Refined by: TEXT
Shown 401-500 from 681 records
Hammovo istraživanje i izdavanje hrvatskoglagoljskih biblijskih knjiga / Vesna Badurina-Stipčević
401
Distributivnost i gramatički broj u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku / Jasna Vince
402
Deklinacija imenica u Akademijinu brevijaru (III c 12) / Marinka Šimić
403
Legenda o svetom Nikoli u hrvatskoglagoljskom Petrisovu zborniku / Vesna Badurina-Stipčević
404
Fragment hrvatskoglagoljskoga brevijara iz Novoga Mesta / Milan Mihaljević
405
Prilog istraživanju ličkih glagoljskih rukopisa : Muka svete Margarite u Pariškom zborniku Slave 73 (1375) / / Vesna Badurina-Stipčević
406
Jezik Četvrtoga vrbničkog brevijara / Milan Mihaljević
407
Leksičke i tekstološke varijante u komunalu hrvatskoglagoljskih brevijara / Marinka Šimić
408
Legenda o svetom Antunu opatu u hrvatskoglagoljskoj književnosti / Vesna Badurina-Stipčević
409
Iz rada na cjelokupnoj bibliografiji Branka Fučića / Ivan Botica, Tomislav Galović
410
Kajkavski utjecaj u 2. novljanskome brevijaru / Marinka Šimić
411
Kukuljevićev glagoljski epitaf „ Zahvalni sin svome otcu“ / Anica Vlašić-Anić
412
Mjesto Kristove Muke - Golgota u hrvatskoglagoljskim biblijskim prijevodima / Vesna Badurina-Stipčević
413
Muka Kristova po Marku u hrvatskoglagoljskom Pariškom zborniku Slave 73 / Vesna Badurina-Stipčević
414
Grčki i latinski izvori hrvatskoglagoljske Biblije / Vesna Badurina-Stipčević
415
Mlađi hrvatskoglagoljski biblijski prijevodi / Vesna Badurina-Stipčević
416
Morfološka (tvorbena) raščlamba leksika najstarijih hrvatskoglagoljskih fragmenata / Milan Mihaljević
417
Hrvatskoglagoljska Biblija / Vesna Badurina-Stipčević
418
Pismenost u srednjovjekovnoj Hercegovini / Marinka Šimić
419
Mjesto Dabarskoga brevijara među hrvatskoglagoljskim liturgijskim kodeksima / Vesna Badurina Stipčević, Milan Mihaljević, Marinka Šimić
420
Preslavizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima / Milan Mihaljević, Marinka Šimić
421
Najnovija otkrića glagoljice u biblioteci Kapucinskoga samostana u Karlobagu / Anica Vlašić-Anić
422
Uzročne konstrukcije u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku / Milan MIhaljević
423
Hrvatski crkvenoslavenski jezik / Milan Mihaljević
424
Fra Petar Runje – povjesničar franjevaštva i istraživač hrvatskog glagoljaštva / Ivan Botica, Tomislav Galović
425
Zamjenice / Milan Mihaljević
426
Pismo i fonemski sustav / Milan Mihaljević
427
Glagolizam i glagoljaštvo / Josip Bratulić
428
Glagolski oblici u glagoljičnoj reguli svetoga Benedikta / Stjepan Damjanović
430
Vremenski prilozi staroslavenskom jeziku i hrvatskoglagoljskim tekstovima / Tanja Kuštović
431
Dva teksta Očenaša u glagoljskom Pariškom zborniku Slave 73. / Anica Nazor
432
Molitve sv. Brigite u Oficiju rimskom Šimuna Kožičića iz 1530. godine / Anica Nazor
433
Jezikoslovni temelji paleografije : glagoljičko motrište / / Mateo Žagar
434
Filološka proučavanja hrvatskih protestantskih tekstova / Tanja Kuštović
435
O jeziku hrvatskoglagoljskih zbornika neliturgijskih sadržaja : perspektive novih istraživanja / / Ivana Eterović
436
Predikatni nominativ i njegove inačice u hrvatskom crkvenoslavenskom i starohrvatskom jeziku / Jasna Vince Marinac
437
Transit svetog Jerolima / Silvestar Bedričić
Transit svetog Jerolima / Silvestar Bedričić
440
Mirakuli blažene děve Marie
Mirakuli blažene děve Marie
441
Korizmenakь fra Ruberta protomačenь zlatinskoga êzika nahrvacki popopi Peri Êkovčiĉi i popopi Silvestri Bedričiĉi ... : ove knige ... biše komponene i koreženê dominomь Urbanomь i Tomasomь Katridariĉemь ...
Korizmenakь fra Ruberta protomačenь zlatinskoga êzika nahrvacki popopi Peri Êkovčiĉi i popopi Silvestri Bedričiĉi ... : ove knige ... biše komponene i koreženê dominomь Urbanomь i Tomasomь Katridariĉemь ...
443
Naručnik plebanušev / Silvestar Bedričić
Naručnik plebanušev / Silvestar Bedričić
444
Častь zimovaê : otь nedêle pervie Prišestvie daže do nedêle Troice = Pars hiemalis : a dominica prima Adventus usque ad dominicam Trinitatis.
445
Breviarium Romanum.
Breviarium Romanum.
447
[Podaci o natpisima u Barbanu. Stablo obitelji Stanković.].
[Podaci o natpisima u Barbanu. Stablo obitelji Stanković.].
448
Vinodolski zakon
Vinodolski zakon
450
Breviarium Glagoliticum
Breviarium Glagoliticum
453
Pet isprava pisanih bosančicom i glagoljicom. Deset glagoljicom i bosančicom pisanih listina.
Pet isprava pisanih bosančicom i glagoljicom. Deset glagoljicom i bosančicom pisanih listina.
454
Bula pape Grgura XI. izdana Pavlinima : [hrvatski prijevod].
Bula pape Grgura XI. izdana Pavlinima : [hrvatski prijevod].
455
Baška. Listine koje se tiču Baške na otoku Krku (1643-1743).
Baška. Listine koje se tiču Baške na otoku Krku (1643-1743).
456
[Meštrija od' dobra umrtija]
[Meštrija od' dobra umrtija]
457
Molitvi prežde i p[o]slie misse gl[agol]imiê, iz' missala rimskago inêhže mêst izvedene, ninêže iz' latinskah' na slavinski êzik' privedene po ... f. Antunu Juraniĉu ...
Molitvi prežde i p[o]slie misse gl[agol]imiê, iz' missala rimskago inêhže mêst izvedene, ninêže iz' latinskah' na slavinski êzik' privedene po ... f. Antunu Juraniĉu ...
458
Bukovgnak schiavetanski za nauk male dizze u Dalmazij ponovglien, i popravan.
459
Missal rimskij va ezik slovenskij sazdan poveleniem S.G.N. pape Urbana Osmago = Missale Romanum Slavonico idiomate, iussu S.D.N. Urbani Octavi editum [prir. Rafael Levaković].
Missal rimskij va ezik slovenskij sazdan poveleniem S.G.N. pape Urbana Osmago = Missale Romanum Slavonico idiomate, iussu S.D.N. Urbani Octavi editum [prir. Rafael Levaković].
460
Missalь rimskiĵ slavenskimь êzykom' poveleniemь P.G.N. papy Urbana Osmago izdanь = Missale Romanum Slavonico idiomate iussu ss. d. n. papae Urbani Octavi editum.
Missalь rimskiĵ slavenskimь êzykom' poveleniemь P.G.N. papy Urbana Osmago izdanь = Missale Romanum Slavonico idiomate iussu ss. d. n. papae Urbani Octavi editum.
461
Misali po zakonь rimskoga dvora novo štampani po zakonь novi ...
Misali po zakonь rimskoga dvora novo štampani po zakonь novi ...
462
Častь letnae : otь nedele Troice daže do nedele pervie Prišestvie = Pars aestiva : a dominica Trinitatis usque ad dominicam primam Adventus.
Častь letnae : otь nedele Troice daže do nedele pervie Prišestvie = Pars aestiva : a dominica Trinitatis usque ad dominicam primam Adventus.
463
Azbukividnêk slovinskiĵ iže opĉennim načinom Psalteriĉ nazivaetse pismom b. Jerolima Stridonskago prenapravlen o. f. Rafailom Levakoviĉem Hervaĉaninom.
464
Katehismus : edna malahna kniga u koi esu vele potribne i prudne nauki i artikuli prave krstianske vere ...  I edna predika od kriposti i ploda prave karstianske vere krozi Stipana Istrianina s pomoću dobrih Horvatov sad naiprvo istomačena = Der Catehismus mit kurtzen Ausslegungen Symbolum Athanasii unnd ein Predig ... in der Crobatischen Sprach
Katehismus : edna malahna kniga u koi esu vele potribne i prudne nauki i artikuli prave krstianske vere ... I edna predika od kriposti i ploda prave karstianske vere krozi Stipana Istrianina s pomoću dobrih Horvatov sad naiprvo istomačena = Der Catehismus mit kurtzen Ausslegungen Symbolum Athanasii unnd ein Predig ... in der Crobatischen Sprach
467
Činь  i pravilo misi ošte že i molitvi prêžde i po misê izь rimьskago misala = Ordo et canon missae cum orationibus ante et post missam : iuxta Missale Romanum.
Činь i pravilo misi ošte že i molitvi prêžde i po misê izь rimьskago misala = Ordo et canon missae cum orationibus ante et post missam : iuxta Missale Romanum.
468
Misi za umr'šee = Missae in agenda defunctorum : ex missali Romano desumptae.
Misi za umr'šee = Missae in agenda defunctorum : ex missali Romano desumptae.
469
Ispravnik za erei ispovidnici i za pokornih prenesen nigda sь latinskoga ezika u slovinskij po popu Šimunu Budineu: a sada pismenni glagolskimi ispisan, i napečaĉen o. Rafailom Levakovićem.
Ispravnik za erei ispovidnici i za pokornih prenesen nigda sь latinskoga ezika u slovinskij po popu Šimunu Budineu: a sada pismenni glagolskimi ispisan, i napečaĉen o. Rafailom Levakovićem.
470
L'Évangéliaire slavon de Reims, dit : Texte du sacre : edition fac-simile en héliogravure : publiée sous les auspices de l'Académie Nationale de Reims / / précédée d'une introduction historique par Louis Léger.
471
Obavijest braći franjevcima da će se kongregacija provincije održati u samostanu sv. Ivana u Zadru 26. IV. 1761.
Obavijest braći franjevcima da će se kongregacija provincije održati u samostanu sv. Ivana u Zadru 26. IV. 1761.
475
Poučni članci iz starohrvatske glagolske knjige / priopćio Rudolf Strohal.
479
Razprava ob obstojećoj porabi staroslavenskog ili glagoljskog jezika pri vršenju svete mise po obredu rimokatoličkom u sdruženih biskupijah senjskoj i modruškoj / [Venceslav Soić].
480
Predgovor k mojim spomensnopčićima : "Glagolica i Gross-Oesterreich" / / [Alojsij Boroša].
481
Poraba glagolice kod redovnika III. reda sv. Franje po Dalmaciji, Istri i Kvarneru / napisao Stjepan M. Ivančić.
482
Contro il glagolito : alcune osservazioni / / di D. G. P.
483
Crtice o slovenskoj liturgiji : na uspomenu tisućnog goda glagoljice / / sastavio ih Š. Milinović.
484
Slavensko bogoslužje u Hrvatskoj / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
485
Povjestne crte o samostanskom III redu sv. o. Franje po Dalmaciji, Kvarneru i Istri i poraba glagolice u istoj redodržavi : sa prilozima / / sakupio i priobćio Stjepan Ivančić.
486
Hrvatska glagolska knjiga / napisao Rudolf Strohal.
487
Povjestna kleveta nabacena [!] na svećenstvo glagolaško bivše župe Poljica na izmaku XVIII. vieka / opovrgnuta uslied odkritih vjerodostojnih izvora po Petru Škarici Podgradjaninu.
488
Kratki osvrt na hrvatsku glagolsku knjigu / napisao R. Strohal.
489
Hrvatska glagolska umjetna knjiga / priopćio R. Strohal.
490
Glagolski misal Tome Arhiđakona Senjskoga / Dragutin Kukalj.
491
Glagolski napis u crkvi sv. Lucije kod Baške na otoku Krku / [R. Strohal].
492
Za glagolicu : Pokrajinski sastanak u Splitu dneva 6. srpnja 1902.
493
Tri glagoljske listine iz Istre iz XV. vijeka / priopćio Ivan Milčetić.
494
Živila glagoljica!
495
Borba za glagolicu / Ivo Prodan.
496
Je li glagolica pravo svih Hrvata?
497
Missale glagoliticum Hervoiae ducis Spalatensis / recensuerunt V. Jagić, L. Thalloczy, F. Wickhoff.
498
Odkud nehajstvo prema glagolici u našem svećenstvu / od J. Stojanović-a.
499
L'abolizione della liturgia glagolitica nella parrocchia di Lussingrande nel 1802. : con documenti / / Melchiade Budinich.
500
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/