Refined by: application/pdf
Shown 101-200 from 611 records
Senjske glagoljske isprave Josip Bratulić
Senjske glagoljske isprave Josip Bratulić
104
107
Senj i lokacija njegove glagoljske tiskare krajem 15. stoljeća Mile Bogović
Senj i lokacija njegove glagoljske tiskare krajem 15. stoljeća Mile Bogović
109
Rezultati i perspektive istraživanja Bašćanske ploče Stjepan Damjanović
Rezultati i perspektive istraživanja Bašćanske ploče Stjepan Damjanović
114
Reforma glagoljičkog pisanja u 13. stoljeću u svjetlu latiničkih reformi Mateo Žagar
Reforma glagoljičkog pisanja u 13. stoljeću u svjetlu latiničkih reformi Mateo Žagar
116
Reformacija i početci katoličke obnove u Hrvatskoj Josip Bratulić
Reformacija i početci katoličke obnove u Hrvatskoj Josip Bratulić
117
Razprava ob obstojećoj porabi staroslavenskog ili glagoljskog jezika pri vršenju svete mise po obredu rimokatoličkom u sdruženih biskupijah senjskoj i modruškoj [Venceslav Soić].
119
Rapski odlomak glagoljskoga misala iz 15. st. Marica Čunčić, Antonio Magdić, Ljiljana Mokrović
Rapski odlomak glagoljskoga misala iz 15. st. Marica Čunčić, Antonio Magdić, Ljiljana Mokrović
122
Psalterium glagolski spomenik manastira Sinai brda : (sa snimkom) / izdao Lavoslav Geitler troškom Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.
125
Prožimanje glagoljice i ćirilice na hrvatskom prostoru Anica Nazor
Prožimanje glagoljice i ćirilice na hrvatskom prostoru Anica Nazor
126
Protestantski prijevod Biblije. Uz latinički prijepis Novoga zavjeta hrvatskih protestanata : Anton Dalmatin-Stipan Konzul, Novi Testament Vesna Badurina-Stipčević
127
Proporcije glagoljskih slova Marica Čunčić
Proporcije glagoljskih slova Marica Čunčić
129
131
Prinos tipologiziranju pisma i pisanja dubrovačkih srednjovjekovnih ćiriličkih isprava Mateo Žagar
Prinos tipologiziranju pisma i pisanja dubrovačkih srednjovjekovnih ćiriličkih isprava Mateo Žagar
133
Prinos Šimuna Kožičića Benje uređenju jezika hrvatskoglagoljske neliturgijske književnosti na fonološkom i grafemskom sustavu Knižica od žitija rimskih arhierjeov i cesarov Mateo Žagar
134
Prinos Branka Fučića istraživanju Bašćanske ploče Boris Kuzmić, Tanja Tomašić
Prinos Branka Fučića istraživanju Bašćanske ploče Boris Kuzmić, Tanja Tomašić
135
Priměri starohèrvatskoga jezika iz glagolskih cirilskih književnih starinah sastavljeni za sedmi i osmi gimnazijalni razred / Vatroslav Jagić
Priměri starohèrvatskoga jezika iz glagolskih cirilskih književnih starinah sastavljeni za sedmi i osmi gimnazijalni razred / Vatroslav Jagić
138
Prilozi u Istarskom razvodu Tanja Kuštović
Prilozi u Istarskom razvodu Tanja Kuštović
139
Prilog istraživanju ličkih glagoljskih rukopisa Muka svete Margarite u Pariškom zborniku Slave 73 (1375) / Vesna Badurina-Stipčević
142
Prijevodni obrasci, konceptualizacija i značenje leksema hrvatske crkvenoslavenske osnove smêr- u nebiblijskim tekstovima Vida Vukoja.
143
Preslavizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima Milan Mihaljević, Marinka Šimić
145
Predikatni nominativ i njegove inačice u hrvatskom crkvenoslavenskom i starohrvatskom jeziku Jasna Vince Marinac
148
Predgovor k mojim spomensnopčićima "Glagolica i Gross-Oesterreich" / [Alojsij Boroša].
149
Pravilna visina slova Kijevskih listića Marica Čunčić
Pravilna visina slova Kijevskih listića Marica Čunčić
151
Povjestne crte o samostanskom III redu sv. o. Franje po Dalmaciji, Kvarneru i Istri i poraba glagolice u istoj redodržavi : sa prilozima / / sakupio i priobćio Stjepan Ivančić.
153
Povjestna kleveta nabacena [!] na svećenstvo glagolaško bivše župe Poljica na izmaku XVIII. vieka / opovrgnuta uslied odkritih vjerodostojnih izvora po Petru Škarici Podgradjaninu.
154
Povijest hrvatske književnosti Branko Vodnik.
Povijest hrvatske književnosti Branko Vodnik.
155
Povijesni, društveni i kulturnoambijentalni uvjeti nastanka i razvoja hrvatskoga glagoljaškog tiska (u povodu 500. obljetnice prvotiska Misala 1483) Eduard Hercigonja
157
Poviest glagolice i nje izvori : sa slikom ss. Ćirila i Metoda : (knjiga obsiže sa prilozim 640 strana).
159
Poučni članci iz starohrvatske glagolske knjige priopćio Rudolf Strohal.
160
Postanak i razvoj glagoljice na hrvatskom prostoru do 1248. godine ključna uloga redovništva pri očuvanju i prenošenju glagoljice i staroslavenskog bogoslužja / Mile Bogović
162
Posljedice politizacije glagoljice u 19. stoljeću Mile Bogović
Posljedice politizacije glagoljice u 19. stoljeću Mile Bogović
163
Poredbena metoda i filološke analize ranonovovjekovnih hrvatskoglagoljskih liturgijskih tekstova Ivana Eterović
Poredbena metoda i filološke analize ranonovovjekovnih hrvatskoglagoljskih liturgijskih tekstova Ivana Eterović
164
Poraba glagolice kod redovnika III. reda sv. Franje po Dalmaciji, Istri i Kvarneru napisao Stjepan M. Ivančić.
165
Podsjetnik na djelo Vinka Premude Tanja Kuštović
Podsjetnik na djelo Vinka Premude Tanja Kuštović
167
Počeci hrvatskoga tiskarstva Josip Bratulić
Počeci hrvatskoga tiskarstva Josip Bratulić
169
Pobjeda glagolice kroz tisućljetnu borbu / sastavio Frano Ivanišević.
170
Pismo i fonemski sustav Milan Mihaljević
174
Pismenost u srednjovjekovnoj Hercegovini Marinka Šimić
175
Pisana riječ u Hrvatskoj Josip Bratulić
Pisana riječ u Hrvatskoj Josip Bratulić
177
Pašmanske matice umrlih (Glagoljske matice umrlih Župe Rođenja Blažene Djevice Marije u Pašmanu 1606. – 1825. Uredili Pavao KERO i Josip FARIČIĆ. Stalna izložba crkvene umjetnosti (Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae, Vol. XVII) – Sveučilište u Zadru, Zadar 2015., 492 str. + faksimil) [prikaz] / Ivan Botica
179
Paleografske smjernice glagoljske epigrafike u znanstvenom djelu Branka Fučića Mateo Žagar
Paleografske smjernice glagoljske epigrafike u znanstvenom djelu Branka Fučića Mateo Žagar
182
Osnovni procesi konstituiranja ustavne glagoljice Mateo Žagar
Osnovni procesi konstituiranja ustavne glagoljice Mateo Žagar
191
O senjskom glagoljskom misalu 1494. Anica Nazor
O senjskom glagoljskom misalu 1494. Anica Nazor
193
Ortografija natpisa Bašćanske ploče Mateo Žagar
Ortografija natpisa Bašćanske ploče Mateo Žagar
194
O prvotisku glagoljskoga Misala i primjerku iz Sikova Anica Nazor
O prvotisku glagoljskoga Misala i primjerku iz Sikova Anica Nazor
196
O potrebi faksimilnih, kritičkih, digitalnih izdanja senjske glagoljske tiskare i njihove mrežne dostupnosti razmišljanje povodom 520. obljetnice tiskanja Senjskoga glagoljskoga misala / Juraj Lokmer
199
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/