Refined by: rad u zborniku
Shown 121-149 from 149 records
Prilog istraživanju ličkih glagoljskih rukopisa : Muka svete Margarite u Pariškom zborniku Slave 73 (1375) / Vesna Badurina-Stipčević
121
Jezik Četvrtoga vrbničkog brevijara / Milan Mihaljević
122
Leksičke i tekstološke varijante u komunalu hrvatskoglagoljskih brevijara / Marinka Šimić
123
Legenda o svetom Antunu opatu u hrvatskoglagoljskoj književnosti / Vesna Badurina-Stipčević
124
Iz rada na cjelokupnoj bibliografiji Branka Fučića / Ivan Botica, Tomislav Galović
125
Kajkavski utjecaj u 2. novljanskome brevijaru / Marinka Šimić
126
Kukuljevićev glagoljski epitaf „ Zahvalni sin svome otcu“ / Anica Vlašić-Anić
127
Mjesto Kristove Muke - Golgota u hrvatskoglagoljskim biblijskim prijevodima / Vesna Badurina-Stipčević
128
Muka Kristova po Marku u hrvatskoglagoljskom Pariškom zborniku Slave 73 / Vesna Badurina-Stipčević
129
Grčki i latinski izvori hrvatskoglagoljske Biblije / Vesna Badurina-Stipčević
130
Mlađi hrvatskoglagoljski biblijski prijevodi / Vesna Badurina-Stipčević
131
Morfološka (tvorbena) raščlamba leksika najstarijih hrvatskoglagoljskih fragmenata / Milan Mihaljević
132
Hrvatskoglagoljska Biblija / Vesna Badurina-Stipčević
133
Pismenost u srednjovjekovnoj Hercegovini / Marinka Šimić
134
Mjesto Dabarskoga brevijara među hrvatskoglagoljskim liturgijskim kodeksima / Vesna Badurina Stipčević, Milan Mihaljević, Marinka Šimić
135
Preslavizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima / Milan Mihaljević, Marinka Šimić
136
Najnovija otkrića glagoljice u biblioteci Kapucinskoga samostana u Karlobagu / Anica Vlašić-Anić
137
Uzročne konstrukcije u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku / Milan MIhaljević
138
Fra Petar Runje – povjesničar franjevaštva i istraživač hrvatskog glagoljaštva / Ivan Botica, Tomislav Galović
139
Glagolizam i glagoljaštvo / Josip Bratulić
140
Glagolski oblici u glagoljičnoj reguli svetoga Benedikta / Stjepan Damjanović
142
Vremenski prilozi staroslavenskom jeziku i hrvatskoglagoljskim tekstovima / Tanja Kuštović
143
Dva teksta Očenaša u glagoljskom Pariškom zborniku Slave 73. / Anica Nazor
144
Molitve sv. Brigite u Oficiju rimskom Šimuna Kožičića iz 1530. godine / Anica Nazor
145
Jezikoslovni temelji paleografije : glagoljičko motrište / Mateo Žagar
146
Filološka proučavanja hrvatskih protestantskih tekstova / Tanja Kuštović
147
O jeziku hrvatskoglagoljskih zbornika neliturgijskih sadržaja : perspektive novih istraživanja / Ivana Eterović
148
Predikatni nominativ i njegove inačice u hrvatskom crkvenoslavenskom i starohrvatskom jeziku / Jasna Vince Marinac
149
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/