Refined by: rad u zborniku
Shown 91-120 from 149 records
Josip Hamm i najstariji hrvatski glagoljski tekstovi / Mateo Žagar
Josip Hamm i najstariji hrvatski glagoljski tekstovi / Mateo Žagar
91
Još jedan primjerak rijetke glagoljske inkunabule Brevijara Blaža Baromića iz 1493. / Anica Nazor
Još jedan primjerak rijetke glagoljske inkunabule Brevijara Blaža Baromića iz 1493. / Anica Nazor
92
Vinodolski zakon (1288.) : najstariji zakonski tekst na hrvatskom jeziku / Josip Bratulić
Vinodolski zakon (1288.) : najstariji zakonski tekst na hrvatskom jeziku / Josip Bratulić
93
Posljedice politizacije glagoljice u 19. stoljeću / Mile Bogović
Posljedice politizacije glagoljice u 19. stoljeću / Mile Bogović
94
Brojevi 1, 2, 11 I 12 u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku / Jasna Vince
95
Hrvatskoglagoljska legenda o sv. Martinu / Vesna Badurina Stipčević, Marinka Šimić
96
Moravizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima / Marinka Šimić
97
Deklinacija imenica u najstarijim hrvatskoglagoljskim fragmentima / Milan Mihaljević
98
Hrvatskoglagoljska Knjiga o Esteri / Vesna Badurina-Stipčević
99
Doprinos Josipa Leonarda Tandarića istraživanju glagoljaštva / Vida Lučić
100
The Corpus of the Croatian Church Slavonic Texts and the Current State of Affairs Concerning the Dictionary of the Croatian Redaction of Church Slavonic Compiling / Vida Vukoja
101
Zamjenice u hrvatskoglagoljskim fragmentima 12. i 13. st. / Milan Mihaljević
102
Što nam o dvojini pričaju Suzana i starci? / Jasna Vince
103
Biblijske Knjige o Makabejcima u hrvatskoglagoljskoj književnosti / Vesna Badurina-Stipčević
104
Die Jer-Zeichen in den aeltesten kroatisch-glagolitischen Fragmenten / Milan Mihaljević
105
Leksik Muke po Mateju u Senjskom misalu / Marinka Šimić
106
Fonološki sustav najstarijih hrvatskoglagoljskih fragmenata / Milan Mihaljević
107
Tekstološke odrednice hrvatskoglagoljske Muke Kristove / Vesna Badurina-Stipčević
108
Jezik creske Muke Franića Vodarića / Marinka Šimić
109
Leksik Muke po Mateju u hrvatskoglagoljskim misalima / Marinka Šimić
110
Hrvatskoglagoljski odlomak Pseudo-Matejeva evanđelja / Vesna Badurina-Stipčević
111
Sveti Pavao u Kopru i druge glagoljaške ludorije / Milan Mihaljević
112
Leksik Traktata o sedam smrtnih grijeha u Ivančićevu i Kolunićevu zborniku / Marinka Šimić
113
Udvojeni suglasnici (geminate) u hrvatskoglagoljskim tekstovima / Milan Mihaljević
114
Očekivani i neočekivani akuzativ u Hrvojevu misalu / Jasna Vince
115
Hammovo istraživanje i izdavanje hrvatskoglagoljskih biblijskih knjiga / Vesna Badurina-Stipčević
116
Distributivnost i gramatički broj u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku / Jasna Vince
117
Deklinacija imenica u Akademijinu brevijaru (III c 12) / Marinka Šimić
118
Legenda o svetom Nikoli u hrvatskoglagoljskom Petrisovu zborniku / Vesna Badurina-Stipčević
119
Fragment hrvatskoglagoljskoga brevijara iz Novoga Mesta / Milan Mihaljević
120
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/