Refined by: Opći fond NSK
Shown 51-100 from 240 records
Povjestne crte o samostanskom III redu sv. o. Franje po Dalmaciji, Kvarneru i Istri i poraba glagolice u istoj redodržavi : sa prilozima / / sakupio i priobćio Stjepan Ivančić.
53
Povijest hrvatske književnosti Branko Vodnik.
Povijest hrvatske književnosti Branko Vodnik.
54
Poučni članci iz starohrvatske glagolske knjige priopćio Rudolf Strohal.
55
Postanak i razvoj glagoljice na hrvatskom prostoru do 1248. godine ključna uloga redovništva pri očuvanju i prenošenju glagoljice i staroslavenskog bogoslužja / Mile Bogović
56
Posljedice politizacije glagoljice u 19. stoljeću Mile Bogović
Posljedice politizacije glagoljice u 19. stoljeću Mile Bogović
57
Poredbena metoda i filološke analize ranonovovjekovnih hrvatskoglagoljskih liturgijskih tekstova Ivana Eterović
Poredbena metoda i filološke analize ranonovovjekovnih hrvatskoglagoljskih liturgijskih tekstova Ivana Eterović
58
Podsjetnik na djelo Vinka Premude Tanja Kuštović
Podsjetnik na djelo Vinka Premude Tanja Kuštović
60
Počeci hrvatskoga tiskarstva Josip Bratulić
Počeci hrvatskoga tiskarstva Josip Bratulić
62
Pisana riječ u Hrvatskoj Josip Bratulić
Pisana riječ u Hrvatskoj Josip Bratulić
65
Pašmanske matice umrlih (Glagoljske matice umrlih Župe Rođenja Blažene Djevice Marije u Pašmanu 1606. – 1825. Uredili Pavao KERO i Josip FARIČIĆ. Stalna izložba crkvene umjetnosti (Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae, Vol. XVII) – Sveučilište u Zadru, Zadar 2015., 492 str. + faksimil) [prikaz] / Ivan Botica
67
Paleografske smjernice glagoljske epigrafike u znanstvenom djelu Branka Fučića Mateo Žagar
Paleografske smjernice glagoljske epigrafike u znanstvenom djelu Branka Fučića Mateo Žagar
68
Otočac Bašćanske ploče Mile Bogović
Otočac Bašćanske ploče Mile Bogović
70
Osnovni procesi konstituiranja ustavne glagoljice Mateo Žagar
Osnovni procesi konstituiranja ustavne glagoljice Mateo Žagar
75
Ortografija natpisa Bašćanske ploče Mateo Žagar
Ortografija natpisa Bašćanske ploče Mateo Žagar
77
O prvotisku glagoljskoga Misala i primjerku iz Sikova Anica Nazor
O prvotisku glagoljskoga Misala i primjerku iz Sikova Anica Nazor
79
O ponovnim izdanjima Crnojevićeve tiskare Anica Nazor
O ponovnim izdanjima Crnojevićeve tiskare Anica Nazor
81
O jeziku hrvatskoglagoljskih zbornika neliturgijskih sadržaja perspektive novih istraživanja / Ivana Eterović
82
Od humanizma do potkraj XVIII. stoljeća s uvodom V. Jagića o hrvatskoj glagolskoj književnosti : [inicijali Tomislava Krizmana].
84
Očekivani i neočekivani akuzativ u Hrvojevu misalu Jasna Vince
86
Obla ili bugarska glagoljica Josip Bratulić
Obla ili bugarska glagoljica Josip Bratulić
87
Obla i bugarska glagoljica Josip Bratulić
Obla i bugarska glagoljica Josip Bratulić
88
Neki pokušaji ponovnoga izdanja senjskoga Transita sv. Jerolima Anica Nazor
Neki pokušaji ponovnoga izdanja senjskoga Transita sv. Jerolima Anica Nazor
91
Neke grafetičke osebujnosti u najstarijim hrvatskoglagoljskim tekstovima (s posebnim obzirom na raspored bjelina) Mateo Žagar
Neke grafetičke osebujnosti u najstarijim hrvatskoglagoljskim tekstovima (s posebnim obzirom na raspored bjelina) Mateo Žagar
92
Neka grafijska rješenja u najstarijem hrvatskom i crnogorskom tisku Mateo Žagar
Neka grafijska rješenja u najstarijem hrvatskom i crnogorskom tisku Mateo Žagar
94
Na uspomenu tisuću-godišnjice sv. Cyrilla i Methoda, slovjenskih apostolah / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
97
Najnovija otkrića glagoljice u biblioteci Kapucinskoga samostana u Karlobagu Anica Vlašić-Anić
99
Muka po Mateju u Parčićevu misalu kulturološke i jezične odrednice / Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar
Muka po Mateju u Parčićevu misalu kulturološke i jezične odrednice / Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar
100
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/