Refined by: TEXT
Shown 201-300 from 681 records
Glagoljica i glagoljaši na području Krbavske biskupije Josip Bratulić
Glagoljica i glagoljaši na području Krbavske biskupije Josip Bratulić
201
Muka po Mateju u Hrvojevu misalu i Hvalovu zborniku kulturološke, tekstološke, jezične i ortografske odrednice / Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar
Muka po Mateju u Hrvojevu misalu i Hvalovu zborniku kulturološke, tekstološke, jezične i ortografske odrednice / Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar
202
Prinos tipologiziranju pisma i pisanja dubrovačkih srednjovjekovnih ćiriličkih isprava Mateo Žagar
Prinos tipologiziranju pisma i pisanja dubrovačkih srednjovjekovnih ćiriličkih isprava Mateo Žagar
203
Reforma glagoljičkog pisanja u 13. stoljeću u svjetlu latiničkih reformi Mateo Žagar
Reforma glagoljičkog pisanja u 13. stoljeću u svjetlu latiničkih reformi Mateo Žagar
204
Struktura Jagićeve glagoljske paleografije Mateo Žagar
Struktura Jagićeve glagoljske paleografije Mateo Žagar
205
Ortografija natpisa Bašćanske ploče Mateo Žagar
Ortografija natpisa Bašćanske ploče Mateo Žagar
206
Branko Fučić i Bašćanska ploča Boris Kuzmić ; Tanja Kuštović
Branko Fučić i Bašćanska ploča Boris Kuzmić ; Tanja Kuštović
207
Prinos Branka Fučića istraživanju Bašćanske ploče Boris Kuzmić, Tanja Tomašić
Prinos Branka Fučića istraživanju Bašćanske ploče Boris Kuzmić, Tanja Tomašić
208
Poredbena metoda i filološke analize ranonovovjekovnih hrvatskoglagoljskih liturgijskih tekstova Ivana Eterović
Poredbena metoda i filološke analize ranonovovjekovnih hrvatskoglagoljskih liturgijskih tekstova Ivana Eterović
209
Doprinos Branka Fučića istraživanju glagoljskih natpisa Anica Nazor
Doprinos Branka Fučića istraživanju glagoljskih natpisa Anica Nazor
210
Levakovićeva glagoljska izdanja Anica Nazor
Levakovićeva glagoljska izdanja Anica Nazor
211
Glagolitic Breviary of Blaž Baromić 1493. Anica Nazor
Glagolitic Breviary of Blaž Baromić 1493. Anica Nazor
212
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje (uz pripremanje kritičkog izdanja Misala Hruackoga) / Mateo Žagar
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje (uz pripremanje kritičkog izdanja Misala Hruackoga) / Mateo Žagar
213
Mjesto Šimuna Kožičića u glagoljaštvu 16. stoljeća Anica Nazor
Mjesto Šimuna Kožičića u glagoljaštvu 16. stoljeća Anica Nazor
214
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala Blanka Ceković, Ivana Eterović, Mateo Žagar
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala Blanka Ceković, Ivana Eterović, Mateo Žagar
215
Slova ostavlena i pogrišena Stjepan Damjanović
Slova ostavlena i pogrišena Stjepan Damjanović
216
Glagoljska paleografija u europskom kontekstu Marica Čunčić
Glagoljska paleografija u europskom kontekstu Marica Čunčić
217
Rapski odlomak glagoljskoga misala iz 15. st. Marica Čunčić, Antonio Magdić, Ljiljana Mokrović
Rapski odlomak glagoljskoga misala iz 15. st. Marica Čunčić, Antonio Magdić, Ljiljana Mokrović
218
Strossmayerova nastojanja oko glagoljskih liturgijskih knjiga Stjepan Damjanović
Strossmayerova nastojanja oko glagoljskih liturgijskih knjiga Stjepan Damjanović
219
Bilješke o jeziku glagoljaške benediktinske regule Stjepan Damjanović
Bilješke o jeziku glagoljaške benediktinske regule Stjepan Damjanović
220
Kojim je jezikom pisana Bašćanska ploča? Stjepan Damjanović
Kojim je jezikom pisana Bašćanska ploča? Stjepan Damjanović
221
Glagoljica na području današnje Bosne i Hercegovine Stjepan Damjanović
Glagoljica na području današnje Bosne i Hercegovine Stjepan Damjanović
222
Jakov Volčić i istraživači glagoljice u 19. stoljeću Josip Bratulić
Jakov Volčić i istraživači glagoljice u 19. stoljeću Josip Bratulić
223
Glagoljska baština u Vrbniku Josip Bratulić
Glagoljska baština u Vrbniku Josip Bratulić
224
Jakov Volčić među hrvatskim preporoditeljima Istre Josip Bratulić
Jakov Volčić među hrvatskim preporoditeljima Istre Josip Bratulić
225
Glagoljaška baština u Vinodolu = The glagoliitic heritage in Vinodol Josip Bratulić
Glagoljaška baština u Vinodolu = The glagoliitic heritage in Vinodol Josip Bratulić
226
Grafolingvistika i stari tekstovi osebujnost pisanog jezika / Mateo Žagar
Grafolingvistika i stari tekstovi osebujnost pisanog jezika / Mateo Žagar
227
Lične zamjenice u Misalu hruackom (1531) Šimuna Kožičića Benje Tanja Kuštović
Lične zamjenice u Misalu hruackom (1531) Šimuna Kožičića Benje Tanja Kuštović
228
Fonološka adaptacija imena u Kožičićevu Misalu hruackom Tanja Kuštović
Fonološka adaptacija imena u Kožičićevu Misalu hruackom Tanja Kuštović
229
Podsjetnik na djelo Vinka Premude Tanja Kuštović
Podsjetnik na djelo Vinka Premude Tanja Kuštović
230
Glagoljaške teme Nikole Žica Ivana Eterović
Glagoljaške teme Nikole Žica Ivana Eterović
231
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala [sažetak] / Mateo Žagar, Ivana Eterović, Blanka Ceković
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala [sažetak] / Mateo Žagar, Ivana Eterović, Blanka Ceković
232
Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim tekstovima Stjepan Damjanović
Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim tekstovima Stjepan Damjanović
233
Mala glagoljska akademija „Juri Žakan u Roču i akademik Josip Bratulić” Anica Nazor
Mala glagoljska akademija „Juri Žakan u Roču i akademik Josip Bratulić” Anica Nazor
234
Hrvatska pisma u srednjem vijeku Mateo Žagar
Hrvatska pisma u srednjem vijeku Mateo Žagar
235
Grafički sustav Kijevskih listića Marica Čunčić
Grafički sustav Kijevskih listića Marica Čunčić
236
Hrvatski prinosi proučavanju i poučavanju staroslavenskoga jezika Stjepan Damjanović
Hrvatski prinosi proučavanju i poučavanju staroslavenskoga jezika Stjepan Damjanović
237
Hrvatski glagoljaši i početci hrvatskoga književnog jezika Stjepan Damjanović
Hrvatski glagoljaši i početci hrvatskoga književnog jezika Stjepan Damjanović
238
Jezik Bašćanske ploče Stjepan Damjanović
Jezik Bašćanske ploče Stjepan Damjanović
239
Hrvatski jezik, hrvatska pisma i hrvatska književnost – svjedoci identiteta Josip Bratulić
Hrvatski jezik, hrvatska pisma i hrvatska književnost – svjedoci identiteta Josip Bratulić
240
Reformacija i početci katoličke obnove u Hrvatskoj Josip Bratulić
Reformacija i početci katoličke obnove u Hrvatskoj Josip Bratulić
241
Hrvatska pisma i pravopisi u 17. i 18. st. Mateo Žagar
Hrvatska pisma i pravopisi u 17. i 18. st. Mateo Žagar
242
Josip Hamm i najstariji hrvatski glagoljski tekstovi Mateo Žagar
Josip Hamm i najstariji hrvatski glagoljski tekstovi Mateo Žagar
243
Dva tisućljeća pisane riječi u Istri Josip Bratulić
Dva tisućljeća pisane riječi u Istri Josip Bratulić
244
Počeci hrvatskoga tiskarstva Josip Bratulić
Počeci hrvatskoga tiskarstva Josip Bratulić
245
Još jedan primjerak rijetke glagoljske inkunabule Brevijara Blaža Baromića iz 1493. Anica Nazor
Još jedan primjerak rijetke glagoljske inkunabule Brevijara Blaža Baromića iz 1493. Anica Nazor
246
Glagoljske tiskane knjige Anica Nazor
Glagoljske tiskane knjige Anica Nazor
247
Prožimanje glagoljice i ćirilice na hrvatskom prostoru Anica Nazor
Prožimanje glagoljice i ćirilice na hrvatskom prostoru Anica Nazor
248
O senjskom glagoljskom misalu 1494. Anica Nazor
O senjskom glagoljskom misalu 1494. Anica Nazor
249
Literatura o senjskom glagoljskom Misalu 1494. Anica Nazor
Literatura o senjskom glagoljskom Misalu 1494. Anica Nazor
250
Artikuli ili Deli stare krstjanske vere (Confessio Augustana Philippa Melanchthona) / u redakciji Stipana Istrijana i Antona Dalmatina ; glagoljski izvornik prepisali latinicom i usporedili s ćiriličkim izdanjem Blanka Ceković ... [et al.] ; [prijevod predslovlja Jeremy White].
Artikuli ili Deli stare krstjanske vere (Confessio Augustana Philippa Melanchthona) / u redakciji Stipana Istrijana i Antona Dalmatina ; glagoljski izvornik prepisali latinicom i usporedili s ćiriličkim izdanjem Blanka Ceković ... [et al.] ; [prijevod predslovlja Jeremy White].
253
Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje latinička transliteracija glagoljskog izvornika s usporedbom jezičnih oblika prema drugim glagoljskim tiskanim misalima XV. i XVI. stoljeća / [transliteracija i komentari] Blanka Ceković ... [et al.] ; [prijevod uvodnog slova na engleski jezik Dagmar Lasić ; fotografije Darko Čižmek].
Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje latinička transliteracija glagoljskog izvornika s usporedbom jezičnih oblika prema drugim glagoljskim tiskanim misalima XV. i XVI. stoljeća / [transliteracija i komentari] Blanka Ceković ... [et al.] ; [prijevod uvodnog slova na engleski jezik Dagmar Lasić ; fotografije Darko Čižmek].
254
Artikuli ili Deli prave stare krstianske vere, is Svetoga pisma redom postavleni ... va hrvacki verno stlmačeni po Antonu Dalmatinu i Stipanu Istrianu = Confessio oder Bekanntnuss des Glaubens ... aus dem Latein und Teütsch in die Crobatische Sprach verdolmetsdcht un[d] mit Glagolischen Buchstaben getruckt.
255
AZ [ulomak] Jasna Horvat.
AZ [ulomak] Jasna Horvat.
256
Bukvarь slavenskiĵ pismeny veličaĵšago učitelê b. Ieronima Stridonskago napečatanь Bukvarь slavensky pismeny prepodobnago Kîrilla Slavenomъ episkopa napečatanъ / [prir. Matej Karaman].
Bukvarь slavenskiĵ pismeny veličaĵšago učitelê b. Ieronima Stridonskago napečatanь Bukvarь slavensky pismeny prepodobnago Kîrilla Slavenomъ episkopa napečatanъ / [prir. Matej Karaman].
257
Staroslavenska misa mješoviti zbor / Rudolf Taclik.
Staroslavenska misa mješoviti zbor / Rudolf Taclik.
258
Glagolska misa.
Glagolska misa.
260
Staroslavenska misa Franjo Dugan.
Staroslavenska misa Franjo Dugan.
261
Staroslavenska misa B dur : muški zbor / Ivo Muhvić.
Staroslavenska misa B dur : muški zbor / Ivo Muhvić.
262
Anton Dalmatin ; Stipan Konzul, Novi testament I/II (1562/1563.) Latinički prijepis glagoljskog izvornika, ur. Dragutin Matak. Adventističko teološko visoko učilište – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Školska knjiga, Zagreb 2013./2015., 555 str. (I. dio) ; 482. str. (II. dio).. / Ivana Eterović
264
Izvješće povodom obilježavanja 500. obljetnice senjske glagoljske tiskare i 300. obljetnice Vitezovićeve hrvatske državne tiskare u Zagrebu Ante Glavičić
272
Jezičini kriteriji pri određivanju donje granice crkvenoslavenskog jezika u hrvatskoglagoljskim tekstovima (prilog diskusiji o problemima crkvenoslavenskog thesaurusa) / Anica Nazor
273
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje (uz pripremanje kritčkog izdanja "Misala hruackoga") / Mateo Žagar
280
Anica Nazor, Knjiga o hrvatskoj glagoljici "Ja slova znajući govorim ---", Erasmus naklada, Zagreb, 2008. : [prikaz] / Mateo Žagar
283
Mateo Žagar : Uvod u glagoljsku paleografiju I. (X. i XI. stoljeće) Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2013, 391 s., ISBN 978-953-796-709-3 : [prikaz] / Ivana Eterović
285
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/