Refined by: application/pdf
Shown 301-400 from 611 records
Leksičke i tekstološke varijante u komunalu hrvatskoglagoljskih brevijara Marinka Šimić
301
Legenda o svetom Nikoli u hrvatskoglagoljskom Petrisovu zborniku Vesna Badurina-Stipčević
303
Legenda o svetom Antunu opatu u hrvatskoglagoljskoj književnosti Vesna Badurina-Stipčević
305
La liturgia slava con particolare riflesso all'Istria / studio di Giovanni Pesante.
La liturgia slava con particolare riflesso all'Istria / studio di Giovanni Pesante.
307
L'abolizione della liturgia glagolitica nella parrocchia di Lussingrande nel 1802. con documenti / Melchiade Budinich.
308
Kukuljevićev glagoljski epitaf „ Zahvalni sin svome otcu“ Anica Vlašić-Anić
312
Kroatų glagolica Croatian glagolitic script / [tekstų autoriai, authors of the textsautori ... [et al.].
313
Kratki osvrt na hrvatsku glagolsku knjigu / napisao R. Strohal.
314
Kožičićeva glagoljska tiskara u Rijeci Anica Nazor
Kožičićeva glagoljska tiskara u Rijeci Anica Nazor
316
Korizmenjak latinična transkripcija glagoljskog teksta (s uvodom i rječnikom) / priredila Anica Nazor.
Korizmenjak latinična transkripcija glagoljskog teksta (s uvodom i rječnikom) / priredila Anica Nazor.
317
Kolunićev zbornik : hrvatski glagolski rukopis od godine 1486. / latinicom na svijet izdala Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
320
Kojim je jezikom pisana Bašćanska ploča? Stjepan Damjanović
Kojim je jezikom pisana Bašćanska ploča? Stjepan Damjanović
321
325
Kašićev Ritual i glagoljaši Anica Nazor
Kašićev Ritual i glagoljaši Anica Nazor
327
Karakteristična grafijska rješenja u Muci Hrvojeva misala Mateo Žagar
Karakteristična grafijska rješenja u Muci Hrvojeva misala Mateo Žagar
328
Karakteristična grafijska rješenja u Muci Hrvojeva misala Mateo Žagar
Karakteristična grafijska rješenja u Muci Hrvojeva misala Mateo Žagar
329
Kako se glagoljica lakše predaje, uči, piše, pamti i čita Marica Čunčić
330
Kajkavski utjecaj u 2. novljanskome brevijaru Marinka Šimić
332
Još jedan primjerak rijetke glagoljske inkunabule Brevijara Blaža Baromića iz 1493. Anica Nazor
Još jedan primjerak rijetke glagoljske inkunabule Brevijara Blaža Baromića iz 1493. Anica Nazor
338
Još jedan glagoljski tekst Očenaša Anica Nazor
Još jedan glagoljski tekst Očenaša Anica Nazor
339
Još jedan glagoljski tekst apokrifa o Abrahamovoj smrti Anica Nazor
Još jedan glagoljski tekst apokrifa o Abrahamovoj smrti Anica Nazor
341
Josip Vrana, Hrvatskoglagoljski blagdanar. Studija o pravopisu, jeziku i podrijetlu novljanskog rukopisa iz godine 1506. [prikaz] / Josip Hamm
343
Josip Vajs - učenik i učitelj hrvatskih glagoljaša Josip Bratulić
Josip Vajs - učenik i učitelj hrvatskih glagoljaša Josip Bratulić
344
Josip Hamm i najstariji hrvatski glagoljski tekstovi Mateo Žagar
Josip Hamm i najstariji hrvatski glagoljski tekstovi Mateo Žagar
345
Jezikoslovni temelji paleografije glagoljičko motrište / Mateo Žagar
348
Jezik Četvrtoga vrbničkog brevijara Milan Mihaljević
353
Jezik creske Muke Franića Vodarića Marinka Šimić
354
Jezik Bašćanske ploče Stjepan Damjanović
Jezik Bašćanske ploče Stjepan Damjanović
355
Jezične i stilske osobine hrvatskoglagoljskih tekstova Knjiga o Makabejcima Vesna Badurina-Stipčević
359
Jezičini kriteriji pri određivanju donje granice crkvenoslavenskog jezika u hrvatskoglagoljskim tekstovima (prilog diskusiji o problemima crkvenoslavenskog thesaurusa) / Anica Nazor
361
Je li glagolica pravo svih Hrvata?
364
Jedan pogled u hrvatsko glagoljaštvo Stjepan Damjanović
Jedan pogled u hrvatsko glagoljaštvo Stjepan Damjanović
365
Jakov Volčić među hrvatskim preporoditeljima Istre Josip Bratulić
Jakov Volčić među hrvatskim preporoditeljima Istre Josip Bratulić
367
Jakov Volčić i istraživači glagoljice u 19. stoljeću Josip Bratulić
Jakov Volčić i istraživači glagoljice u 19. stoljeću Josip Bratulić
368
Izvješće povodom obilježavanja 500. obljetnice senjske glagoljske tiskare i 300. obljetnice Vitezovićeve hrvatske državne tiskare u Zagrebu Ante Glavičić
373
Iz rada na cjelokupnoj bibliografiji Branka Fučića Ivan Botica, Tomislav Galović
376
Iz problematike proučavanja hrvatskih pravnih spomenika kao spomenika književnosti Josip Bratulić
Iz problematike proučavanja hrvatskih pravnih spomenika kao spomenika književnosti Josip Bratulić
377
Ivan Milčetić - istraživač hrvatskoga glagolizma Stjepan Damjanović
Ivan Milčetić - istraživač hrvatskoga glagolizma Stjepan Damjanović
383
Ispravnik za erei ispovidnici i za pokornih prenesen nigda sь latinskoga ezika u slovinskij po popu Šimunu Budineu: a sada pismenni glagolskimi ispisan, i napečaĉen o. Rafailom Levakovićem.
Ispravnik za erei ispovidnici i za pokornih prenesen nigda sь latinskoga ezika u slovinskij po popu Šimunu Budineu: a sada pismenni glagolskimi ispisan, i napečaĉen o. Rafailom Levakovićem.
387
Introductorium Croatice 1527.
Introductorium Croatice 1527.
390
Hrvatskoglagoljski odlomak Pseudo-Matejeva evanđelja Vesna Badurina-Stipčević
396
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/