crobatischer Sprach mit Crobatischen Buchstaben getruckt.
165
Postanak i razvoj glagoljice na hrvatskom prostoru do 1248. godine : ključna uloga redovništva pri očuvanju i prenošenju glagoljice i staroslavenskog bogoslužja / / Mile Bogović
166
Posljedice politizacije glagoljice u 19. stoljeću / Mile Bogović
Posljedice politizacije glagoljice u 19. stoljeću / Mile Bogović
167
Poredbena metoda i filološke analize ranonovovjekovnih hrvatskoglagoljskih liturgijskih tekstova / Ivana Eterović
Poredbena metoda i filološke analize ranonovovjekovnih hrvatskoglagoljskih liturgijskih tekstova / Ivana Eterović
168
Poraba glagolice kod redovnika III. reda sv. Franje po Dalmaciji, Istri i Kvarneru / napisao Stjepan M. Ivančić.
169
Podsjetnik na djelo Vinka Premude / Tanja Kuštović
Podsjetnik na djelo Vinka Premude / Tanja Kuštović
171
[Podaci o natpisima u Barbanu. Stablo obitelji Stanković.].
[Podaci o natpisima u Barbanu. Stablo obitelji Stanković.].
172
Počeci hrvatskoga tiskarstva / Josip Bratulić
Počeci hrvatskoga tiskarstva / Josip Bratulić
174
Pobjeda glagolice kroz tisućljetnu borbu / sastavio Frano Ivanišević.
175
Pismo i fonemski sustav / Milan Mihaljević
179
Pismenost u srednjovjekovnoj Hercegovini / Marinka Šimić
180
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/