Refined by: rad u zborniku
Shown 1-100 from 149 records
Josip Vajs - učenik i učitelj hrvatskih glagoljaša / Josip Bratulić
Josip Vajs - učenik i učitelj hrvatskih glagoljaša / Josip Bratulić
1
Jedan pogled u hrvatsko glagoljaštvo / Stjepan Damjanović
Jedan pogled u hrvatsko glagoljaštvo / Stjepan Damjanović
2
Bilješke o jeziku glagoljičnoga protestantskoga Katekizma iz 1561. godine / Stjepan Damjanović
Bilješke o jeziku glagoljičnoga protestantskoga Katekizma iz 1561. godine / Stjepan Damjanović
3
Otočac Bašćanske ploče / Mile Bogović
Otočac Bašćanske ploče / Mile Bogović
4
Fučićevi „Glagoljski natpisi“ / Stjepan Damjanović
Fučićevi „Glagoljski natpisi“ / Stjepan Damjanović
5
Obla ili bugarska glagoljica / Josip Bratulić
Obla ili bugarska glagoljica / Josip Bratulić
6
Staroslavenski u službi hrvatske kulture / Stjepan Damjanović
Staroslavenski u službi hrvatske kulture / Stjepan Damjanović
7
Pisana riječ u Hrvatskoj / Josip Bratulić
Pisana riječ u Hrvatskoj / Josip Bratulić
8
Proporcije glagoljskih slova / Marica Čunčić
Proporcije glagoljskih slova / Marica Čunčić
9
Nikola Žic / Josip Bratulić
Nikola Žic / Josip Bratulić
10
Senj i lokacija njegove glagoljske tiskare krajem 15. stoljeća / Mile Bogović
Senj i lokacija njegove glagoljske tiskare krajem 15. stoljeća / Mile Bogović
11
Neka grafijska rješenja u najstarijem hrvatskom i crnogorskom tisku Mateo Žagar
Neka grafijska rješenja u najstarijem hrvatskom i crnogorskom tisku Mateo Žagar
12
Trokutasta glagoljica / Marica Čunčić
Trokutasta glagoljica / Marica Čunčić
13
Pravilna visina slova Kijevskih listića / Marica Čunčić
Pravilna visina slova Kijevskih listića / Marica Čunčić
14
Crkvene prilike u Rijeci i u biskupijama Senjskoj i Modruškoj ili Krbavskoj u Kožičićevo doba / Mile Bogović
Crkvene prilike u Rijeci i u biskupijama Senjskoj i Modruškoj ili Krbavskoj u Kožičićevo doba / Mile Bogović
15
Napomene uz proučavanje hrvatskostaroslavenskoga jezika / Stjepan Damjanović
Napomene uz proučavanje hrvatskostaroslavenskoga jezika / Stjepan Damjanović
16
Lički glagoljični tekstovi kao izvor za hrvatsku jezičnu povijest / Stjepan Damjanović
Lički glagoljični tekstovi kao izvor za hrvatsku jezičnu povijest / Stjepan Damjanović
17
Stjepan Ivšić kao istraživač hrvatskoglagoljske baštine / Stjepan Damjanović
Stjepan Ivšić kao istraživač hrvatskoglagoljske baštine / Stjepan Damjanović
18
Obla i bugarska glagoljica / Josip Bratulić
Obla i bugarska glagoljica / Josip Bratulić
19
Senjske glagoljske isprave / Josip Bratulić
Senjske glagoljske isprave / Josip Bratulić
20
Glagoljica na Barbanštini / Josip Bratulić
Glagoljica na Barbanštini / Josip Bratulić
21
Die glagolitische Schriftreform des 13. Jahrhunderts im Kontext der lateinischen Schriftreform / Mateo Žagar
Die glagolitische Schriftreform des 13. Jahrhunderts im Kontext der lateinischen Schriftreform / Mateo Žagar
22
Grafetičke funkcije jerova u najstarijim hrvatskoglagoljskim fragmentima / Mateo Žagar
Grafetičke funkcije jerova u najstarijim hrvatskoglagoljskim fragmentima / Mateo Žagar
23
Prilozi u Istarskom razvodu / Tanja Kuštović
Prilozi u Istarskom razvodu / Tanja Kuštović
24
Milčetićev opis tiskanih glagoljskih knjiga u petrogradskoj zbirci Ivana Berčića / Anica Nazor
Milčetićev opis tiskanih glagoljskih knjiga u petrogradskoj zbirci Ivana Berčića / Anica Nazor
25
Još jedan glagoljski tekst Očenaša / Anica Nazor
Još jedan glagoljski tekst Očenaša / Anica Nazor
26
Neki pokušaji ponovnoga izdanja senjskoga Transita sv. Jerolima / Anica Nazor
Neki pokušaji ponovnoga izdanja senjskoga Transita sv. Jerolima / Anica Nazor
27
Glagoljski Očenaš / Anica Nazor
Glagoljski Očenaš / Anica Nazor
28
Kašićev Ritual i glagoljaši / Anica Nazor
Kašićev Ritual i glagoljaši / Anica Nazor
29
Još jedan glagoljski tekst apokrifa o Abrahamovoj smrti / Anica Nazor
Još jedan glagoljski tekst apokrifa o Abrahamovoj smrti / Anica Nazor
30
Glagoljica u benkovačkom kraju / Anica Nazor
Glagoljica u benkovačkom kraju / Anica Nazor
31
Divkovićeva djela u glagoljskim rukopisima 17. i 18. stoljeća / Anica Nazor
Divkovićeva djela u glagoljskim rukopisima 17. i 18. stoljeća / Anica Nazor
32
Ivan Milčetić - istraživač hrvatskoga glagolizma Stjepan Damjanović
Ivan Milčetić - istraživač hrvatskoga glagolizma Stjepan Damjanović
33
Hrvatski i staroslavenski / Stjepan Damjanović
Hrvatski i staroslavenski / Stjepan Damjanović
34
Glagoljaštvo u Zagrebačkoj biskupiji / Stjepan Damjanović
Glagoljaštvo u Zagrebačkoj biskupiji / Stjepan Damjanović
35
Značenje glagoljice u kulturi hrvatskoga naroda u Istri / Josip Bratulić
Značenje glagoljice u kulturi hrvatskoga naroda u Istri / Josip Bratulić
36
Ustanovljivanje kurzivne glagoljice u XIV. stoljeću / Mateo Žagar
Ustanovljivanje kurzivne glagoljice u XIV. stoljeću / Mateo Žagar
37
Grafolingvistički opis Bečkih listića / Mateo Žagar
Grafolingvistički opis Bečkih listića / Mateo Žagar
38
Karakteristična grafijska rješenja u Muci Hrvojeva misala / Mateo Žagar
Karakteristična grafijska rješenja u Muci Hrvojeva misala / Mateo Žagar
39
Neke grafetičke osebujnosti u najstarijim hrvatskoglagoljskim tekstovima (s posebnim obzirom na raspored bjelina) / Mateo Žagar
Neke grafetičke osebujnosti u najstarijim hrvatskoglagoljskim tekstovima (s posebnim obzirom na raspored bjelina) / Mateo Žagar
40
Muka po Mateju u Parčićevu misalu : kulturološke i jezične odrednice / Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar
Muka po Mateju u Parčićevu misalu : kulturološke i jezične odrednice / Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar
41
Paleografske smjernice glagoljske epigrafike u znanstvenom djelu Branka Fučića / Mateo Žagar
Paleografske smjernice glagoljske epigrafike u znanstvenom djelu Branka Fučića / Mateo Žagar
42
Osnovni procesi konstituiranja ustavne glagoljice / Mateo Žagar
Osnovni procesi konstituiranja ustavne glagoljice / Mateo Žagar
43
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala / Blanka Ceković ; Ivana Eterović ; Mateo Žagar
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala / Blanka Ceković ; Ivana Eterović ; Mateo Žagar
44
O prvotisku glagoljskoga Misala i primjerku iz Sikova / Anica Nazor
O prvotisku glagoljskoga Misala i primjerku iz Sikova / Anica Nazor
45
O ponovnim izdanjima Crnojevićeve tiskare / Anica Nazor
O ponovnim izdanjima Crnojevićeve tiskare / Anica Nazor
46
Zbirke glagoljskih spomenika u zagrebačkoj biskupiji / Anica Nazor
Zbirke glagoljskih spomenika u zagrebačkoj biskupiji / Anica Nazor
47
Kožičićeva glagoljska tiskara u Rijeci / Anica Nazor
Kožičićeva glagoljska tiskara u Rijeci / Anica Nazor
48
Karakteristična grafijska rješenja u Muci Hrvojeva misala / Mateo Žagar
Karakteristična grafijska rješenja u Muci Hrvojeva misala / Mateo Žagar
49
Što je opat Držiha naučio od opata Maja? / Marica Čunčić
Što je opat Držiha naučio od opata Maja? / Marica Čunčić
50
Blaž Jurišić kao istraživač hrvatskoga glagoljaštva / Stjepan Damjanović
Blaž Jurišić kao istraživač hrvatskoga glagoljaštva / Stjepan Damjanović
51
Hrvatski srednjovjekovni tekstovi : tri pisma i tri jezika / Stjepan Damjanović
Hrvatski srednjovjekovni tekstovi : tri pisma i tri jezika / Stjepan Damjanović
52
Rezultati i perspektive istraživanja Bašćanske ploče / Stjepan Damjanović
Rezultati i perspektive istraživanja Bašćanske ploče / Stjepan Damjanović
53
Trviž u Istarskom razvodu / Josip Bratulić
Trviž u Istarskom razvodu / Josip Bratulić
54
Glagoljica i glagoljaši na području Krbavske biskupije / Josip Bratulić
Glagoljica i glagoljaši na području Krbavske biskupije / Josip Bratulić
55
Muka po Mateju u Hrvojevu misalu i Hvalovu zborniku : kulturološke, tekstološke, jezične i ortografske odrednice / Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar
Muka po Mateju u Hrvojevu misalu i Hvalovu zborniku : kulturološke, tekstološke, jezične i ortografske odrednice / Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar
56
Prinos tipologiziranju pisma i pisanja dubrovačkih srednjovjekovnih ćiriličkih isprava / Mateo Žagar
Prinos tipologiziranju pisma i pisanja dubrovačkih srednjovjekovnih ćiriličkih isprava / Mateo Žagar
57
Reforma glagoljičkog pisanja u 13. stoljeću u svjetlu latiničkih reformi / Mateo Žagar
Reforma glagoljičkog pisanja u 13. stoljeću u svjetlu latiničkih reformi / Mateo Žagar
58
Struktura Jagićeve glagoljske paleografije / Mateo Žagar
Struktura Jagićeve glagoljske paleografije / Mateo Žagar
59
Ortografija natpisa Bašćanske ploče / Mateo Žagar
Ortografija natpisa Bašćanske ploče / Mateo Žagar
60
Branko Fučić i Bašćanska ploča / Boris Kuzmić ; Tanja Kuštović
Branko Fučić i Bašćanska ploča / Boris Kuzmić ; Tanja Kuštović
61
Prinos Branka Fučića istraživanju Bašćanske ploče / Boris Kuzmić, Tanja Tomašić
Prinos Branka Fučića istraživanju Bašćanske ploče / Boris Kuzmić, Tanja Tomašić
62
Poredbena metoda i filološke analize ranonovovjekovnih hrvatskoglagoljskih liturgijskih tekstova / Ivana Eterović
Poredbena metoda i filološke analize ranonovovjekovnih hrvatskoglagoljskih liturgijskih tekstova / Ivana Eterović
63
Doprinos Branka Fučića istraživanju glagoljskih natpisa / Anica Nazor
Doprinos Branka Fučića istraživanju glagoljskih natpisa / Anica Nazor
64
Levakovićeva glagoljska izdanja / Anica Nazor
Levakovićeva glagoljska izdanja / Anica Nazor
65
Glagolitic Breviary of Blaž Baromić 1493. / Anica Nazor
Glagolitic Breviary of Blaž Baromić 1493. / Anica Nazor
66
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje : (uz pripremanje kritičkog izdanja Misala Hruackoga) / Mateo Žagar
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje : (uz pripremanje kritičkog izdanja Misala Hruackoga) / Mateo Žagar
67
Mjesto Šimuna Kožičića u glagoljaštvu 16. stoljeća / Anica Nazor
Mjesto Šimuna Kožičića u glagoljaštvu 16. stoljeća / Anica Nazor
68
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala / Blanka Ceković, Ivana Eterović, Mateo Žagar
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala / Blanka Ceković, Ivana Eterović, Mateo Žagar
69
Slova ostavlena i pogrišena / Stjepan Damjanović
Slova ostavlena i pogrišena / Stjepan Damjanović
70
Glagoljska paleografija u europskom kontekstu / Marica Čunčić
Glagoljska paleografija u europskom kontekstu / Marica Čunčić
71
Rapski odlomak glagoljskoga misala iz 15. st. / Marica Čunčić, Antonio Magdić, Ljiljana Mokrović
Rapski odlomak glagoljskoga misala iz 15. st. / Marica Čunčić, Antonio Magdić, Ljiljana Mokrović
72
Strossmayerova nastojanja oko glagoljskih liturgijskih knjiga / Stjepan Damjanović
Strossmayerova nastojanja oko glagoljskih liturgijskih knjiga / Stjepan Damjanović
73
Bilješke o jeziku glagoljaške benediktinske regule / Stjepan Damjanović
Bilješke o jeziku glagoljaške benediktinske regule / Stjepan Damjanović
74
Kojim je jezikom pisana Bašćanska ploča? / Stjepan Damjanović
Kojim je jezikom pisana Bašćanska ploča? / Stjepan Damjanović
75
Glagoljica na području današnje Bosne i Hercegovine / Stjepan Damjanović
Glagoljica na području današnje Bosne i Hercegovine / Stjepan Damjanović
76
Jakov Volčić i istraživači glagoljice u 19. stoljeću / Josip Bratulić
Jakov Volčić i istraživači glagoljice u 19. stoljeću / Josip Bratulić
77
Glagoljska baština u Vrbniku / Josip Bratulić
Glagoljska baština u Vrbniku / Josip Bratulić
78
Jakov Volčić među hrvatskim preporoditeljima Istre / Josip Bratulić
Jakov Volčić među hrvatskim preporoditeljima Istre / Josip Bratulić
79
Glagoljaška baština u Vinodolu =  The glagoliitic heritage in Vinodol / Josip Bratulić
Glagoljaška baština u Vinodolu = The glagoliitic heritage in Vinodol / Josip Bratulić
80
Grafolingvistika i stari tekstovi : osebujnost pisanog jezika / Mateo Žagar
Grafolingvistika i stari tekstovi : osebujnost pisanog jezika / Mateo Žagar
81
Lične zamjenice u Misalu hruackom (1531) Šimuna Kožičića Benje / Tanja Kuštović
Lične zamjenice u Misalu hruackom (1531) Šimuna Kožičića Benje / Tanja Kuštović
82
Fonološka adaptacija imena u Kožičićevu Misalu hruackom / Tanja Kuštović
Fonološka adaptacija imena u Kožičićevu Misalu hruackom / Tanja Kuštović
83
Podsjetnik na djelo Vinka Premude / Tanja Kuštović
Podsjetnik na djelo Vinka Premude / Tanja Kuštović
84
Glagoljaške teme Nikole Žica / Ivana Eterović
Glagoljaške teme Nikole Žica / Ivana Eterović
85
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala : [sažetak] / Mateo Žagar, Ivana Eterović, Blanka Ceković
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala : [sažetak] / Mateo Žagar, Ivana Eterović, Blanka Ceković
86
Mala glagoljska akademija „Juri Žakan u Roču i akademik Josip Bratulić” / Anica Nazor
Mala glagoljska akademija „Juri Žakan u Roču i akademik Josip Bratulić” / Anica Nazor
87
Grafički sustav Kijevskih listića / Marica Čunčić
Grafički sustav Kijevskih listića / Marica Čunčić
88
Hrvatski prinosi proučavanju i poučavanju staroslavenskoga jezika / Stjepan Damjanović
Hrvatski prinosi proučavanju i poučavanju staroslavenskoga jezika / Stjepan Damjanović
89
Jezik Bašćanske ploče / Stjepan Damjanović
Jezik Bašćanske ploče / Stjepan Damjanović
90
Josip Hamm i najstariji hrvatski glagoljski tekstovi / Mateo Žagar
Josip Hamm i najstariji hrvatski glagoljski tekstovi / Mateo Žagar
91
Još jedan primjerak rijetke glagoljske inkunabule Brevijara Blaža Baromića iz 1493. / Anica Nazor
Još jedan primjerak rijetke glagoljske inkunabule Brevijara Blaža Baromića iz 1493. / Anica Nazor
92
Vinodolski zakon (1288.) : najstariji zakonski tekst na hrvatskom jeziku / Josip Bratulić
Vinodolski zakon (1288.) : najstariji zakonski tekst na hrvatskom jeziku / Josip Bratulić
93
Posljedice politizacije glagoljice u 19. stoljeću / Mile Bogović
Posljedice politizacije glagoljice u 19. stoljeću / Mile Bogović
94
Brojevi 1, 2, 11 I 12 u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku / Jasna Vince
95
Hrvatskoglagoljska legenda o sv. Martinu / Vesna Badurina Stipčević, Marinka Šimić
96
Moravizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima / Marinka Šimić
97
Deklinacija imenica u najstarijim hrvatskoglagoljskim fragmentima / Milan Mihaljević
98
Hrvatskoglagoljska Knjiga o Esteri / Vesna Badurina-Stipčević
99
Doprinos Josipa Leonarda Tandarića istraživanju glagoljaštva / Vida Lučić
100
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/