Shown 1-100 from 667 records
Živila glagoljica!
2
Znanstveni skup »Šimun Kožičić Benja i njegova glagoljska tiskara u Rijeci (1530.–1531.)« (Rijeka, 16. rujna 2011.) Blanka Ceković
4
Značenje glagoljice u kulturi hrvatskoga naroda u Istri Josip Bratulić
Značenje glagoljice u kulturi hrvatskoga naroda u Istri Josip Bratulić
6
Zbirke glagoljskih spomenika u zagrebačkoj biskupiji Anica Nazor
Zbirke glagoljskih spomenika u zagrebačkoj biskupiji Anica Nazor
8
Zamjenice u hrvatskoglagoljskim fragmentima 12. i 13. st. Milan Mihaljević
11
Zamjenice Milan Mihaljević
13
Zakon vinodolski : od leta 1280. : s priloženim izgledom glagolskoga pisma u rukopisu / (priopćen od Ant. Mažuranića).
14
Za glagolicu : Pokrajinski sastanak u Splitu dneva 6. srpnja 1902.
17
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje (uz pripremanje kritičkog izdanja Misala Hruackoga) / Mateo Žagar
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje (uz pripremanje kritičkog izdanja Misala Hruackoga) / Mateo Žagar
18
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje (uz pripremanje kritčkog izdanja "Misala hruackoga") / Mateo Žagar
19
Vь blagopolučьni dьnь 4 ijunie 1880 vьnže presvetьli i prečьstьni gospodь Frane Feretiĉ sede na stolьcь biskupii krьčьkoi [vьsklikь] / / [potpisano] D. P. [Dragutin Parčić]
Vь blagopolučьni dьnь 4 ijunie 1880 vьnže presvetьli i prečьstьni gospodь Frane Feretiĉ sede na stolьcь biskupii krьčьkoi [vьsklikь] / / [potpisano] D. P. [Dragutin Parčić]
20
V. Štefanić : Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademije. Zagreb, Izdanje Historijskog instituta JAZU, 1969-1970. I dio, 300 str. II dio, 297 str. + table sa 133 faks. [prikaz] / Josip Bratulić
21
Vremenski prilozi staroslavenskom jeziku i hrvatskoglagoljskim tekstovima Tanja Kuštović
22
Vrbnički statut
Vrbnički statut
23
24
Vjekoslav Štefanić, Jedna hrvatskoglagoljska inkunabula iz godine 1491. Prilog izučavanju glagoljaškog kalendara; Lj. Gregov, Kalendar prvog tiskanog glagoljskog misala. Izvadak iz doktorske disertacije "Prvi tiskani glagoljski misal" [prikaz] / Josip Hamm
27
Vinodolski zakon (1288.) najstariji zakonski tekst na hrvatskom jeziku / Josip Bratulić
Vinodolski zakon (1288.) najstariji zakonski tekst na hrvatskom jeziku / Josip Bratulić
28
Vinodolski zakon
Vinodolski zakon
29
Vesperal rimsko-slovenski večernje na nedělje i svetce po vse lěto, po crkvenim kńigam glagolskim : s priloženijem jutrń i časov velih blagdan i drugih molitav.
31
Uzročne konstrukcije u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku Milan MIhaljević
36
Ustanovljivanje kurzivne glagoljice u XIV. stoljeću Mateo Žagar
Ustanovljivanje kurzivne glagoljice u XIV. stoljeću Mateo Žagar
39
Ulom'ci Svetago pisanie Vet'hago i Novago zaveta s'bral' iz' sloven'skih rukopis' i pečatlenih' knig' Ivan' Br'čić'.
Ulom'ci Svetago pisanie Vet'hago i Novago zaveta s'bral' iz' sloven'skih rukopis' i pečatlenih' knig' Ivan' Br'čić'.
41
Udvojeni suglasnici (geminate) u hrvatskoglagoljskim tekstovima Milan Mihaljević
42
Trviž u Istarskom razvodu Josip Bratulić
Trviž u Istarskom razvodu Josip Bratulić
43
Trokutasta glagoljica Marica Čunčić
Trokutasta glagoljica Marica Čunčić
45
Tri glagoljske listine iz Istre iz XV. vijeka / priopćio Ivan Milčetić.
48
Transit svetog Jerolima / Silvestar Bedričić
Transit svetog Jerolima / Silvestar Bedričić
51
The Corpus of the Croatian Church Slavonic Texts and the Current State of Affairs Concerning the Dictionary of the Croatian Redaction of Church Slavonic Compiling Vida Vukoja
58
61
Tekstološke odrednice hrvatskoglagoljske Muke Kristove Vesna Badurina-Stipčević
62
63
Što nam o dvojini pričaju Suzana i starci? Jasna Vince
64
Što je opat Držiha naučio od opata Maja? Marica Čunčić
Što je opat Držiha naučio od opata Maja? Marica Čunčić
65
Šimun Kožičić, Od bitija redovničkoga knjižnice, Rijeka, 1531. Pretisak priredila Anica Nazor. Rijeka 2009. : [prikaz] / Ivana Eterović
69
Šimun Kožičić bitan čimbenik hrvatskoga (riječkog) identiteta i kulturnoga i turističkoga branda grada Rijeke / Juraj Lokmer
70
Sveti Pavao u Kopru i druge glagoljaške ludorije Milan Mihaljević
73
Struktura Jagićeve glagoljske paleografije Mateo Žagar
Struktura Jagićeve glagoljske paleografije Mateo Žagar
74
Strossmayerova nastojanja oko glagoljskih liturgijskih knjiga Stjepan Damjanović
Strossmayerova nastojanja oko glagoljskih liturgijskih knjiga Stjepan Damjanović
75
Stjepan Ivšić kao istraživač hrvatskoglagoljske baštine Stjepan Damjanović
Stjepan Ivšić kao istraživač hrvatskoglagoljske baštine Stjepan Damjanović
77
Statuta lingua croatica conscripta = Hrvatski pisani zakoni: Vinodolski, Poljički, Vrbanski a donekle i svega Krčkog otoka, Kastavski, Veprinački i Trsatski / / uredili Fr. Rački, V. Jagić i I. Črnčić.
79
Staroslavenski u službi hrvatske kulture Stjepan Damjanović
Staroslavenski u službi hrvatske kulture Stjepan Damjanović
80
Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim tekstovima Stjepan Damjanović
Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim tekstovima Stjepan Damjanović
81
Staroslavenska misa mješoviti zbor / Rudolf Taclik.
Staroslavenska misa mješoviti zbor / Rudolf Taclik.
83
Staroslavenska misa Franjo Dugan.
Staroslavenska misa Franjo Dugan.
84
Staroslavenska misa B dur : muški zbor / Ivo Muhvić.
Staroslavenska misa B dur : muški zbor / Ivo Muhvić.
85
Spovid općena [stumačiju s knigь latinskihь počtuvani g[ospo]d[i]nь Êkovь Blažoloviĉ].
89
Spovid općena oslikala i likovno uredila ovitak Vjera Reiser; predgovor Anica Nazor
Spovid općena oslikala i likovno uredila ovitak Vjera Reiser; predgovor Anica Nazor
90
Spovid općena latinička transkripcija glagoljskog teksta tiskanog god. 1496. u Senju / priredila Anica Nazor.
Spovid općena latinička transkripcija glagoljskog teksta tiskanog god. 1496. u Senju / priredila Anica Nazor.
91
Smerena, tiha i umilena Blažena Djevica Marija u hrvatskim glagoljskim tekstovima Marica Čunčić
Smerena, tiha i umilena Blažena Djevica Marija u hrvatskim glagoljskim tekstovima Marica Čunčić
92
Slova ostavlena i pogrišena Stjepan Damjanović
Slova ostavlena i pogrišena Stjepan Damjanović
93
Slavensko bogoslužje u Hrvatskoj napisao Ivan Krst. Tkalčić.
95
Slavenski jezik u liturgiji u Istri odgovor kritičaru na jednu interpelaciju / [Fran Volarić].
97
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/