Shown 1-100 from 668 records
Živila glagoljica!
2
Znanstveni skup »Šimun Kožičić Benja i njegova glagoljska tiskara u Rijeci (1530.–1531.)« (Rijeka, 16. rujna 2011.) / Blanka Ceković
4
Značenje glagoljice u kulturi hrvatskoga naroda u Istri / Josip Bratulić
Značenje glagoljice u kulturi hrvatskoga naroda u Istri / Josip Bratulić
6
Zbirke glagoljskih spomenika u zagrebačkoj biskupiji / Anica Nazor
Zbirke glagoljskih spomenika u zagrebačkoj biskupiji / Anica Nazor
8
Zamjenice u hrvatskoglagoljskim fragmentima 12. i 13. st. / Milan Mihaljević
11
Zamjenice / Milan Mihaljević
13
Zakon vinodolski : od leta 1280. : s priloženim izgledom glagolskoga pisma u rukopisu / / (priopćen od Ant. Mažuranića).
14
Za glagolicu : Pokrajinski sastanak u Splitu dneva 6. srpnja 1902.
17
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje : (uz pripremanje kritičkog izdanja Misala Hruackoga) / / Mateo Žagar
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje : (uz pripremanje kritičkog izdanja Misala Hruackoga) / / Mateo Žagar
18
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje : (uz pripremanje kritčkog izdanja "Misala hruackoga") / / Mateo Žagar
19
Vь blagopolučьni dьnь 4 ijunie 1880 vьnže presvetьli i prečьstьni gospodь Frane Feretiĉ sede na stolьcь biskupii krьčьkoi : [vьsklikь] / / [potpisano] D. P. [Dragutin Parčić]
Vь blagopolučьni dьnь 4 ijunie 1880 vьnže presvetьli i prečьstьni gospodь Frane Feretiĉ sede na stolьcь biskupii krьčьkoi : [vьsklikь] / / [potpisano] D. P. [Dragutin Parčić]
20
V. Štefanić : Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademije. Zagreb, Izdanje Historijskog instituta JAZU, 1969-1970. I dio, 300 str. II dio, 297 str. + table sa 133 faks. : [prikaz] / / Josip Bratulić
21
Vremenski prilozi staroslavenskom jeziku i hrvatskoglagoljskim tekstovima / Tanja Kuštović
22
Vrbnički statut
Vrbnički statut
23
Vokalizam korizmenjaka Kolunićeva zbornika prema vokalizmu korizmenjaka III a 19 JAZU / Stjepan Damjanović
24
Vjekoslav Štefanić, Jedna hrvatskoglagoljska inkunabula iz godine 1491. Prilog izučavanju glagoljaškog kalendara; Lj. Gregov, Kalendar prvog tiskanog glagoljskog misala. Izvadak iz doktorske disertacije "Prvi tiskani glagoljski misal" : [prikaz] / / Josip Hamm
27
Vinodolski zakon (1288.) : najstariji zakonski tekst na hrvatskom jeziku / / Josip Bratulić
Vinodolski zakon (1288.) : najstariji zakonski tekst na hrvatskom jeziku / / Josip Bratulić
28
Vinodolski zakon
Vinodolski zakon
29
Vesperal rimsko-slovenski : večernje na nedělje i svetce po vse lěto, po crkvenim kńigam glagolskim : s priloženijem jutrń i časov velih blagdan i drugih molitav.
31
Uzročne konstrukcije u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku / Milan MIhaljević
36
Ustanovljivanje kurzivne glagoljice u XIV. stoljeću / Mateo Žagar
Ustanovljivanje kurzivne glagoljice u XIV. stoljeću / Mateo Žagar
39
Ulom'ci Svetago pisanie Vet'hago i Novago zaveta / s'bral' iz' sloven'skih rukopis' i pečatlenih' knig' Ivan' Br'čić'.
Ulom'ci Svetago pisanie Vet'hago i Novago zaveta / s'bral' iz' sloven'skih rukopis' i pečatlenih' knig' Ivan' Br'čić'.
41
Udvojeni suglasnici (geminate) u hrvatskoglagoljskim tekstovima / Milan Mihaljević
42
Trviž u Istarskom razvodu / Josip Bratulić
Trviž u Istarskom razvodu / Josip Bratulić
43
Trokutasta glagoljica / Marica Čunčić
Trokutasta glagoljica / Marica Čunčić
45
Tri glagoljske listine iz Istre iz XV. vijeka / priopćio Ivan Milčetić.
48
Transit svetog Jerolima / Silvestar Bedričić
Transit svetog Jerolima / Silvestar Bedričić
51
The Corpus of the Croatian Church Slavonic Texts and the Current State of Affairs Concerning the Dictionary of the Croatian Redaction of Church Slavonic Compiling / Vida Vukoja
58
61
Tekstološke odrednice hrvatskoglagoljske Muke Kristove / Vesna Badurina-Stipčević
62
63
Što nam o dvojini pričaju Suzana i starci? / Jasna Vince
64
Što je opat Držiha naučio od opata Maja? / Marica Čunčić
Što je opat Držiha naučio od opata Maja? / Marica Čunčić
65
Šimun Kožičić, Od bitija redovničkoga knjižnice, Rijeka, 1531. : Pretisak priredila Anica Nazor. Rijeka 2009. : [prikaz] / / Ivana Eterović
69
Šimun Kožičić : bitan čimbenik hrvatskoga (riječkog) identiteta i kulturnoga i turističkoga branda grada Rijeke / / Juraj Lokmer
70
Sveti Pavao u Kopru i druge glagoljaške ludorije / Milan Mihaljević
73
Struktura Jagićeve glagoljske paleografije / Mateo Žagar
Struktura Jagićeve glagoljske paleografije / Mateo Žagar
74
Strossmayerova nastojanja oko glagoljskih liturgijskih knjiga / Stjepan Damjanović
Strossmayerova nastojanja oko glagoljskih liturgijskih knjiga / Stjepan Damjanović
75
Stjepan Ivšić kao istraživač hrvatskoglagoljske baštine / Stjepan Damjanović
Stjepan Ivšić kao istraživač hrvatskoglagoljske baštine / Stjepan Damjanović
77
Statuta lingua croatica conscripta = Hrvatski pisani zakoni: Vinodolski, Poljički, Vrbanski a donekle i svega Krčkog otoka, Kastavski, Veprinački i Trsatski / / uredili Fr. Rački, V. Jagić i I. Črnčić.
79
Staroslavenski u službi hrvatske kulture / Stjepan Damjanović
Staroslavenski u službi hrvatske kulture / Stjepan Damjanović
80
Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim tekstovima / Stjepan Damjanović
Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim tekstovima / Stjepan Damjanović
81
Staroslavenska misa : mješoviti zbor / / Rudolf Taclik.
Staroslavenska misa : mješoviti zbor / / Rudolf Taclik.
83
Staroslavenska misa / Franjo Dugan.
Staroslavenska misa / Franjo Dugan.
84
Staroslavenska misa : B dur : muški zbor / / Ivo Muhvić.
Staroslavenska misa : B dur : muški zbor / / Ivo Muhvić.
85
Spovid općena / [stumačiju s knigь latinskihь počtuvani g[ospo]d[i]nь Êkovь Blažoloviĉ].
89
Spovid općena / oslikala i likovno uredila ovitak Vjera Reiser; predgovor Anica Nazor
Spovid općena / oslikala i likovno uredila ovitak Vjera Reiser; predgovor Anica Nazor
90
Spovid općena : latinička transkripcija glagoljskog teksta tiskanog god. 1496. u Senju / / priredila Anica Nazor.
Spovid općena : latinička transkripcija glagoljskog teksta tiskanog god. 1496. u Senju / / priredila Anica Nazor.
91
Smerena, tiha i umilena Blažena Djevica Marija u hrvatskim glagoljskim tekstovima / Marica Čunčić
Smerena, tiha i umilena Blažena Djevica Marija u hrvatskim glagoljskim tekstovima / Marica Čunčić
92
Slova ostavlena i pogrišena / Stjepan Damjanović
Slova ostavlena i pogrišena / Stjepan Damjanović
93
Slavensko bogoslužje u Hrvatskoj / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
95
Slavenski jezik u liturgiji u Istri : odgovor kritičaru na jednu interpelaciju / / [Fran Volarić].
97
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/