Refined by: application/pdf
Shown 151-180 from 610 records
Povjestne crte o samostanskom III redu sv. o. Franje po Dalmaciji, Kvarneru i Istri i poraba glagolice u istoj redodržavi : sa prilozima / / sakupio i priobćio Stjepan Ivančić.
152
Povjestna kleveta nabacena [!] na svećenstvo glagolaško bivše župe Poljica na izmaku XVIII. vieka / opovrgnuta uslied odkritih vjerodostojnih izvora po Petru Škarici Podgradjaninu.
153
Povijest hrvatske književnosti / Branko Vodnik.
Povijest hrvatske književnosti / Branko Vodnik.
154
Povijesni, društveni i kulturnoambijentalni uvjeti nastanka i razvoja hrvatskoga glagoljaškog tiska (u povodu 500. obljetnice prvotiska Misala 1483) / Eduard Hercigonja
156
Poviest glagolice i nje izvori : sa slikom ss. Ćirila i Metoda : (knjiga obsiže sa prilozim 640 strana).
158
Poučni članci iz starohrvatske glagolske knjige / priopćio Rudolf Strohal.
159
Postanak i razvoj glagoljice na hrvatskom prostoru do 1248. godine : ključna uloga redovništva pri očuvanju i prenošenju glagoljice i staroslavenskog bogoslužja / / Mile Bogović
161
Posljedice politizacije glagoljice u 19. stoljeću / Mile Bogović
Posljedice politizacije glagoljice u 19. stoljeću / Mile Bogović
162
Poredbena metoda i filološke analize ranonovovjekovnih hrvatskoglagoljskih liturgijskih tekstova / Ivana Eterović
Poredbena metoda i filološke analize ranonovovjekovnih hrvatskoglagoljskih liturgijskih tekstova / Ivana Eterović
163
Poraba glagolice kod redovnika III. reda sv. Franje po Dalmaciji, Istri i Kvarneru / napisao Stjepan M. Ivančić.
164
Podsjetnik na djelo Vinka Premude / Tanja Kuštović
Podsjetnik na djelo Vinka Premude / Tanja Kuštović
166
Počeci hrvatskoga tiskarstva / Josip Bratulić
Počeci hrvatskoga tiskarstva / Josip Bratulić
168
Pobjeda glagolice kroz tisućljetnu borbu / sastavio Frano Ivanišević.
169
Pismo i fonemski sustav / Milan Mihaljević
173
Pismenost u srednjovjekovnoj Hercegovini / Marinka Šimić
174
Pisana riječ u Hrvatskoj / Josip Bratulić
Pisana riječ u Hrvatskoj / Josip Bratulić
176
Pašmanske matice umrlih (Glagoljske matice umrlih Župe Rođenja Blažene Djevice Marije u Pašmanu 1606. – 1825. Uredili Pavao KERO i Josip FARIČIĆ. Stalna izložba crkvene umjetnosti (Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae, Vol. XVII) – Sveučilište u Zadru, Zadar 2015., 492 str. + faksimil) : [prikaz] / Ivan Botica
178
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/