Shown 1-100 from 238 records
Altslovenische Formenlehre in Paradigmen mit Texten aus glagolitischen Quellen / von Franz Miklosich.
1
Biblijske Knjige o Makabejcima u hrvatskoglagoljskoj književnosti Vesna Badurina-Stipčević
2
Bilješke o jeziku glagoljaške benediktinske regule Stjepan Damjanović
Bilješke o jeziku glagoljaške benediktinske regule Stjepan Damjanović
3
Bilješke o jeziku glagoljičnoga protestantskoga Katekizma iz 1561. godine Stjepan Damjanović
Bilješke o jeziku glagoljičnoga protestantskoga Katekizma iz 1561. godine Stjepan Damjanović
4
Blaž Jurišić kao istraživač hrvatskoga glagoljaštva Stjepan Damjanović
Blaž Jurišić kao istraživač hrvatskoga glagoljaštva Stjepan Damjanović
7
Branko Fučić i Bašćanska ploča Boris Kuzmić ; Tanja Kuštović
Branko Fučić i Bašćanska ploča Boris Kuzmić ; Tanja Kuštović
8
Crkvene prilike u Rijeci i u biskupijama Senjskoj i Modruškoj ili Krbavskoj u Kožičićevo doba Mile Bogović
Crkvene prilike u Rijeci i u biskupijama Senjskoj i Modruškoj ili Krbavskoj u Kožičićevo doba Mile Bogović
11
Crtice o slovenskoj liturgiji na uspomenu tisućnog goda glagoljice / sastavio ih Š. Milinović.
14
Deklinacija imenica u Akademijinu brevijaru (III c 12) Marinka Šimić
17
Dio pèrvi Uvod i priměri staroslovenski / Vatroslav Jagić
Dio pèrvi Uvod i priměri staroslovenski / Vatroslav Jagić
18
Distributivnost i gramatički broj u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku Jasna Vince
19
Divkovićeva djela u glagoljskim rukopisima 17. i 18. stoljeća Anica Nazor
Divkovićeva djela u glagoljskim rukopisima 17. i 18. stoljeća Anica Nazor
20
Događaj razmjera Branko Fučić, Glagoljski natpisi, Zagreb 1982, Djela Jugoslavenske akademije znanosti i umjestnosti, knjiga 57, str. 420 : [prikaz] / Anica Nazor
21
Doprinos Branka Fučića istraživanju glagoljskih natpisa Anica Nazor
Doprinos Branka Fučića istraživanju glagoljskih natpisa Anica Nazor
22
Dva teksta Očenaša u glagoljskom Pariškom zborniku Slave 73. Anica Nazor
23
Filološka proučavanja hrvatskih protestantskih tekstova Tanja Kuštović
24
Fonološka adaptacija imena u Kožičićevu Misalu hruackom Tanja Kuštović
Fonološka adaptacija imena u Kožičićevu Misalu hruackom Tanja Kuštović
27
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
28
Fra Petar Runje – povjesničar franjevaštva i istraživač hrvatskog glagoljaštva Ivan Botica, Tomislav Galović
29
Fučićevi „Glagoljski natpisi“ Stjepan Damjanović
Fučićevi „Glagoljski natpisi“ Stjepan Damjanović
30
Glagolitic Breviary of Blaž Baromić 1493. Anica Nazor
Glagolitic Breviary of Blaž Baromić 1493. Anica Nazor
31
Glagolizam i glagoljaštvo Josip Bratulić
32
Glagolski misal Tome Arhiđakona Senjskoga / Dragutin Kukalj.
33
Glagolski napis u crkvi sv. Lucije kod Baške na otoku Krku [R. Strohal].
34
Glagolski oblici u glagoljičnoj reguli svetoga Benedikta Stjepan Damjanović
35
Glagoljaška baština u Vinodolu = The glagoliitic heritage in Vinodol Josip Bratulić
Glagoljaška baština u Vinodolu = The glagoliitic heritage in Vinodol Josip Bratulić
37
Glagoljaška Muka Kristova, odabrane kulturološko-filološke studije, ur. Antonija Zaradija Kiš i Mateo Žagar, Hrvatska sveučilišna naklada, Institut za etnologiju i folkloristiku, Državni arhiv u Pazinu, Zagreb 2014., 237 str. [prikaz] / Tanja Kuštović
38
Glagoljaške teme Nikole Žica Ivana Eterović
Glagoljaške teme Nikole Žica Ivana Eterović
39
Glagoljaštvo u Zagrebačkoj biskupiji Stjepan Damjanović
Glagoljaštvo u Zagrebačkoj biskupiji Stjepan Damjanović
40
Glagoljica i glagoljaši na području Krbavske biskupije Josip Bratulić
Glagoljica i glagoljaši na području Krbavske biskupije Josip Bratulić
41
Glagoljica na Barbanštini Josip Bratulić
Glagoljica na Barbanštini Josip Bratulić
43
Glagoljica na području današnje Bosne i Hercegovine Stjepan Damjanović
Glagoljica na području današnje Bosne i Hercegovine Stjepan Damjanović
44
Glagoljica u benkovačkom kraju Anica Nazor
Glagoljica u benkovačkom kraju Anica Nazor
47
Glagoljska baština u Vrbniku Josip Bratulić
Glagoljska baština u Vrbniku Josip Bratulić
50
Glagoljska paleografija u europskom kontekstu Marica Čunčić
Glagoljska paleografija u europskom kontekstu Marica Čunčić
51
Glagoljski Očenaš Anica Nazor
Glagoljski Očenaš Anica Nazor
53
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala Blanka Ceković ; Ivana Eterović ; Mateo Žagar
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala Blanka Ceković ; Ivana Eterović ; Mateo Žagar
57
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala Blanka Ceković, Ivana Eterović, Mateo Žagar
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala Blanka Ceković, Ivana Eterović, Mateo Žagar
58
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala [sažetak] / Mateo Žagar, Ivana Eterović, Blanka Ceković
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala [sažetak] / Mateo Žagar, Ivana Eterović, Blanka Ceković
59
Grafički sustav Kijevskih listića Marica Čunčić
Grafički sustav Kijevskih listića Marica Čunčić
60
Grafolingvistički opis Bečkih listića Mateo Žagar
Grafolingvistički opis Bečkih listića Mateo Žagar
61
Grafolingvistika i stari tekstovi osebujnost pisanog jezika / Mateo Žagar
Grafolingvistika i stari tekstovi osebujnost pisanog jezika / Mateo Žagar
62
Grčki i latinski izvori hrvatskoglagoljske Biblije Vesna Badurina-Stipčević
64
Hammovo istraživanje i izdavanje hrvatskoglagoljskih biblijskih knjiga Vesna Badurina-Stipčević
65
Hrvatska glagolska bibliografija. Dio 1, Opisi rukopisa sa dva priloga Karla Horvata, s jednim prilogom Josipa Vajsa. I s dodatkom: Šibenska molitva (XIV. vijeka) pisana latinicom (sa dva fotografska snimka) / priopćili Ivan Milčetić i Joso Milošević.
66
Hrvatska glagolska knjiga / napisao Rudolf Strohal.
67
Hrvatska glagolska umjetna knjiga priopćio R. Strohal.
68
Hrvatska pisma i pravopisi u 17. i 18. st. Mateo Žagar
Hrvatska pisma i pravopisi u 17. i 18. st. Mateo Žagar
69
Hrvatska pisma u srednjem vijeku Mateo Žagar
Hrvatska pisma u srednjem vijeku Mateo Žagar
70
Hrvatski glagoljaši i početci hrvatskoga književnog jezika Stjepan Damjanović
Hrvatski glagoljaši i početci hrvatskoga književnog jezika Stjepan Damjanović
73
Hrvatski i staroslavenski Stjepan Damjanović
Hrvatski i staroslavenski Stjepan Damjanović
74
Hrvatski jezik, hrvatska pisma i hrvatska književnost – svjedoci identiteta Josip Bratulić
Hrvatski jezik, hrvatska pisma i hrvatska književnost – svjedoci identiteta Josip Bratulić
76
Hrvatski prinosi proučavanju i poučavanju staroslavenskoga jezika Stjepan Damjanović
Hrvatski prinosi proučavanju i poučavanju staroslavenskoga jezika Stjepan Damjanović
77
Hrvatski srednjovjekovni tekstovi tri pisma i tri jezika / Stjepan Damjanović
Hrvatski srednjovjekovni tekstovi tri pisma i tri jezika / Stjepan Damjanović
78
Hrvatskoglagoljska Biblija Vesna Badurina-Stipčević
80
Hrvatskoglagoljski odlomak Pseudo-Matejeva evanđelja Vesna Badurina-Stipčević
83
Ivan Milčetić - istraživač hrvatskoga glagolizma Stjepan Damjanović
Ivan Milčetić - istraživač hrvatskoga glagolizma Stjepan Damjanović
90
Iz rada na cjelokupnoj bibliografiji Branka Fučića Ivan Botica, Tomislav Galović
92
Jakov Volčić i istraživači glagoljice u 19. stoljeću Josip Bratulić
Jakov Volčić i istraživači glagoljice u 19. stoljeću Josip Bratulić
93
Jakov Volčić među hrvatskim preporoditeljima Istre Josip Bratulić
Jakov Volčić među hrvatskim preporoditeljima Istre Josip Bratulić
94
Jedan pogled u hrvatsko glagoljaštvo Stjepan Damjanović
Jedan pogled u hrvatsko glagoljaštvo Stjepan Damjanović
95
Jezik Bašćanske ploče Stjepan Damjanović
Jezik Bašćanske ploče Stjepan Damjanović
99
Jezik creske Muke Franića Vodarića Marinka Šimić
100
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/