Refined by: TEXT
Shown 121-150 from 681 records
Filološka proučavanja hrvatskih protestantskih tekstova / Tanja Kuštović
121
Fonološka adaptacija imena u Kožičićevu Misalu hruackom / Tanja Kuštović
Fonološka adaptacija imena u Kožičićevu Misalu hruackom / Tanja Kuštović
125
Fonološki sustav najstarijih hrvatskoglagoljskih fragmenata / Milan Mihaljević
126
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
127
Fragment hrvatskoglagoljskoga brevijara iz Novoga Mesta / Milan Mihaljević
129
Fra Petar Runje – povjesničar franjevaštva i istraživač hrvatskog glagoljaštva / Ivan Botica, Tomislav Galović
130
Fučićevi „Glagoljski natpisi“ / Stjepan Damjanović
Fučićevi „Glagoljski natpisi“ / Stjepan Damjanović
133
Glagolitica : Würdigung neuentdeckter Fragmente : mit zehn Tafeln / von V. Jagić.
137
Glagolitic Breviary of Blaž Baromić 1493. / Anica Nazor
Glagolitic Breviary of Blaž Baromić 1493. / Anica Nazor
138
Glagolizam i glagoljaštvo / Josip Bratulić
139
Glagolska misa.
Glagolska misa.
140
Glagolski misal Tome Arhiđakona Senjskoga / Dragutin Kukalj.
141
Glagolski napis u crkvi sv. Lucije kod Baške na otoku Krku / [R. Strohal].
142
Glagolski oblici u glagoljičnoj reguli svetoga Benedikta / Stjepan Damjanović
143
Glagoljaška baština u Vinodolu =  The glagoliitic heritage in Vinodol / Josip Bratulić
Glagoljaška baština u Vinodolu = The glagoliitic heritage in Vinodol / Josip Bratulić
146
Glagoljaška Muka Kristova, odabrane kulturološko-filološke studije, ur. Antonija Zaradija Kiš i Mateo Žagar, Hrvatska sveučilišna naklada, Institut za etnologiju i folkloristiku, Državni arhiv u Pazinu, Zagreb 2014., 237 str. : [prikaz] / / Tanja Kuštović
147
Glagoljaške teme Nikole Žica / Ivana Eterović
Glagoljaške teme Nikole Žica / Ivana Eterović
148
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/