Shown 151-180 from 238 records
Fonološka adaptacija imena u Kožičićevu Misalu hruackom / Tanja Kuštović
Fonološka adaptacija imena u Kožičićevu Misalu hruackom / Tanja Kuštović
151
Podsjetnik na djelo Vinka Premude / Tanja Kuštović
Podsjetnik na djelo Vinka Premude / Tanja Kuštović
152
Glagoljaške teme Nikole Žica / Ivana Eterović
Glagoljaške teme Nikole Žica / Ivana Eterović
153
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala : [sažetak] / Mateo Žagar, Ivana Eterović, Blanka Ceković
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala : [sažetak] / Mateo Žagar, Ivana Eterović, Blanka Ceković
154
Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim tekstovima / Stjepan Damjanović
Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim tekstovima / Stjepan Damjanović
155
Mala glagoljska akademija „Juri Žakan u Roču i akademik Josip Bratulić” / Anica Nazor
Mala glagoljska akademija „Juri Žakan u Roču i akademik Josip Bratulić” / Anica Nazor
156
Hrvatska pisma u srednjem vijeku / Mateo Žagar
Hrvatska pisma u srednjem vijeku / Mateo Žagar
157
Grafički sustav Kijevskih listića / Marica Čunčić
Grafički sustav Kijevskih listića / Marica Čunčić
158
Hrvatski prinosi proučavanju i poučavanju staroslavenskoga jezika / Stjepan Damjanović
Hrvatski prinosi proučavanju i poučavanju staroslavenskoga jezika / Stjepan Damjanović
159
Hrvatski glagoljaši i početci hrvatskoga književnog jezika / Stjepan Damjanović
Hrvatski glagoljaši i početci hrvatskoga književnog jezika / Stjepan Damjanović
160
Jezik Bašćanske ploče / Stjepan Damjanović
Jezik Bašćanske ploče / Stjepan Damjanović
161
Hrvatski jezik, hrvatska pisma i hrvatska književnost – svjedoci identiteta / Josip Bratulić
Hrvatski jezik, hrvatska pisma i hrvatska književnost – svjedoci identiteta / Josip Bratulić
162
Hrvatska pisma i pravopisi u 17. i 18. st. / Mateo Žagar
Hrvatska pisma i pravopisi u 17. i 18. st. / Mateo Žagar
163
Josip Hamm i najstariji hrvatski glagoljski tekstovi / Mateo Žagar
Josip Hamm i najstariji hrvatski glagoljski tekstovi / Mateo Žagar
164
Počeci hrvatskoga tiskarstva / Josip Bratulić
Počeci hrvatskoga tiskarstva / Josip Bratulić
165
Još jedan primjerak rijetke glagoljske inkunabule Brevijara Blaža Baromića iz 1493. / Anica Nazor
Još jedan primjerak rijetke glagoljske inkunabule Brevijara Blaža Baromića iz 1493. / Anica Nazor
166
Vinodolski zakon (1288.) : najstariji zakonski tekst na hrvatskom jeziku / Josip Bratulić
Vinodolski zakon (1288.) : najstariji zakonski tekst na hrvatskom jeziku / Josip Bratulić
169
Posljedice politizacije glagoljice u 19. stoljeću / Mile Bogović
Posljedice politizacije glagoljice u 19. stoljeću / Mile Bogović
171
Dio pèrvi : Uvod i priměri staroslovenski / Vatroslav Jagić
Dio pèrvi : Uvod i priměri staroslovenski / Vatroslav Jagić
172
Povijest hrvatske književnosti / Branko Vodnik.
Povijest hrvatske književnosti / Branko Vodnik.
173
Ulom'ci Svetago pisanie Vet'hago i Novago zaveta / s'bral' iz' sloven'skih rukopis' i pečatlenih' knig' Ivan' Br'čić'.
Ulom'ci Svetago pisanie Vet'hago i Novago zaveta / s'bral' iz' sloven'skih rukopis' i pečatlenih' knig' Ivan' Br'čić'.
174
Što nam o dvojini pričaju Suzana i starci? / Jasna Vince
175
Biblijske Knjige o Makabejcima u hrvatskoglagoljskoj književnosti / Vesna Badurina-Stipčević
176
Leksik Muke po Mateju u Senjskom misalu / Marinka Šimić
177
Tekstološke odrednice hrvatskoglagoljske Muke Kristove / Vesna Badurina-Stipčević
178
Jezik creske Muke Franića Vodarića / Marinka Šimić
179
Leksik Muke po Mateju u hrvatskoglagoljskim misalima / Marinka Šimić
180
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/