Refined by: TEXT
Shown 241-270 from 681 records
Reformacija i početci katoličke obnove u Hrvatskoj / Josip Bratulić
Reformacija i početci katoličke obnove u Hrvatskoj / Josip Bratulić
241
Hrvatska pisma i pravopisi u 17. i 18. st. / Mateo Žagar
Hrvatska pisma i pravopisi u 17. i 18. st. / Mateo Žagar
242
Josip Hamm i najstariji hrvatski glagoljski tekstovi / Mateo Žagar
Josip Hamm i najstariji hrvatski glagoljski tekstovi / Mateo Žagar
243
Dva tisućljeća pisane riječi u Istri / Josip Bratulić
Dva tisućljeća pisane riječi u Istri / Josip Bratulić
244
Počeci hrvatskoga tiskarstva / Josip Bratulić
Počeci hrvatskoga tiskarstva / Josip Bratulić
245
Još jedan primjerak rijetke glagoljske inkunabule Brevijara Blaža Baromića iz 1493. / Anica Nazor
Još jedan primjerak rijetke glagoljske inkunabule Brevijara Blaža Baromića iz 1493. / Anica Nazor
246
Glagoljske tiskane knjige / Anica Nazor
Glagoljske tiskane knjige / Anica Nazor
247
Prožimanje glagoljice i ćirilice na hrvatskom prostoru / Anica Nazor
Prožimanje glagoljice i ćirilice na hrvatskom prostoru / Anica Nazor
248
O senjskom glagoljskom misalu 1494. / Anica Nazor
O senjskom glagoljskom misalu 1494. / Anica Nazor
249
Literatura o senjskom glagoljskom Misalu 1494. / Anica Nazor
Literatura o senjskom glagoljskom Misalu 1494. / Anica Nazor
250
Artikuli ili Deli stare krstjanske vere = (Confessio Augustana Philippa Melanchthona) / / u redakciji Stipana Istrijana i Antona Dalmatina ; glagoljski izvornik prepisali latinicom i usporedili s ćiriličkim izdanjem Blanka Ceković ... [et al.] ; [prijevod predslovlja Jeremy White].
Artikuli ili Deli stare krstjanske vere = (Confessio Augustana Philippa Melanchthona) / / u redakciji Stipana Istrijana i Antona Dalmatina ; glagoljski izvornik prepisali latinicom i usporedili s ćiriličkim izdanjem Blanka Ceković ... [et al.] ; [prijevod predslovlja Jeremy White].
253
Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje : latinička transliteracija glagoljskog izvornika s usporedbom jezičnih oblika prema drugim glagoljskim tiskanim misalima XV. i XVI. stoljeća / / [transliteracija i komentari] Blanka Ceković ... [et al.] ; [prijevod uvodnog slova na engleski jezik Dagmar Lasić ; fotografije Darko Čižmek].
Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje : latinička transliteracija glagoljskog izvornika s usporedbom jezičnih oblika prema drugim glagoljskim tiskanim misalima XV. i XVI. stoljeća / / [transliteracija i komentari] Blanka Ceković ... [et al.] ; [prijevod uvodnog slova na engleski jezik Dagmar Lasić ; fotografije Darko Čižmek].
254
Artikuli ili Deli prave stare krstianske vere, is Svetoga pisma redom postavleni ... va hrvacki verno stlmačeni po Antonu Dalmatinu i Stipanu Istrianu = Confessio oder Bekanntnuss des Glaubens ... aus dem Latein und Teütsch in die Crobatische Sprach verdolmetsdcht un[d] mit Glagolischen Buchstaben getruckt.
255
AZ [ulomak] / Jasna Horvat.
AZ [ulomak] / Jasna Horvat.
256
Bukvarь slavenskiĵ pismeny veličaĵšago učitelê b. Ieronima Stridonskago napečatanь = Bukvarь slavensky pismeny prepodobnago Kîrilla Slavenomъ episkopa napečatanъ / / [prir. Matej Karaman].
Bukvarь slavenskiĵ pismeny veličaĵšago učitelê b. Ieronima Stridonskago napečatanь = Bukvarь slavensky pismeny prepodobnago Kîrilla Slavenomъ episkopa napečatanъ / / [prir. Matej Karaman].
257
Staroslavenska misa : mješoviti zbor / / Rudolf Taclik.
Staroslavenska misa : mješoviti zbor / / Rudolf Taclik.
258
Glagolska misa.
Glagolska misa.
260
Staroslavenska misa / Franjo Dugan.
Staroslavenska misa / Franjo Dugan.
261
Staroslavenska misa : B dur : muški zbor / / Ivo Muhvić.
Staroslavenska misa : B dur : muški zbor / / Ivo Muhvić.
262
Anton Dalmatin ; Stipan Konzul, Novi testament I/II (1562/1563.) : Latinički prijepis glagoljskog izvornika, ur. Dragutin Matak. Adventističko teološko visoko učilište – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Školska knjiga, Zagreb 2013./2015., 555 str. (I. dio) ; 482. str. (II. dio).. / / Ivana Eterović
264
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/