Shown 101-200 from 667 records
Glagoljaška Muka Kristova, odabrane kulturološko-filološke studije, ur. Antonija Zaradija Kiš i Mateo Žagar, Hrvatska sveučilišna naklada, Institut za etnologiju i folkloristiku, Državni arhiv u Pazinu, Zagreb 2014., 237 str. [prikaz] / Tanja Kuštović
111
O potrebi faksimilnih, kritičkih, digitalnih izdanja senjske glagoljske tiskare i njihove mrežne dostupnosti razmišljanje povodom 520. obljetnice tiskanja Senjskoga glagoljskoga misala / Juraj Lokmer
120
Postanak i razvoj glagoljice na hrvatskom prostoru do 1248. godine ključna uloga redovništva pri očuvanju i prenošenju glagoljice i staroslavenskog bogoslužja / Mile Bogović
124
126
Pisana riječ u Hrvatskoj Josip Bratulić
Pisana riječ u Hrvatskoj Josip Bratulić
128
Prinos Šimuna Kožičića Benje uređenju jezika hrvatskoglagoljske neliturgijske književnosti na fonološkom i grafemskom sustavu Knižica od žitija rimskih arhierjeov i cesarov Mateo Žagar
135
Događaj razmjera Branko Fučić, Glagoljski natpisi, Zagreb 1982, Djela Jugoslavenske akademije znanosti i umjestnosti, knjiga 57, str. 420 : [prikaz] / Anica Nazor
144
147
Proporcije glagoljskih slova Marica Čunčić
Proporcije glagoljskih slova Marica Čunčić
150
Nikola Žic Josip Bratulić
Nikola Žic Josip Bratulić
151
V. Štefanić : Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademije. Zagreb, Izdanje Historijskog instituta JAZU, 1969-1970. I dio, 300 str. II dio, 297 str. + table sa 133 faks. [prikaz] / Josip Bratulić
155
162
Hrvatski glagolizam u XIX. stoljeću Anica Nazor
Hrvatski glagolizam u XIX. stoljeću Anica Nazor
164
168
Senj i lokacija njegove glagoljske tiskare krajem 15. stoljeća Mile Bogović
Senj i lokacija njegove glagoljske tiskare krajem 15. stoljeća Mile Bogović
170
Neka grafijska rješenja u najstarijem hrvatskom i crnogorskom tisku Mateo Žagar
Neka grafijska rješenja u najstarijem hrvatskom i crnogorskom tisku Mateo Žagar
172
Trokutasta glagoljica Marica Čunčić
Trokutasta glagoljica Marica Čunčić
173
Pravilna visina slova Kijevskih listića Marica Čunčić
Pravilna visina slova Kijevskih listića Marica Čunčić
174
Crkvene prilike u Rijeci i u biskupijama Senjskoj i Modruškoj ili Krbavskoj u Kožičićevo doba Mile Bogović
Crkvene prilike u Rijeci i u biskupijama Senjskoj i Modruškoj ili Krbavskoj u Kožičićevo doba Mile Bogović
175
Napomene uz proučavanje hrvatskostaroslavenskoga jezika Stjepan Damjanović
Napomene uz proučavanje hrvatskostaroslavenskoga jezika Stjepan Damjanović
176
Lički glagoljični tekstovi kao izvor za hrvatsku jezičnu povijest Stjepan Damjanović
Lički glagoljični tekstovi kao izvor za hrvatsku jezičnu povijest Stjepan Damjanović
177
Stjepan Ivšić kao istraživač hrvatskoglagoljske baštine Stjepan Damjanović
Stjepan Ivšić kao istraživač hrvatskoglagoljske baštine Stjepan Damjanović
178
Obla i bugarska glagoljica Josip Bratulić
Obla i bugarska glagoljica Josip Bratulić
179
Senjske glagoljske isprave Josip Bratulić
Senjske glagoljske isprave Josip Bratulić
180
Glagoljica na Barbanštini Josip Bratulić
Glagoljica na Barbanštini Josip Bratulić
181
Die glagolitische Schriftreform des 13. Jahrhunderts im Kontext der lateinischen Schriftreform Mateo Žagar
Die glagolitische Schriftreform des 13. Jahrhunderts im Kontext der lateinischen Schriftreform Mateo Žagar
182
Grafetičke funkcije jerova u najstarijim hrvatskoglagoljskim fragmentima Mateo Žagar
Grafetičke funkcije jerova u najstarijim hrvatskoglagoljskim fragmentima Mateo Žagar
183
Prilozi u Istarskom razvodu Tanja Kuštović
Prilozi u Istarskom razvodu Tanja Kuštović
184
Milčetićev opis tiskanih glagoljskih knjiga u petrogradskoj zbirci Ivana Berčića Anica Nazor
Milčetićev opis tiskanih glagoljskih knjiga u petrogradskoj zbirci Ivana Berčića Anica Nazor
185
Još jedan glagoljski tekst Očenaša Anica Nazor
Još jedan glagoljski tekst Očenaša Anica Nazor
186
Neki pokušaji ponovnoga izdanja senjskoga Transita sv. Jerolima Anica Nazor
Neki pokušaji ponovnoga izdanja senjskoga Transita sv. Jerolima Anica Nazor
187
Glagoljski Očenaš Anica Nazor
Glagoljski Očenaš Anica Nazor
188
Kašićev Ritual i glagoljaši Anica Nazor
Kašićev Ritual i glagoljaši Anica Nazor
189
Još jedan glagoljski tekst apokrifa o Abrahamovoj smrti Anica Nazor
Još jedan glagoljski tekst apokrifa o Abrahamovoj smrti Anica Nazor
190
Glagoljica u benkovačkom kraju Anica Nazor
Glagoljica u benkovačkom kraju Anica Nazor
191
Divkovićeva djela u glagoljskim rukopisima 17. i 18. stoljeća Anica Nazor
Divkovićeva djela u glagoljskim rukopisima 17. i 18. stoljeća Anica Nazor
192
Ivan Milčetić - istraživač hrvatskoga glagolizma Stjepan Damjanović
Ivan Milčetić - istraživač hrvatskoga glagolizma Stjepan Damjanović
193
Hrvatski i staroslavenski Stjepan Damjanović
Hrvatski i staroslavenski Stjepan Damjanović
194
Glagoljaštvo u Zagrebačkoj biskupiji Stjepan Damjanović
Glagoljaštvo u Zagrebačkoj biskupiji Stjepan Damjanović
195
Značenje glagoljice u kulturi hrvatskoga naroda u Istri Josip Bratulić
Značenje glagoljice u kulturi hrvatskoga naroda u Istri Josip Bratulić
196
Ustanovljivanje kurzivne glagoljice u XIV. stoljeću Mateo Žagar
Ustanovljivanje kurzivne glagoljice u XIV. stoljeću Mateo Žagar
197
Grafolingvistički opis Bečkih listića Mateo Žagar
Grafolingvistički opis Bečkih listića Mateo Žagar
198
Karakteristična grafijska rješenja u Muci Hrvojeva misala Mateo Žagar
Karakteristična grafijska rješenja u Muci Hrvojeva misala Mateo Žagar
199
Neke grafetičke osebujnosti u najstarijim hrvatskoglagoljskim tekstovima (s posebnim obzirom na raspored bjelina) Mateo Žagar
Neke grafetičke osebujnosti u najstarijim hrvatskoglagoljskim tekstovima (s posebnim obzirom na raspored bjelina) Mateo Žagar
200
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/