Shown 651-664 from 664 records
Bašćina  glasilo Društva prijatelja glagoljice : 4(1995)  / glavni i odgovorni urednik Vladimir Čepulić
Bašćina glasilo Društva prijatelja glagoljice : 4(1995) / glavni i odgovorni urednik Vladimir Čepulić
651
Bašćina  glasilo Društva prijatelja glagoljice : 3(1994)  / glavni i odgovorni urednik Vladimir Čepulić
Bašćina glasilo Društva prijatelja glagoljice : 3(1994) / glavni i odgovorni urednik Vladimir Čepulić
652
Bašćina  glasilo Društva prijatelja glagoljice : 6(2001)  / glavni i odgovorni urednik Vladimir Čepulić.
Bašćina glasilo Društva prijatelja glagoljice : 6(2001) / glavni i odgovorni urednik Vladimir Čepulić.
653
Bašćina  glasilo Društva prijatelja glagoljice : 16(2015)  / [glavna urednica Maca Tonković].
Bašćina glasilo Društva prijatelja glagoljice : 16(2015) / [glavna urednica Maca Tonković].
655
Bašćina glasilo Društva prijatelja glagoljice : 20(2019) / glavni urednik Tomislav Galović.
656
Zakon vinodolski : od leta 1280. : s priloženim izgledom glagolskoga pisma u rukopisu / (priopćen od Ant. Mažuranića).
657
Vrbnički statut
Vrbnički statut
658
Misal hruacki po rimski običai i činь sa vsimi eže v diečkihь misalehь sut ... od slova do slova kužanь popravlenь i prepisanь častnim ... Šimunomь Kožičićemь Zadraninomь biskupom modruškimь.
659
Od humanizma do potkraj XVIII. stoljeća / s uvodom V. Jagića o hrvatskoj glagolskoj književnosti : [inicijali Tomislava Krizmana].
664
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/