Refined by: Opći fond NSK
Shown 1-100 from 240 records
Živila glagoljica!
1
Značenje glagoljice u kulturi hrvatskoga naroda u Istri Josip Bratulić
Značenje glagoljice u kulturi hrvatskoga naroda u Istri Josip Bratulić
2
Zbirke glagoljskih spomenika u zagrebačkoj biskupiji Anica Nazor
Zbirke glagoljskih spomenika u zagrebačkoj biskupiji Anica Nazor
4
Zakon vinodolski : od leta 1280. : s priloženim izgledom glagolskoga pisma u rukopisu / (priopćen od Ant. Mažuranića).
6
Zakon' vinodol'skij faksimile i karta horvatskago berega Adriatičeskago morja / sostavlennyja A. M. Evreinovoj.
Zakon' vinodol'skij faksimile i karta horvatskago berega Adriatičeskago morja / sostavlennyja A. M. Evreinovoj.
7
Za glagolicu : Pokrajinski sastanak u Splitu dneva 6. srpnja 1902.
9
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje (uz pripremanje kritičkog izdanja Misala Hruackoga) / Mateo Žagar
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje (uz pripremanje kritičkog izdanja Misala Hruackoga) / Mateo Žagar
10
Vremenski prilozi staroslavenskom jeziku i hrvatskoglagoljskim tekstovima Tanja Kuštović
11
Vinodolski zakon (1288.) najstariji zakonski tekst na hrvatskom jeziku / Josip Bratulić
Vinodolski zakon (1288.) najstariji zakonski tekst na hrvatskom jeziku / Josip Bratulić
12
Uzročne konstrukcije u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku Milan MIhaljević
15
Ustanovljivanje kurzivne glagoljice u XIV. stoljeću Mateo Žagar
Ustanovljivanje kurzivne glagoljice u XIV. stoljeću Mateo Žagar
17
Ulom'ci Svetago pisanie Vet'hago i Novago zaveta s'bral' iz' sloven'skih rukopis' i pečatlenih' knig' Ivan' Br'čić'.
Ulom'ci Svetago pisanie Vet'hago i Novago zaveta s'bral' iz' sloven'skih rukopis' i pečatlenih' knig' Ivan' Br'čić'.
18
Trviž u Istarskom razvodu Josip Bratulić
Trviž u Istarskom razvodu Josip Bratulić
19
Tri glagoljske listine iz Istre iz XV. vijeka / priopćio Ivan Milčetić.
20
Tekstološke odrednice hrvatskoglagoljske Muke Kristove Vesna Badurina-Stipčević
22
Što nam o dvojini pričaju Suzana i starci? Jasna Vince
23
Što je opat Držiha naučio od opata Maja? Marica Čunčić
Što je opat Držiha naučio od opata Maja? Marica Čunčić
24
Struktura Jagićeve glagoljske paleografije Mateo Žagar
Struktura Jagićeve glagoljske paleografije Mateo Žagar
25
Strossmayerova nastojanja oko glagoljskih liturgijskih knjiga Stjepan Damjanović
Strossmayerova nastojanja oko glagoljskih liturgijskih knjiga Stjepan Damjanović
26
Stjepan Ivšić kao istraživač hrvatskoglagoljske baštine Stjepan Damjanović
Stjepan Ivšić kao istraživač hrvatskoglagoljske baštine Stjepan Damjanović
28
Staroslavenski u službi hrvatske kulture Stjepan Damjanović
Staroslavenski u službi hrvatske kulture Stjepan Damjanović
30
Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim tekstovima Stjepan Damjanović
Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim tekstovima Stjepan Damjanović
31
Smerena, tiha i umilena Blažena Djevica Marija u hrvatskim glagoljskim tekstovima Marica Čunčić
Smerena, tiha i umilena Blažena Djevica Marija u hrvatskim glagoljskim tekstovima Marica Čunčić
33
Slova ostavlena i pogrišena Stjepan Damjanović
Slova ostavlena i pogrišena Stjepan Damjanović
34
Slavensko bogoslužje u Hrvatskoj napisao Ivan Krst. Tkalčić.
35
Senjske glagoljske isprave Josip Bratulić
Senjske glagoljske isprave Josip Bratulić
36
38
Senj i lokacija njegove glagoljske tiskare krajem 15. stoljeća Mile Bogović
Senj i lokacija njegove glagoljske tiskare krajem 15. stoljeća Mile Bogović
39
Rezultati i perspektive istraživanja Bašćanske ploče Stjepan Damjanović
Rezultati i perspektive istraživanja Bašćanske ploče Stjepan Damjanović
40
Reforma glagoljičkog pisanja u 13. stoljeću u svjetlu latiničkih reformi Mateo Žagar
Reforma glagoljičkog pisanja u 13. stoljeću u svjetlu latiničkih reformi Mateo Žagar
41
Rapski odlomak glagoljskoga misala iz 15. st. Marica Čunčić, Antonio Magdić, Ljiljana Mokrović
Rapski odlomak glagoljskoga misala iz 15. st. Marica Čunčić, Antonio Magdić, Ljiljana Mokrović
43
Prinos tipologiziranju pisma i pisanja dubrovačkih srednjovjekovnih ćiriličkih isprava Mateo Žagar
Prinos tipologiziranju pisma i pisanja dubrovačkih srednjovjekovnih ćiriličkih isprava Mateo Žagar
44
Prinos Šimuna Kožičića Benje uređenju jezika hrvatskoglagoljske neliturgijske književnosti na fonološkom i grafemskom sustavu Knižica od žitija rimskih arhierjeov i cesarov Mateo Žagar
45
Prinos Branka Fučića istraživanju Bašćanske ploče Boris Kuzmić, Tanja Tomašić
Prinos Branka Fučića istraživanju Bašćanske ploče Boris Kuzmić, Tanja Tomašić
46
Prilog istraživanju ličkih glagoljskih rukopisa Muka svete Margarite u Pariškom zborniku Slave 73 (1375) / Vesna Badurina-Stipčević
47
Preslavizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima Milan Mihaljević, Marinka Šimić
48
Predikatni nominativ i njegove inačice u hrvatskom crkvenoslavenskom i starohrvatskom jeziku Jasna Vince Marinac
49
Predgovor k mojim spomensnopčićima "Glagolica i Gross-Oesterreich" / [Alojsij Boroša].
50
Povjestne crte o samostanskom III redu sv. o. Franje po Dalmaciji, Kvarneru i Istri i poraba glagolice u istoj redodržavi : sa prilozima / / sakupio i priobćio Stjepan Ivančić.
53
Povijest hrvatske književnosti Branko Vodnik.
Povijest hrvatske književnosti Branko Vodnik.
54
Poučni članci iz starohrvatske glagolske knjige priopćio Rudolf Strohal.
55
Postanak i razvoj glagoljice na hrvatskom prostoru do 1248. godine ključna uloga redovništva pri očuvanju i prenošenju glagoljice i staroslavenskog bogoslužja / Mile Bogović
56
Posljedice politizacije glagoljice u 19. stoljeću Mile Bogović
Posljedice politizacije glagoljice u 19. stoljeću Mile Bogović
57
Poredbena metoda i filološke analize ranonovovjekovnih hrvatskoglagoljskih liturgijskih tekstova Ivana Eterović
Poredbena metoda i filološke analize ranonovovjekovnih hrvatskoglagoljskih liturgijskih tekstova Ivana Eterović
58
Podsjetnik na djelo Vinka Premude Tanja Kuštović
Podsjetnik na djelo Vinka Premude Tanja Kuštović
60
Počeci hrvatskoga tiskarstva Josip Bratulić
Počeci hrvatskoga tiskarstva Josip Bratulić
62
Pisana riječ u Hrvatskoj Josip Bratulić
Pisana riječ u Hrvatskoj Josip Bratulić
65
Pašmanske matice umrlih (Glagoljske matice umrlih Župe Rođenja Blažene Djevice Marije u Pašmanu 1606. – 1825. Uredili Pavao KERO i Josip FARIČIĆ. Stalna izložba crkvene umjetnosti (Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae, Vol. XVII) – Sveučilište u Zadru, Zadar 2015., 492 str. + faksimil) [prikaz] / Ivan Botica
67
Paleografske smjernice glagoljske epigrafike u znanstvenom djelu Branka Fučića Mateo Žagar
Paleografske smjernice glagoljske epigrafike u znanstvenom djelu Branka Fučića Mateo Žagar
68
Otočac Bašćanske ploče Mile Bogović
Otočac Bašćanske ploče Mile Bogović
70
Osnovni procesi konstituiranja ustavne glagoljice Mateo Žagar
Osnovni procesi konstituiranja ustavne glagoljice Mateo Žagar
75
Ortografija natpisa Bašćanske ploče Mateo Žagar
Ortografija natpisa Bašćanske ploče Mateo Žagar
77
O prvotisku glagoljskoga Misala i primjerku iz Sikova Anica Nazor
O prvotisku glagoljskoga Misala i primjerku iz Sikova Anica Nazor
79
O ponovnim izdanjima Crnojevićeve tiskare Anica Nazor
O ponovnim izdanjima Crnojevićeve tiskare Anica Nazor
81
O jeziku hrvatskoglagoljskih zbornika neliturgijskih sadržaja perspektive novih istraživanja / Ivana Eterović
82
Od humanizma do potkraj XVIII. stoljeća s uvodom V. Jagića o hrvatskoj glagolskoj književnosti : [inicijali Tomislava Krizmana].
84
Očekivani i neočekivani akuzativ u Hrvojevu misalu Jasna Vince
86
Obla ili bugarska glagoljica Josip Bratulić
Obla ili bugarska glagoljica Josip Bratulić
87
Obla i bugarska glagoljica Josip Bratulić
Obla i bugarska glagoljica Josip Bratulić
88
Neki pokušaji ponovnoga izdanja senjskoga Transita sv. Jerolima Anica Nazor
Neki pokušaji ponovnoga izdanja senjskoga Transita sv. Jerolima Anica Nazor
91
Neke grafetičke osebujnosti u najstarijim hrvatskoglagoljskim tekstovima (s posebnim obzirom na raspored bjelina) Mateo Žagar
Neke grafetičke osebujnosti u najstarijim hrvatskoglagoljskim tekstovima (s posebnim obzirom na raspored bjelina) Mateo Žagar
92
Neka grafijska rješenja u najstarijem hrvatskom i crnogorskom tisku Mateo Žagar
Neka grafijska rješenja u najstarijem hrvatskom i crnogorskom tisku Mateo Žagar
94
Na uspomenu tisuću-godišnjice sv. Cyrilla i Methoda, slovjenskih apostolah / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
97
Najnovija otkrića glagoljice u biblioteci Kapucinskoga samostana u Karlobagu Anica Vlašić-Anić
99
Muka po Mateju u Parčićevu misalu kulturološke i jezične odrednice / Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar
Muka po Mateju u Parčićevu misalu kulturološke i jezične odrednice / Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar
100
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/