Shown 211-238 from 238 records
O jeziku hrvatskoglagoljskih zbornika neliturgijskih sadržaja : perspektive novih istraživanja / Ivana Eterović
211
Predikatni nominativ i njegove inačice u hrvatskom crkvenoslavenskom i starohrvatskom jeziku / Jasna Vince Marinac
212
Poučni članci iz starohrvatske glagolske knjige / priopćio Rudolf Strohal.
213
Predgovor k mojim spomensnopčićima : "Glagolica i Gross-Oesterreich" / [Alojsij Boroša].
214
Crtice o slovenskoj liturgiji : na uspomenu tisućnog goda glagoljice / sastavio ih Š. Milinović.
215
Slavensko bogoslužje u Hrvatskoj / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
216
Povjestne crte o samostanskom III redu sv. o. Franje po Dalmaciji, Kvarneru i Istri i poraba glagolice u istoj redodržavi : sa prilozima / sakupio i priobćio Stjepan Ivančić.
217
Hrvatska glagolska knjiga / napisao Rudolf Strohal.
218
Kratki osvrt na hrvatsku glagolsku knjigu / napisao R. Strohal.
219
Hrvatska glagolska umjetna knjiga / priopćio R. Strohal.
220
Glagolski misal Tome Arhiđakona Senjskoga / Dragutin Kukalj.
221
Glagolski napis u crkvi sv. Lucije kod Baške na otoku Krku / [R. Strohal].
222
Za glagolicu : Pokrajinski sastanak u Splitu dneva 6. srpnja 1902.
223
Tri glagoljske listine iz Istre iz XV. vijeka / priopćio Ivan Milčetić.
224
Živila glagoljica!
225
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
226
Na uspomenu tisuću-godišnjice sv. Cyrilla i Methoda, slovjenskih apostolah / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
227
Altslovenische Formenlehre in Paradigmen : mit Texten aus glagolitischen Quellen / von Franz Miklosich.
228
Pašmanske matice umrlih (Glagoljske matice umrlih Župe Rođenja Blažene Djevice Marije u Pašmanu 1606. – 1825. Uredili Pavao KERO i Josip FARIČIĆ. Stalna izložba crkvene umjetnosti (Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae, Vol. XVII) – Sveučilište u Zadru, Zadar 2015., 492 str. + faksimil) : [prikaz] Ivan Botica
233
Zakon vinodolski : od leta 1280. : s priloženim izgledom glagolskoga pisma u rukopisu / (priopćen od Ant. Mažuranića).
235
Hrvatska glagolska bibliografija. Dio 1, Opisi rukopisa / sa dva priloga Karla Horvata, s jednim prilogom Josipa Vajsa. I s dodatkom: Šibenska molitva (XIV. vijeka) pisana latinicom (sa dva fotografska snimka) / priopćili Ivan Milčetić i Joso Milošević.
237
Od humanizma do potkraj XVIII. stoljeća / s uvodom V. Jagića o hrvatskoj glagolskoj književnosti : [inicijali Tomislava Krizmana].
238
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/