Shown 151-180 from 664 records
Priměri starohèrvatskoga jezika iz glagolskih cirilskih književnih starinah  sastavljeni za sedmi i osmi gimnazijalni razred  / Vatroslav Jagić
Priměri starohèrvatskoga jezika iz glagolskih cirilskih književnih starinah sastavljeni za sedmi i osmi gimnazijalni razred / Vatroslav Jagić
152
Prilozi u Istarskom razvodu  Tanja Kuštović
Prilozi u Istarskom razvodu Tanja Kuštović
153
Prilog istraživanju ličkih glagoljskih rukopisa Muka svete Margarite u Pariškom zborniku Slave 73 (1375) / Vesna Badurina-Stipčević
156
Prijevodni obrasci, konceptualizacija i značenje leksema hrvatske crkvenoslavenske osnove smêr- u nebiblijskim tekstovima Vida Vukoja.
157
Preslavizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima Milan Mihaljević, Marinka Šimić
159
Predikatni nominativ i njegove inačice u hrvatskom crkvenoslavenskom i starohrvatskom jeziku Jasna Vince Marinac
162
Predgovor k mojim spomensnopčićima "Glagolica i Gross-Oesterreich" / [Alojsij Boroša].
163
Pravilna visina slova Kijevskih listića  Marica Čunčić
Pravilna visina slova Kijevskih listića Marica Čunčić
165
Povjestne crte o samostanskom III redu sv. o. Franje po Dalmaciji, Kvarneru i Istri i poraba glagolice u istoj redodržavi : sa prilozima / / sakupio i priobćio Stjepan Ivančić.
167
Povjestna kleveta nabacena [!] na svećenstvo glagolaško bivše župe Poljica na izmaku XVIII. vieka / opovrgnuta uslied odkritih vjerodostojnih izvora po Petru Škarici Podgradjaninu.
168
Povijest hrvatske književnosti Branko Vodnik.
Povijest hrvatske književnosti Branko Vodnik.
169
Povijesni, društveni i kulturnoambijentalni uvjeti nastanka i razvoja hrvatskoga glagoljaškog tiska (u povodu 500. obljetnice prvotiska Misala 1483) Eduard Hercigonja
171
Poviest glagolice i nje izvori : sa slikom ss. Ćirila i Metoda : (knjiga obsiže sa prilozim 640 strana).
173
Poučni članci iz starohrvatske glagolske knjige priopćio Rudolf Strohal.
174
Postila to est Kratko istlmačenĵe vsihь nedelskihь evangeliovь i poglaviteihь prazdnikov skrozi vse leto sada naiprvo hrvatskimi slovi štampana ... = Kurtze Ausslegung ueber die Sonntags unnd der fuernembsten Fest Evangelia durch das gantz Jar jetzt erstlich in Crobatischer Sprach mit Crobatischen Buchstaben getruckt.
Postila to est Kratko istlmačenĵe vsihь nedelskihь evangeliovь i poglaviteihь prazdnikov skrozi vse leto sada naiprvo hrvatskimi slovi štampana ... = Kurtze Ausslegung ueber die Sonntags unnd der fuernembsten Fest Evangelia durch das gantz Jar jetzt erstlich in Crobatischer Sprach mit Crobatischen Buchstaben getruckt.
177
Postanak i razvoj glagoljice na hrvatskom prostoru do 1248. godine ključna uloga redovništva pri očuvanju i prenošenju glagoljice i staroslavenskog bogoslužja / Mile Bogović
179
Posljedice politizacije glagoljice u 19. stoljeću  Mile Bogović
Posljedice politizacije glagoljice u 19. stoljeću Mile Bogović
180
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/