Refined by: application/pdf
Shown 401-500 from 611 records
Hrvatskoglagoljska legenda o sv. Martinu Vesna Badurina Stipčević, Marinka Šimić
401
Hrvatskoglagoljska Knjiga o Esteri Vesna Badurina-Stipčević
402
Hrvatskoglagoljska Biblija Vesna Badurina-Stipčević
403
Hrvatski srednjovjekovni tekstovi tri pisma i tri jezika / Stjepan Damjanović
Hrvatski srednjovjekovni tekstovi tri pisma i tri jezika / Stjepan Damjanović
409
Hrvatski prinosi proučavanju i poučavanju staroslavenskoga jezika Stjepan Damjanović
Hrvatski prinosi proučavanju i poučavanju staroslavenskoga jezika Stjepan Damjanović
410
Hrvatski jezik, hrvatska pisma i hrvatska književnost – svjedoci identiteta Josip Bratulić
Hrvatski jezik, hrvatska pisma i hrvatska književnost – svjedoci identiteta Josip Bratulić
411
Hrvatski i staroslavenski Stjepan Damjanović
Hrvatski i staroslavenski Stjepan Damjanović
413
Hrvatski glagoljski brevijar iz 1493. godine čitavo stoljeće opisivan kao ćirilski časoslov (Breviarium slavicum) Anica Nazor
414
Hrvatski glagoljaši i početci hrvatskoga književnog jezika Stjepan Damjanović
Hrvatski glagoljaši i početci hrvatskoga književnog jezika Stjepan Damjanović
415
Hrvatski glagolizam u XIX. stoljeću Anica Nazor
Hrvatski glagolizam u XIX. stoljeću Anica Nazor
417
Hrvatski crkvenoslavenski jezik Milan Mihaljević
418
Hrvatska pisma u srednjem vijeku Mateo Žagar
Hrvatska pisma u srednjem vijeku Mateo Žagar
420
Hrvatska pisma i pravopisi u 17. i 18. st. Mateo Žagar
Hrvatska pisma i pravopisi u 17. i 18. st. Mateo Žagar
421
Hrvatska glagoljica Croatian glagolitic script : [Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 6. studenoga – 15. prosinca 2018.] / [autori tekstova Sandi Antonac ... [et al.] ; prijevod i prepjev Ivana Čagalj, Nikola Dubović ; fotografije Renata Breka ... et al.].
Hrvatska glagoljica Croatian glagolitic script : [Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 6. studenoga – 15. prosinca 2018.] / [autori tekstova Sandi Antonac ... [et al.] ; prijevod i prepjev Ivana Čagalj, Nikola Dubović ; fotografije Renata Breka ... et al.].
423
Hrvatska glagolska umjetna knjiga priopćio R. Strohal.
424
Hrvatska glagolska književnost V. Jagić.
425
Hrvatska glagolska knjiga / napisao Rudolf Strohal.
426
Hrvatska glagolska bibliografija. Dio 1, Opisi rukopisa sa dva priloga Karla Horvata, s jednim prilogom Josipa Vajsa. I s dodatkom: Šibenska molitva (XIV. vijeka) pisana latinicom (sa dva fotografska snimka) / priopćili Ivan Milčetić i Joso Milošević.
427
Hammovo istraživanje i izdavanje hrvatskoglagoljskih biblijskih knjiga Vesna Badurina-Stipčević
430
Grčki i latinski izvori hrvatskoglagoljske Biblije Vesna Badurina-Stipčević
432
Grafolingvistika i stari tekstovi osebujnost pisanog jezika / Mateo Žagar
Grafolingvistika i stari tekstovi osebujnost pisanog jezika / Mateo Žagar
434
Grafolingvistički opis Bečkih listića Mateo Žagar
Grafolingvistički opis Bečkih listića Mateo Žagar
435
Grafika u Slavjan'.
436
Grafički sustav Kijevskih listića Marica Čunčić
Grafički sustav Kijevskih listića Marica Čunčić
438
Grafetičke funkcije jerova u najstarijim hrvatskoglagoljskim fragmentima Mateo Žagar
Grafetičke funkcije jerova u najstarijim hrvatskoglagoljskim fragmentima Mateo Žagar
440
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala [sažetak] / Mateo Žagar, Ivana Eterović, Blanka Ceković
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala [sažetak] / Mateo Žagar, Ivana Eterović, Blanka Ceković
441
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala Blanka Ceković, Ivana Eterović, Mateo Žagar
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala Blanka Ceković, Ivana Eterović, Mateo Žagar
442
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala Blanka Ceković ; Ivana Eterović ; Mateo Žagar
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala Blanka Ceković ; Ivana Eterović ; Mateo Žagar
443
Gradja za glagolsku paleografiju Vatroslav Jagić.
444
445
Glagoljski Očenaš Anica Nazor
Glagoljski Očenaš Anica Nazor
454
Glagoljski natpisi Branko Fučić ; [fotografije Archivo di stato, Venezia... [etc.] ; crteži Josip Batel... et al.].
455
Glagoljske tiskane knjige Anica Nazor
Glagoljske tiskane knjige Anica Nazor
461
Glagoljska paleografija u europskom kontekstu Marica Čunčić
Glagoljska paleografija u europskom kontekstu Marica Čunčić
465
Glagoljska Bilježnica šćitarjevačkog župnika od 1524. do 1526. godine prilog proučavanju crkvenog i seoskog života u zagrebačkoj okolici u ranom novom vijeku / Zoran Ladić, Goran Budeč.
Glagoljska Bilježnica šćitarjevačkog župnika od 1524. do 1526. godine prilog proučavanju crkvenog i seoskog života u zagrebačkoj okolici u ranom novom vijeku / Zoran Ladić, Goran Budeč.
467
Glagoljska baština u Vrbniku Josip Bratulić
Glagoljska baština u Vrbniku Josip Bratulić
468
Glagoljična pismenost srednjovjekovne Dubašnice (s osvrtom na početke hrvatskoglagoljskoga notarijata na otoku Krku) Ivan Botica, Tomislav Galović
470
Glagoljica u knjižnicama kapucinskih samostana Anica Vlašić-Anić
473
Glagoljica u benkovačkom kraju Anica Nazor
Glagoljica u benkovačkom kraju Anica Nazor
474
Glagoljica na području današnje Bosne i Hercegovine Stjepan Damjanović
Glagoljica na području današnje Bosne i Hercegovine Stjepan Damjanović
477
Glagoljica na Barbanštini Josip Bratulić
Glagoljica na Barbanštini Josip Bratulić
478
Glagoljica i glagoljaši na području Krbavske biskupije Josip Bratulić
Glagoljica i glagoljaši na području Krbavske biskupije Josip Bratulić
480
Glagoljaštvo u Zagrebačkoj biskupiji Stjepan Damjanović
Glagoljaštvo u Zagrebačkoj biskupiji Stjepan Damjanović
481
Glagoljaške teme Nikole Žica Ivana Eterović
Glagoljaške teme Nikole Žica Ivana Eterović
486
Glagoljaška Muka Kristova, odabrane kulturološko-filološke studije, ur. Antonija Zaradija Kiš i Mateo Žagar, Hrvatska sveučilišna naklada, Institut za etnologiju i folkloristiku, Državni arhiv u Pazinu, Zagreb 2014., 237 str. [prikaz] / Tanja Kuštović
487
Glagoljaška baština u Vinodolu = The glagoliitic heritage in Vinodol Josip Bratulić
Glagoljaška baština u Vinodolu = The glagoliitic heritage in Vinodol Josip Bratulić
488
Glagolski oblici u glagoljičnoj reguli svetoga Benedikta Stjepan Damjanović
491
Glagolski napis u crkvi sv. Lucije kod Baške na otoku Krku [R. Strohal].
492
Glagolski misal Tome Arhiđakona Senjskoga / Dragutin Kukalj.
493
Glagolizam i glagoljaštvo Josip Bratulić
494
Glagolitic Breviary of Blaž Baromić 1493. Anica Nazor
Glagolitic Breviary of Blaž Baromić 1493. Anica Nazor
495
Glagolitica Würdigung neuentdeckter Fragmente : mit zehn Tafeln / von V. Jagić.
496
Fučićevi „Glagoljski natpisi“ Stjepan Damjanović
Fučićevi „Glagoljski natpisi“ Stjepan Damjanović
499
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/