Shown 101-125 from 664 records
Dva teksta Očenaša u glagoljskom Pariškom zborniku Slave 73. Anica Nazor
106
Dva tisućljeća pisane riječi u Istri  Josip Bratulić
Dva tisućljeća pisane riječi u Istri Josip Bratulić
107
Dvojina u jeziku tekstova hrvatskoglagoljičke neliturgijske književnosti XV. stoljeća (raščlamba građe iz Petrisova zbornika od 1468. i primjera iz 'acta croatica') / Eduard Hercigonja.
109
Euchologium glagolski spomenik manastira Sinai brda : (sa snimkom) / izdao Lavoslav Geitler.
111
112
Filološka proučavanja hrvatskih protestantskih tekstova Tanja Kuštović
115
Fonološka adaptacija imena u Kožičićevu Misalu hruackom  Tanja Kuštović
Fonološka adaptacija imena u Kožičićevu Misalu hruackom Tanja Kuštović
119
Fonološki sustav najstarijih hrvatskoglagoljskih fragmenata Milan Mihaljević
120
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
121
Fragment hrvatskoglagoljskoga brevijara iz Novoga Mesta Milan Mihaljević
123
Fra Petar Runje – povjesničar franjevaštva i istraživač hrvatskog glagoljaštva Ivan Botica, Tomislav Galović
124
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/