Refined by: application/pdf
Shown 201-300 from 611 records
O ponovnim izdanjima Crnojevićeve tiskare Anica Nazor
O ponovnim izdanjima Crnojevićeve tiskare Anica Nazor
201
O korpusu Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije i njegovu odnosu prema korpusima hrvatskoga jezika Vida Vukoja.
203
O jeziku hrvatskoglagoljskih zbornika neliturgijskih sadržaja perspektive novih istraživanja / Ivana Eterović
205
206
Odkud nehajstvo prema glagolici u našem svećenstvu / od J. Stojanović-a.
213
Od humanizma do potkraj XVIII. stoljeća s uvodom V. Jagića o hrvatskoj glagolskoj književnosti : [inicijali Tomislava Krizmana].
214
Očitovanje prevoditeljskih načela u nekim starocrkvenoslavenskim i hrvatskim crkvenoslavenskim prijevodnim obrascima Vida Vukoja.
215
Očekivani i neočekivani akuzativ u Hrvojevu misalu Jasna Vince
217
Obla ili bugarska glagoljica Josip Bratulić
Obla ili bugarska glagoljica Josip Bratulić
219
Obla i bugarska glagoljica Josip Bratulić
Obla i bugarska glagoljica Josip Bratulić
220
Obavijest braći franjevcima da će se kongregacija provincije održati u samostanu sv. Ivana u Zadru 26. IV. 1761.
Obavijest braći franjevcima da će se kongregacija provincije održati u samostanu sv. Ivana u Zadru 26. IV. 1761.
221
Novi testament 1562./1563, pretisak; Alojz Jembrih: Pogovor uz pretisak glagoljičkoga Novoga testamenta (1562./1563.), Teološki fakultet "Matija Vlačić Ilirik", Zagreb, 2007. [prikaz] / Vesna Badurina-Stipčević.
226
Nikola Žic Josip Bratulić
Nikola Žic Josip Bratulić
230
Neki pokušaji ponovnoga izdanja senjskoga Transita sv. Jerolima Anica Nazor
Neki pokušaji ponovnoga izdanja senjskoga Transita sv. Jerolima Anica Nazor
234
Neke grafetičke osebujnosti u najstarijim hrvatskoglagoljskim tekstovima (s posebnim obzirom na raspored bjelina) Mateo Žagar
Neke grafetičke osebujnosti u najstarijim hrvatskoglagoljskim tekstovima (s posebnim obzirom na raspored bjelina) Mateo Žagar
236
Neka grafijska rješenja u najstarijem hrvatskom i crnogorskom tisku Mateo Žagar
Neka grafijska rješenja u najstarijem hrvatskom i crnogorskom tisku Mateo Žagar
238
Na uspomenu tisuću-godišnjice sv. Cyrilla i Methoda, slovjenskih apostolah / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
241
Naručnik plebanušev Silvestar Bedričić
Naručnik plebanušev Silvestar Bedričić
242
Napomene uz proučavanje hrvatskostaroslavenskoga jezika Stjepan Damjanović
Napomene uz proučavanje hrvatskostaroslavenskoga jezika Stjepan Damjanović
243
Najnovija otkrića glagoljice u biblioteci Kapucinskoga samostana u Karlobagu Anica Vlašić-Anić
247
Muka po Mateju u Parčićevu misalu kulturološke i jezične odrednice / Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar
Muka po Mateju u Parčićevu misalu kulturološke i jezične odrednice / Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar
248
Muka po Mateju u Hrvojevu misalu i Hvalovu zborniku kulturološke, tekstološke, jezične i ortografske odrednice / Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar
Muka po Mateju u Hrvojevu misalu i Hvalovu zborniku kulturološke, tekstološke, jezične i ortografske odrednice / Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar
249
Muka Kristova po Marku u hrvatskoglagoljskom Pariškom zborniku Slave 73 Vesna Badurina-Stipčević
250
Morfološka (tvorbena) raščlamba leksika najstarijih hrvatskoglagoljskih fragmenata Milan Mihaljević
254
Moravizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima Marinka Šimić
255
Molitve sv. Brigite u Oficiju rimskom Šimuna Kožičića iz 1530. godine Anica Nazor
256
257
Mlađi hrvatskoglagoljski biblijski prijevodi Vesna Badurina-Stipčević
259
Mjesto Šimuna Kožičića u glagoljaštvu 16. stoljeća Anica Nazor
Mjesto Šimuna Kožičića u glagoljaštvu 16. stoljeća Anica Nazor
260
Mjesto Kristove Muke - Golgota u hrvatskoglagoljskim biblijskim prijevodima Vesna Badurina-Stipčević
261
Mjesto Dabarskoga brevijara među hrvatskoglagoljskim liturgijskim kodeksima Vesna Badurina Stipčević, Milan Mihaljević, Marinka Šimić
263
Missale glagoliticum Hervoiae ducis Spalatensis recensuerunt V. Jagić, L. Thalloczy, F. Wickhoff.
264
[Misi za umr'šee s koralnim napjevom] [tekst Ivana Berčića ; priredio (litografirao) Dragutin Parčić]
[Misi za umr'šee s koralnim napjevom] [tekst Ivana Berčića ; priredio (litografirao) Dragutin Parčić]
267
Misi za umr'šee Missae in agenda defunctorum : ex missali Romano desumptae.
Misi za umr'šee Missae in agenda defunctorum : ex missali Romano desumptae.
268
Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje latinička transliteracija glagoljskog izvornika s usporedbom jezičnih oblika prema drugim glagoljskim tiskanim misalima XV. i XVI. stoljeća / [transliteracija i komentari] Blanka Ceković ... [et al.] ; [prijevod uvodnog slova na engleski jezik Dagmar Lasić ; fotografije Darko Čižmek].
Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje latinička transliteracija glagoljskog izvornika s usporedbom jezičnih oblika prema drugim glagoljskim tiskanim misalima XV. i XVI. stoljeća / [transliteracija i komentari] Blanka Ceković ... [et al.] ; [prijevod uvodnog slova na engleski jezik Dagmar Lasić ; fotografije Darko Čižmek].
272
Mirakuli blažene děve Marie
Mirakuli blažene děve Marie
273
Milčetićev opis tiskanih glagoljskih knjiga u petrogradskoj zbirci Ivana Berčića Anica Nazor
Milčetićev opis tiskanih glagoljskih knjiga u petrogradskoj zbirci Ivana Berčića Anica Nazor
275
Memoria sulla conversione dell'alfabeto glagolito nel latino pei libri liturgici slavi di rito romano presentata dai sacerdoti delle diocesi di Spalato e Makarska al reverendissimo ordinario.
279
Mateo Žagar : Uvod u glagoljsku paleografiju I. (X. i XI. stoljeće) Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2013, 391 s., ISBN 978-953-796-709-3 : [prikaz] / Ivana Eterović
281
Marija Agnezija Pantelić, Hrvatsko glagoljsko srednjovjekovlje. Priredio Petar Bašić. Kršćanska sadašnjost d.o.o., Družba sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskog u Zagrebu, Zagreb 2013. [prikaz] / Marica Čunčić.
282
Mala glagoljska akademija „Juri Žakan u Roču i akademik Josip Bratulić” Anica Nazor
Mala glagoljska akademija „Juri Žakan u Roču i akademik Josip Bratulić” Anica Nazor
283
Literatura o senjskom glagoljskom Misalu 1494. Anica Nazor
Literatura o senjskom glagoljskom Misalu 1494. Anica Nazor
288
Lične zamjenice u Misalu hruackom (1531) Šimuna Kožičića Benje Tanja Kuštović
Lične zamjenice u Misalu hruackom (1531) Šimuna Kožičića Benje Tanja Kuštović
289
Lički glagoljični tekstovi kao izvor za hrvatsku jezičnu povijest Stjepan Damjanović
Lički glagoljični tekstovi kao izvor za hrvatsku jezičnu povijest Stjepan Damjanović
291
L'Évangéliaire slavon de Reims, dit : Texte du sacre edition fac-simile en héliogravure : publiée sous les auspices de l'Académie Nationale de Reims / précédée d'une introduction historique par Louis Léger.
293
Levakovićeva glagoljska izdanja Anica Nazor
Levakovićeva glagoljska izdanja Anica Nazor
294
Leksik Traktata o sedam smrtnih grijeha u Ivančićevu i Kolunićevu zborniku Marinka Šimić
295
Leksik Muke po Mateju u Senjskom misalu Marinka Šimić
297
Leksik Muke po Mateju u hrvatskoglagoljskim misalima Marinka Šimić
298
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/