Refined by: application/pdf
Shown 1-100 from 611 records
Živila glagoljica!
4
Znanstveni skup »Šimun Kožičić Benja i njegova glagoljska tiskara u Rijeci (1530.–1531.)« (Rijeka, 16. rujna 2011.) Blanka Ceković
6
Značenje glagoljice u kulturi hrvatskoga naroda u Istri Josip Bratulić
Značenje glagoljice u kulturi hrvatskoga naroda u Istri Josip Bratulić
8
Zbirke glagoljskih spomenika u zagrebačkoj biskupiji Anica Nazor
Zbirke glagoljskih spomenika u zagrebačkoj biskupiji Anica Nazor
10
Zamjenice u hrvatskoglagoljskim fragmentima 12. i 13. st. Milan Mihaljević
16
Zamjenice Milan Mihaljević
18
Zakon vinodolski : od leta 1280. : s priloženim izgledom glagolskoga pisma u rukopisu / (priopćen od Ant. Mažuranića).
19
Zakon' vinodol'skij faksimile i karta horvatskago berega Adriatičeskago morja / sostavlennyja A. M. Evreinovoj.
Zakon' vinodol'skij faksimile i karta horvatskago berega Adriatičeskago morja / sostavlennyja A. M. Evreinovoj.
21
Za glagolicu : Pokrajinski sastanak u Splitu dneva 6. srpnja 1902.
24
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje (uz pripremanje kritičkog izdanja Misala Hruackoga) / Mateo Žagar
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje (uz pripremanje kritičkog izdanja Misala Hruackoga) / Mateo Žagar
25
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje (uz pripremanje kritčkog izdanja "Misala hruackoga") / Mateo Žagar
26
V. Štefanić : Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademije. Zagreb, Izdanje Historijskog instituta JAZU, 1969-1970. I dio, 300 str. II dio, 297 str. + table sa 133 faks. [prikaz] / Josip Bratulić
27
Vremenski prilozi staroslavenskom jeziku i hrvatskoglagoljskim tekstovima Tanja Kuštović
28
29
Vjekoslav Štefanić, Jedna hrvatskoglagoljska inkunabula iz godine 1491. Prilog izučavanju glagoljaškog kalendara; Lj. Gregov, Kalendar prvog tiskanog glagoljskog misala. Izvadak iz doktorske disertacije "Prvi tiskani glagoljski misal" [prikaz] / Josip Hamm
32
Vinodolski zakon (1288.) najstariji zakonski tekst na hrvatskom jeziku / Josip Bratulić
Vinodolski zakon (1288.) najstariji zakonski tekst na hrvatskom jeziku / Josip Bratulić
33
Vesperal rimsko-slovenski večernje na nedělje i svetce po vse lěto, po crkvenim kńigam glagolskim : s priloženijem jutrń i časov velih blagdan i drugih molitav.
36
Uzročne konstrukcije u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku Milan MIhaljević
41
Ustanovljivanje kurzivne glagoljice u XIV. stoljeću Mateo Žagar
Ustanovljivanje kurzivne glagoljice u XIV. stoljeću Mateo Žagar
44
Ulom'ci Svetago pisanie Vet'hago i Novago zaveta s'bral' iz' sloven'skih rukopis' i pečatlenih' knig' Ivan' Br'čić'.
Ulom'ci Svetago pisanie Vet'hago i Novago zaveta s'bral' iz' sloven'skih rukopis' i pečatlenih' knig' Ivan' Br'čić'.
46
47
Udvojeni suglasnici (geminate) u hrvatskoglagoljskim tekstovima Milan Mihaljević
48
Trviž u Istarskom razvodu Josip Bratulić
Trviž u Istarskom razvodu Josip Bratulić
49
Trokutasta glagoljica Marica Čunčić
Trokutasta glagoljica Marica Čunčić
51
Tri glagoljske listine iz Istre iz XV. vijeka / priopćio Ivan Milčetić.
54
Transit svetog Jerolima / Silvestar Bedričić
Transit svetog Jerolima / Silvestar Bedričić
57
The Corpus of the Croatian Church Slavonic Texts and the Current State of Affairs Concerning the Dictionary of the Croatian Redaction of Church Slavonic Compiling Vida Vukoja
63
67
Tekstološke odrednice hrvatskoglagoljske Muke Kristove Vesna Badurina-Stipčević
68
Što nam o dvojini pričaju Suzana i starci? Jasna Vince
70
Što je opat Držiha naučio od opata Maja? Marica Čunčić
Što je opat Držiha naučio od opata Maja? Marica Čunčić
71
Šimun Kožičić, Od bitija redovničkoga knjižnice, Rijeka, 1531. Pretisak priredila Anica Nazor. Rijeka 2009. : [prikaz] / Ivana Eterović
75
Šimun Kožičić bitan čimbenik hrvatskoga (riječkog) identiteta i kulturnoga i turističkoga branda grada Rijeke / Juraj Lokmer
76
Sveti Pavao u Kopru i druge glagoljaške ludorije Milan Mihaljević
78
Struktura Jagićeve glagoljske paleografije Mateo Žagar
Struktura Jagićeve glagoljske paleografije Mateo Žagar
79
Strossmayerova nastojanja oko glagoljskih liturgijskih knjiga Stjepan Damjanović
Strossmayerova nastojanja oko glagoljskih liturgijskih knjiga Stjepan Damjanović
80
Stjepan Ivšić kao istraživač hrvatskoglagoljske baštine Stjepan Damjanović
Stjepan Ivšić kao istraživač hrvatskoglagoljske baštine Stjepan Damjanović
82
Statuta lingua croatica conscripta = Hrvatski pisani zakoni: Vinodolski, Poljički, Vrbanski a donekle i svega Krčkog otoka, Kastavski, Veprinački i Trsatski / / uredili Fr. Rački, V. Jagić i I. Črnčić.
84
Staroslavenski u službi hrvatske kulture Stjepan Damjanović
Staroslavenski u službi hrvatske kulture Stjepan Damjanović
85
Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim tekstovima Stjepan Damjanović
Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim tekstovima Stjepan Damjanović
86
Spovid općena latinička transkripcija glagoljskog teksta tiskanog god. 1496. u Senju / priredila Anica Nazor.
Spovid općena latinička transkripcija glagoljskog teksta tiskanog god. 1496. u Senju / priredila Anica Nazor.
91
Smerena, tiha i umilena Blažena Djevica Marija u hrvatskim glagoljskim tekstovima Marica Čunčić
Smerena, tiha i umilena Blažena Djevica Marija u hrvatskim glagoljskim tekstovima Marica Čunčić
92
Slova ostavlena i pogrišena Stjepan Damjanović
Slova ostavlena i pogrišena Stjepan Damjanović
93
Slavensko bogoslužje u Hrvatskoj napisao Ivan Krst. Tkalčić.
95
Slavenski jezik u liturgiji u Istri odgovor kritičaru na jednu interpelaciju / [Fran Volarić].
97
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/