Refined by: Opći fond NSK
Shown 1-100 from 240 records
Zakon' vinodol'skij faksimile i karta horvatskago berega Adriatičeskago morja / sostavlennyja A. M. Evreinovoj.
Zakon' vinodol'skij faksimile i karta horvatskago berega Adriatičeskago morja / sostavlennyja A. M. Evreinovoj.
1
Josip Vajs - učenik i učitelj hrvatskih glagoljaša Josip Bratulić
Josip Vajs - učenik i učitelj hrvatskih glagoljaša Josip Bratulić
2
Jedan pogled u hrvatsko glagoljaštvo Stjepan Damjanović
Jedan pogled u hrvatsko glagoljaštvo Stjepan Damjanović
4
Bilješke o jeziku glagoljičnoga protestantskoga Katekizma iz 1561. godine Stjepan Damjanović
Bilješke o jeziku glagoljičnoga protestantskoga Katekizma iz 1561. godine Stjepan Damjanović
5
Otočac Bašćanske ploče Mile Bogović
Otočac Bašćanske ploče Mile Bogović
7
Fučićevi „Glagoljski natpisi“ Stjepan Damjanović
Fučićevi „Glagoljski natpisi“ Stjepan Damjanović
9
Obla ili bugarska glagoljica Josip Bratulić
Obla ili bugarska glagoljica Josip Bratulić
11
Staroslavenski u službi hrvatske kulture Stjepan Damjanović
Staroslavenski u službi hrvatske kulture Stjepan Damjanović
14
Smerena, tiha i umilena Blažena Djevica Marija u hrvatskim glagoljskim tekstovima Marica Čunčić
Smerena, tiha i umilena Blažena Djevica Marija u hrvatskim glagoljskim tekstovima Marica Čunčić
27
Glagoljaška Muka Kristova, odabrane kulturološko-filološke studije, ur. Antonija Zaradija Kiš i Mateo Žagar, Hrvatska sveučilišna naklada, Institut za etnologiju i folkloristiku, Državni arhiv u Pazinu, Zagreb 2014., 237 str. [prikaz] / Tanja Kuštović
50
Postanak i razvoj glagoljice na hrvatskom prostoru do 1248. godine ključna uloga redovništva pri očuvanju i prenošenju glagoljice i staroslavenskog bogoslužja / Mile Bogović
62
64
Pisana riječ u Hrvatskoj Josip Bratulić
Pisana riječ u Hrvatskoj Josip Bratulić
66
Prinos Šimuna Kožičića Benje uređenju jezika hrvatskoglagoljske neliturgijske književnosti na fonološkom i grafemskom sustavu Knižica od žitija rimskih arhierjeov i cesarov Mateo Žagar
73
Događaj razmjera Branko Fučić, Glagoljski natpisi, Zagreb 1982, Djela Jugoslavenske akademije znanosti i umjestnosti, knjiga 57, str. 420 : [prikaz] / Anica Nazor
82
85
Senj i lokacija njegove glagoljske tiskare krajem 15. stoljeća Mile Bogović
Senj i lokacija njegove glagoljske tiskare krajem 15. stoljeća Mile Bogović
87
Neka grafijska rješenja u najstarijem hrvatskom i crnogorskom tisku Mateo Žagar
Neka grafijska rješenja u najstarijem hrvatskom i crnogorskom tisku Mateo Žagar
88
Crkvene prilike u Rijeci i u biskupijama Senjskoj i Modruškoj ili Krbavskoj u Kožičićevo doba Mile Bogović
Crkvene prilike u Rijeci i u biskupijama Senjskoj i Modruškoj ili Krbavskoj u Kožičićevo doba Mile Bogović
89
Lički glagoljični tekstovi kao izvor za hrvatsku jezičnu povijest Stjepan Damjanović
Lički glagoljični tekstovi kao izvor za hrvatsku jezičnu povijest Stjepan Damjanović
90
Stjepan Ivšić kao istraživač hrvatskoglagoljske baštine Stjepan Damjanović
Stjepan Ivšić kao istraživač hrvatskoglagoljske baštine Stjepan Damjanović
91
Obla i bugarska glagoljica Josip Bratulić
Obla i bugarska glagoljica Josip Bratulić
92
Senjske glagoljske isprave Josip Bratulić
Senjske glagoljske isprave Josip Bratulić
93
Glagoljica na Barbanštini Josip Bratulić
Glagoljica na Barbanštini Josip Bratulić
94
Milčetićev opis tiskanih glagoljskih knjiga u petrogradskoj zbirci Ivana Berčića Anica Nazor
Milčetićev opis tiskanih glagoljskih knjiga u petrogradskoj zbirci Ivana Berčića Anica Nazor
95
Još jedan glagoljski tekst Očenaša Anica Nazor
Još jedan glagoljski tekst Očenaša Anica Nazor
96
Neki pokušaji ponovnoga izdanja senjskoga Transita sv. Jerolima Anica Nazor
Neki pokušaji ponovnoga izdanja senjskoga Transita sv. Jerolima Anica Nazor
97
Glagoljski Očenaš Anica Nazor
Glagoljski Očenaš Anica Nazor
98
Kašićev Ritual i glagoljaši Anica Nazor
Kašićev Ritual i glagoljaši Anica Nazor
99
Još jedan glagoljski tekst apokrifa o Abrahamovoj smrti Anica Nazor
Još jedan glagoljski tekst apokrifa o Abrahamovoj smrti Anica Nazor
100
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/