Refined by: Opći fond NSK
Shown 1-50 from 240 records
Altslovenische Formenlehre in Paradigmen mit Texten aus glagolitischen Quellen / von Franz Miklosich.
1
Biblijske Knjige o Makabejcima u hrvatskoglagoljskoj književnosti Vesna Badurina-Stipčević
2
Bilješke o jeziku glagoljaške benediktinske regule Stjepan Damjanović
Bilješke o jeziku glagoljaške benediktinske regule Stjepan Damjanović
3
Bilješke o jeziku glagoljičnoga protestantskoga Katekizma iz 1561. godine Stjepan Damjanović
Bilješke o jeziku glagoljičnoga protestantskoga Katekizma iz 1561. godine Stjepan Damjanović
4
Blaž Jurišić kao istraživač hrvatskoga glagoljaštva Stjepan Damjanović
Blaž Jurišić kao istraživač hrvatskoga glagoljaštva Stjepan Damjanović
7
Branko Fučić i Bašćanska ploča Boris Kuzmić ; Tanja Kuštović
Branko Fučić i Bašćanska ploča Boris Kuzmić ; Tanja Kuštović
8
Crkvene prilike u Rijeci i u biskupijama Senjskoj i Modruškoj ili Krbavskoj u Kožičićevo doba Mile Bogović
Crkvene prilike u Rijeci i u biskupijama Senjskoj i Modruškoj ili Krbavskoj u Kožičićevo doba Mile Bogović
11
Crtice o slovenskoj liturgiji na uspomenu tisućnog goda glagoljice / sastavio ih Š. Milinović.
14
Deklinacija imenica u Akademijinu brevijaru (III c 12) Marinka Šimić
17
Dio pèrvi Uvod i priměri staroslovenski / Vatroslav Jagić
Dio pèrvi Uvod i priměri staroslovenski / Vatroslav Jagić
18
Distributivnost i gramatički broj u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku Jasna Vince
19
Divkovićeva djela u glagoljskim rukopisima 17. i 18. stoljeća Anica Nazor
Divkovićeva djela u glagoljskim rukopisima 17. i 18. stoljeća Anica Nazor
20
Događaj razmjera Branko Fučić, Glagoljski natpisi, Zagreb 1982, Djela Jugoslavenske akademije znanosti i umjestnosti, knjiga 57, str. 420 : [prikaz] / Anica Nazor
21
Doprinos Branka Fučića istraživanju glagoljskih natpisa Anica Nazor
Doprinos Branka Fučića istraživanju glagoljskih natpisa Anica Nazor
22
Dva teksta Očenaša u glagoljskom Pariškom zborniku Slave 73. Anica Nazor
23
Filološka proučavanja hrvatskih protestantskih tekstova Tanja Kuštović
24
Fonološka adaptacija imena u Kožičićevu Misalu hruackom Tanja Kuštović
Fonološka adaptacija imena u Kožičićevu Misalu hruackom Tanja Kuštović
27
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
28
Fra Petar Runje – povjesničar franjevaštva i istraživač hrvatskog glagoljaštva Ivan Botica, Tomislav Galović
29
Fučićevi „Glagoljski natpisi“ Stjepan Damjanović
Fučićevi „Glagoljski natpisi“ Stjepan Damjanović
30
Glagolitic Breviary of Blaž Baromić 1493. Anica Nazor
Glagolitic Breviary of Blaž Baromić 1493. Anica Nazor
31
Glagolizam i glagoljaštvo Josip Bratulić
32
Glagolski misal Tome Arhiđakona Senjskoga / Dragutin Kukalj.
33
Glagolski napis u crkvi sv. Lucije kod Baške na otoku Krku [R. Strohal].
34
Glagolski oblici u glagoljičnoj reguli svetoga Benedikta Stjepan Damjanović
35
Glagoljaška baština u Vinodolu = The glagoliitic heritage in Vinodol Josip Bratulić
Glagoljaška baština u Vinodolu = The glagoliitic heritage in Vinodol Josip Bratulić
37
Glagoljaška Muka Kristova, odabrane kulturološko-filološke studije, ur. Antonija Zaradija Kiš i Mateo Žagar, Hrvatska sveučilišna naklada, Institut za etnologiju i folkloristiku, Državni arhiv u Pazinu, Zagreb 2014., 237 str. [prikaz] / Tanja Kuštović
38
Glagoljaške teme Nikole Žica Ivana Eterović
Glagoljaške teme Nikole Žica Ivana Eterović
39
Glagoljaštvo u Zagrebačkoj biskupiji Stjepan Damjanović
Glagoljaštvo u Zagrebačkoj biskupiji Stjepan Damjanović
40
Glagoljica i glagoljaši na području Krbavske biskupije Josip Bratulić
Glagoljica i glagoljaši na području Krbavske biskupije Josip Bratulić
41
Glagoljica na Barbanštini Josip Bratulić
Glagoljica na Barbanštini Josip Bratulić
43
Glagoljica na području današnje Bosne i Hercegovine Stjepan Damjanović
Glagoljica na području današnje Bosne i Hercegovine Stjepan Damjanović
44
Glagoljica u benkovačkom kraju Anica Nazor
Glagoljica u benkovačkom kraju Anica Nazor
47
Glagoljska baština u Vrbniku Josip Bratulić
Glagoljska baština u Vrbniku Josip Bratulić
50
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/